Die nuwe LitNet | The New LitNet

 • 2

Afrikaans | English

 

Van Etienne van Heerden
Dorpstraat
Stellenbosch
Januarie 2012

LitNetter!

Vandeesweek is LitNet 13 jaar oud en ek bring vir jou ’n verjaarsdaggeskenk: die splinternuwe LitNet!

LitNet was nog altyd ’n “koalisie van gewilliges” – jy het jou woedes en verlangens na LitNet gebring, jou slim betoë en jou stoutighede.

Die LitNet-argief staan boepens met hierdie groot energie wat nou al 13 jaar lank groei. Baie dankie daarvoor. Dankie aan die hele LitNet-gemeenskap – my hardwerkende kernspan in die LitNet-kantoor in Dorpstraat, Stellenbosch, ons wye netwerk medewerkers van oor die hele wêreld, my vennote, en ook natuurlik ons borge en adverteerders – én elke LitNet-gemeenskapslid wat bydra en betrokke is.

Nou: die nuwe LitNet, waaroor ek baie opgewonde is.

Waarna moet jy kyk?

Bekyk die nuwe logo | Bou jou eie LitNet | Word ’n LitNet-kommentator | Skep ’n LitNet-profiel | Kyk waarvan ander LitNetters hou | Gebruik die LitNet-kalender | Vind materiaal makliker | Geniet ons RES-voere | Deel op sosiale netwerke | LitNet Akademies | Besoek ons argiewe | Speur rond met ons nuwe soekfunksie

Bekyk die nuwe logo

Die splinternuwe logo is simbolies van nuwe tye. Die logo is ontwerp deur Nathaniel Goto. Goto is oorspronklik van Zimbabwe en het grafiese ontwerp in Zimbabwe en Londen studeer. Hy werk tans as ontwerper in Kaapstad. Die rooi en swart is nog daar.

Dis ’n nuwe en meer vaartbelynde LitNet.

Bou jou eie LitNet

Jy kan nou jou eie LitNet bou.

LitNetters woon in verskillende buurte – van LitNet Akademies tot LêNet trek aktiwiteit.

Kyk na ons kiesfunksie (net onder die mashoof) en kies tussen Kopstukke/Brainy, Oopkop/Mindful en Ligweg/NoSweat. Klik op die Herlaai-skakel. Net materiaal in daardie kategorieë sal dan deel van jou LitNet vorm.

Word ’n LitNet-kommentator

Elke LitNetter kan nou op letterlik elke LitNet-bydrae kommentaar lewer. LitNet gaan ’n miernes van bedrywige menings word, en jy kan jou stem toevoeg.

“Hoe doen ek dit?” vra jy seker.

Gaan na Teken in/Log in, klik op Registreer, kies jou LitNet-noemnaam (“screen name”) en weg is jy. Nou is jy ’n LitNet-kommentator.

Let op: Kommentaar bly versteek totdat ’n lid van die LitNet-span dit goedkeur. Ons wil graag verseker dat jy, wanneer jy kommentare lees, net na interessante, skerp idees sal kyk.

Idees wat kritiese debat bevorder.

“Hoe verseker ek dat my opinie gou vertoon?” Baie eenvoudig: Maak ’n sinvolle bydrae, formuleer kort en kragtig, skryf so netjies moontlik, en siedaar – ons maak jou kommentaar blitsig sigbaar.

Almal – en nie net LitNetters wat registreer nie – sal jou kommentaar kan lees.

Skep ’n LitNet-profiel

Wanneer jy registreer, skep jy terselfdertyd ’n LitNet-profiel. Jy kan kies of jy hierdie profiel sigbaar wil maak of wil versteek.

Wanneer jy ’n profiel op LitNet het, hoef jy nie ’n bydrae per e-pos te stuur nie – jy kan die teks direk op LitNet invoer, waar dit deur die redaksie bekyk sal word.

Jy kan ook per e-pos ingelig word wanneer iemand kommentaar op jou bydrae lewer.

Nog iets: jy kan, wanneer jy jou profiel skep, alles wat jy tot LitNet bygedra het, op jou profielbladsy vertoon. So word jou profielbladsy ’n trotse rekord van jou denke.

Onthou dat jy jou profiel beheer en inligting kan wysig. Jy kan na jou Facebook-profiel of ’n persoonlike blog skakel. Jy kan selfs besluit watter van jou LitNet-bydraes eerste gesien sal word deur lesers wat jou profiel besoek.

As jy nie ’n foto van jouself wil plaas nie, sal ons die LitNet-mannetjie as avatar daar plaas.

Ek hoop dat bedrewe LitNet-bydraers wat al ’n lang pad met ons kom, eienaarskap van hul profiele sal neem en ons sal help om hul LitNet-bydraes meer sigbaar te maak.

Indien jy as ’n sakeonderneming ’n profiel wil skep, stuur ’n e-pos aan sakeprofiel@litnet.co.za.

Kyk waarvan ander LitNetters hou

Bly op hoogte van ons jongste bydraes deur na Jongste artikels regs op die tuisblad te kyk. Jy sal ook nou kan sien watter LitNet-bydraes gewild is (Meeste gelees), of watter stukke die meeste kommentare getrek het (Meeste kommentaar), watter aangestuur is na ander (Meeste gedeel) – en selfs watter stukke Meeste aanbeveel is.

Gebruik die LitNet-kalender

Daar is nou ’n LitNet-kalender en julle, die LitNet-gemeenskap, word genooi om belangrike gebeurtenisse hier te vertoon. Hou die kalender dop vir boekbekendstellings, kunstefeeste, teateropvoerings, musiekkonserte, akademiese kongresse, en so meer.

Vind materiaal makliker

Belangrik: Vir elke LitNet-node of -onderafdeling (bv Menings, LitNet Akademies, Vermaak) is ’n eie invalsblad geskep. So het die node Skrywers en boeke byvoorbeeld sy eie “voorblad”/invalsblad, waarop LitNet-inhoud rondom skrywers en boeke saamgetrek word.

Geniet ons RES-voere

Met RES-voere bring ons van wyd en syd interessante inhoud tot binne-in jou huis met baie wonings. Op elke invalsblad word lekker materiaal van verwante webwerwe ingevoer.

Só word LitNet jou eenstop-besoekpunt op die web.

Van LitNet se kant af kan jy ook inteken op RES-voere van al die artikels, of van spesifieke afdelings. Klik op hierdie skakel en volg die eenvoudige instruksies boaan die bladsy.

Deel op sosiale netwerke

Jy kan saamspeel en LitNet-inhoud via onder meer die e-pos-knoppie en die Faceboek-skakel met sosiale netwerke integreer. Sein LitNet blitsig na jou vriende en kontakte se skootrekenaars, tablette of selfone.

Besoek ook gerus LitNet se Facebook-profiel LitNet Web (en omdat hy vol is, nou LitNet Web Twee). Word ’n vriend van LitNet.


LitNet Akademies

Wat LitNet Akademies betref: Hier het ons ’n unieke konsep vir, in die ou taal, ’n “akademiese joernaal” of “vaktydskrif”, en LitNet is báie trots op hierdie node vir geakkrediteerde akademiese skryfwerk in Afrikaans. LitNet Akademies se tuisblad is nou ingelyf by LitNet se tuisblad, dus is hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet volkome met die LitNet-hiperteksomgewing geïntegreer.

LitNet Akademies se akademiese artikels word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se SeminaarKamer, resensie-essays in ons node Skrywers en Boeke, en so meer. Ons glo dat dit ten minste ’n begin is van ’n nuwe konsep vir “akademiese joernale” en dat ons dalk selfs die papiertaal-konsep “akademiese joernaal” uitdaag met ons multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

LitNet Akademies is nou maar eenmaal nie te vinde op ’n stowwerige biblioteekrak iewers in ’n kelder nie!

Ons stel nou ook LitNet Akademies se regsafdeling bekend, en hoop nie net dat uitstekende akademiese materiaal hier gepubliseer sal word nie, maar dat regsgeleerdes ook in ons ander meningsnodes debatte en insigte sal bydra, sodat LitNet ’n bydrae kan lewer tot kritiese debat in ons land.


Besoek ons argiewe

Een van LitNet se mees waardevolle aspekte (en ek word gereeld deur plaaslike en oorsese navorsers genader wat LitNet as waardevolle bron ag) is sy argief. Jy kan nou die OuLitNet-argief (ons eerste platform) besoek, asook die LitNet-argief – ons tweede platform.

Op elke invalsblad is twee blokkies wat jou sal lei na wat ons noem Argief 1 (1999-2006) en Argief 2 (2006-2012). Hierdie “derde” LitNet waarna jy nou kyk, is reeds, terwyl jy lees, as Argief 3 (2012 en verder) aan ‘t groei.

Ons hoop dat julle almal met jul energie gou-gou op hierdie derde platform ’n formidabele argief gaan skep!

Speur rond met ons nuwe soekfunksie

Nie net akademiese navorsers sal baat by ons nuwe, meer gesofistikeerde soekfunksie nie. Enige lesers kan byvoorbeeld artikels deur hulle geliefkoosde LitNet-bydraer soek deur net hulle naam in te tik; of jy kan jou soektog beperk tot ’n spesifieke LitNet-onderafdeling, byvoorbeeld LitNet Akademies. Navorsing in ’n kits! 

Na die loodsing sal LitNet ’n toetsfase binnegaan en jy is welkom ons in te lig indien jy enige probleme ervaar of op ’n fout afkom. Help ons om ons nuwe platform te stabiliseer. Al die materiaal van die vorige platform (sedert 2006) sal stelselmatig op die nuwe LitNet sigbaar word, maar is tans hier beskikbaar.

Klik hier vir stap-vir-stap gebruikerinstruksies.

Groete

Etienne van Heerden
Uitvoerende redakteur

 ***

 

From Etienne van Heerden
Dorp Street
Stellenbosch
January, 2012

 

LitNetter!

LitNet turns 13 this week and I’m bringing you a birthday present: the brand-new LitNet!

LitNet has always been a “coalition of the willing” – you’ve brought us your longings and angry opinions, your clever arguments and your risque submissions.

The LitNet archives are bulging with this great energy that has been growing for the past 13 years. Thank you very much for that. Thank you to the entire LitNet community – my hardworking core team in the LitNet office in Dorp Street, Stellenbosch, our worldwide network of collaborators, my partners, and also, of course, our sponsors and advertisers – as well as every LitNet community members who has contributed and got involved.

Now: the new LitNet, which I’m very excited about.

What should you be looking for?

Look at the new logo | Build your own LitNet | Become a LitNet commentator | Create a LitNet profile | See what other LitNetters like | Use the LitNet calendar | Find material more easily | Enjoy our RSS feeds | Share on social networks | LitNet Akademies | Visit our archives | Quick results with our new search function

Look at the new logo

The brand-new logo is symbolic of new times. The logo was designed by Nathaniel Goto. Goto is originally from Zimbabwe and studied graphic art in Zimbabwe and London. He works as a designer in Cape Town. The red and black are still there.

It’s a new and more streamlined LitNet.

Build your own LitNet

Now you can build your own LitNet.

LitNetters live and move in different virtual neighbourhoods – from LitNet Akademies to LêNet attracts activity.

Look at our menu (immediately below the masthead) and select Kopstukke/Brainy, Oopkop/Mindful or LigwegNoSweat. Click on the Refresh page link. Only material in those categories will then form part of your LitNet.

Become a LitNet commentator

Every LitNetter can now comment on literally every LitNet contribution. LitNet is set to become a hive of active opinions, and you can add your voice.

“How do I do that?” you may ask.

Go to Teken in/Sign in, click on Register, decide on your LitNet screen name, and you’re away. Now you’re a LitNet commentator.

Please note: A comment remains hidden until a member of the LitNet team has approved it. We want to ensure that when you read comments you will find only interesting, sharp ideas there.

Ideas that promote critical debate.

“How do I ensure that my opinion will be promptly displayed?” It’s very simple: Make a meaningful contribution, formulate your comment briefly and to the point, write as “tidily” as possible, and hey presto – we “unhide” your comment in a flash.

Everyone – not only registered LitNetters – will be able to read your comment.

Create a LitNet profile

When you register, you simultaneously create a LitNet profile. You can choose whether you’d like to make this profile visible or hide it.

Once you have a profile on LitNet you don’t have to send a contribution by e-mail – you can enter the text directly on to the LitNet page, where it will be scrutinised by someone on the editorial team.

You can also be informed by e-mail when someone comments on your contribution.

Another point: When you’ve created your profile you can display everything you’ve contributed to LitNet on your profile page. In this way your profile page becomes a proud record of your thinking.

Remember that you can control and amend your profile. You can link it to your Facebook profile or a personal blog. You can even decide which of your LitNet contributions will be seen first by readers visiting your profile.

If you prefer not to display a photo of yourself we’ll put the little LitNet man there as an avatar.

I hope that accomplished LitNet contributors who have come a long way with us will take ownership of their profiles and help us to make their LitNet contributions more visible.

If you are a business venture wishing to create a profile for business reasons, send an e-mail to businessprofile@litnet.co.za.

See what other LitNetters like

Keep abreast of our latest contributions by looking at Latest articles on the right of the home page. You will also be able to see which LitNet contributions are popular (Most read), which have drawn the most comments (Most comments), which have been most forwarded to others (Most shared), and even which pieces have been Most recommended.

Use the LitNet calendar

We now have a LitNet calendar and you, the LitNet community, are invited to display important events on it. Watch the calendar for book launches, arts festivals, theatre productions, music concerts, academic conferences, etc.

Find material more easily

Important: Every LitNet node or subsection (eg Opinions, LitNet Akademies, Entertainment) now has its own index page. For example, the Writers and Books node now has its own landing page / index page which will show all LitNet content relating to writers and books.

Enjoy our RSS feeds

By means of RSS feeds we bring many interesting voices from everywhere right into your virtual home as good reading matter is fed into every index page from related websites. In this way LitNet becomes your one-stop drop-in site on the worldwide web.

On the LitNet side you can also subscribe to RES feeds of all the articles or from specific sections. Click on this link and follow the simple instructions at the top of the page.

Share on social networks

You can join in and integrate LitNet with social network content via, among others, the e-mail button and the Facebook link. Send LitNet content to your friends’ and contacts’ laptops, tablets or cell phones in an instant.

Also visit LitNet’s Facebook profile LitNet Web (and since that is now jam-packed, LitNet Web Twee). Become a friend of LitNet.
 

LitNet Akademies

Regarding LitNet Akademies: Here we have a unique concept for what is traditionally called an “academic journal”, and LitNet is extremely proud of this node for accredited academic writing in Afrikaans. The LitNet Akademies home page is now incorporated into the LitNet home page, making this accredited section of LitNet fully integrated with the LitNet hypertext environment.

LitNet Akademies’s academic articles are augmented by LitNet interviews, video clips on LitNet’s YouTube channel, online debates on LitNet’s SeminaarKamer, review essays in our Writers and Books node, etc. We believe that this represents at least the beginning of a new concept for “academic journals” and that we may possibly even challenge the paper language concept of an “academic journal” with our multidisciplinary and dynamic approach within a hypertext environment.

Quite simply, LitNet Akademies will not be found on a dusty library bookshelf in a cellar somewhere!

We are now also launching the legal section of LitNet Akademies and hope not only that excellent academic legal material will be published here, but also that legal experts will contribute debates and insights to our other opinion nodes so that LitNet may make a meaningful contribution to critical legal debates in our country.

Visit our archives

One of LitNet’s most appreciated aspects (and I am regularly approached by local and overseas researchers who regard LitNet as a valuable resource) is its archives. You can now visit the OuLitNet archives (our first platform), as well as the LitNet archives – our second platform.

On every index page two buttons can be found which will take you to what we’ve called Archives 1 (1999-2006) and Archives 2 (2006-2012). The “third” LitNet – the one you’re looking at now – is already growing as Archives 3 (2012 and later) even as you’re reading.

We hope that all of you, with all your energy, will soon turn this third platform into formidable archives!

Quick results with our new search function

Not only academic researchers will gain by our new, more sophisticated search function. For example, any readers can search for articles by their favourite LitNet contributors by simply keying in their name; or you can limit your search to a specific LitNet subsection, such as LitNet Akademies. Research in an instant!

After the launch LitNet will enter a trial phase and you’re welcome to inform us if you experience any problems or find any errors. Help us to stabilise our new platform. All the material from the previous platform (since 2006) will become systematically visible on the new LitNet, but is currently available here.

Click here for more detailed user instructions.

Kind regards

Etienne van Heerden
Executive Editor

 

 

 • 2

Kommentaar

 • Die beste Vrydag die 13de ooit!

  Dankie vir hierdie opwinding ... ek het besluit om nou terug te keer na Litnet!

  Met dank.

  Sue

 • Ingrid Glorie

  Het nieuwe LitNet is ook tot Nederland doorgedrongen!

  Ook hier moesten we even onze oude browser-geschiedenis wissen ... Maar het was dat beetje inspanning dubbel en dwars waard. De nieuwe site ziet er prachtig uit, Etienne: strak en dynamisch, de nieuwe features zijn een verrijking en de inhoud staat, zoals altijd, als een huis!

  Ik hoop dat iedereen snel zijn weg naar de nieuwe site zal vinden.

  Gefeliciteerd en veel succes!

  Ingrid

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top