Die Woord en geheimenisse

  • 0

Dankie vir jou referaat oor die invloed van digkuns.

Die eenvoudige punt wat ek gemaak het, was dat ’n insigvolle waardering vir die digkuns, ’n definitiewe spirituele vermoë demonstreer, en dat dit vreemd voorkom dat dieselfde persoon sy spiritualiteit sal bevraagteken of selfs ontken. Jou bydraes is inderdaad bevestiging daarvan.

 

Wat profesieë aanbetref, soos dié van Daniël, sal ek meen dit is sekerlik vir jou moeilik om in te sien. Jy sien, anders as met die gedig, die poësie, neem jy nou weer daardie profetiese woorde as betekenisloos. Daarmee sê ek nie dat die profesieë digkuns is nie, maar dat dit indie korrekte konteks waarbinne dit plaasvind, beleef moet word. Agterna kan ook na die afspeel van geskiedkundige gebeure gekyk word waarby d ie volk betrokke was, en dan word die identiteite van die volkere waarvan gepraat word, duidelik.

Maar wanneer jy sê dat openbaring opgestel teenoor vakkundige ondersoek die skeidslyne definieer, behoort jy in ag te neem dat jou persepsie van “vakkundige ondersoek” juis vir jou in die steek laat, omdat die begrip “vakkundige ondersoek” vanuit jou verwysingsraamwerk subjektiewe grense plaas daaromheen, terwyl dit ’n veel wyer konsep is, en die vakkundigheid strek oor areas heen waar jy as agnostikus (nog nie) wil beweeg nie. Die probleem lê dus by jou eie vooropgestelde konsep van wat “wetenskap” en “vakkundigheid” aftakel tot enge begrippe wat jou verwysingsraamwerk pas, terwyl dit eintlik omvattende en dinamiese konsepte is, want géén vakkundigheid sal ignoreer of opsy skuif nie. Maar weens jou enge siening vanuit die verwysingsraamwerk waartoe ’n agnostikus, ten spyte van die wye wêreld van ervaring en realiteit daarbuite, hom verbind en geïnhibeer het, sal jy sê dat “eksterne kennis” (lees “geselekteerde eksterne kennis”) die Bybel as ’n versameling mites sal “bevestig” (lees “kategoriseer binne die bestek van geselekteerde eksterne kennis”).

Daarom is die geslote sisteem duidelik nie die sisteem waarbinne die Woord Hom bevind nie, maar juis jóú sisteem waar jy as agnostikus gedwonge sekere kennisvelde moet vermy en dan vir jouself in die plek bevind waar jy vreemd omgaan met die ervaring en gebeurtenisse wat beskrywe word met die woorde “He revealeth the deep and secret things”… Vir jóú in jou beperkte verwysingsraamwerk en ervaringsveld is dit inderdaad “secret things”, maar vir die ware gelowige, ’n vry mens, met toegang tot álle kennis, is dit “revealed things”.

A secret revealed is no longer a secret, and a secret revealed is no myth. Dit beteken natuurlik dat die “secret” nog nooit ’n mite was nie, selfs nie toe dit nog ’n “secret” was nie.

Die dag kom dat jy dit ook sal ervaar.

Groete,

Kobus de Klerk 

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top