Diacs and Quirks in a Nutshell bruikbaar vir tweedetaalsprekers van Afrikaans

  • 0

Skrywer: Nicky Grieshaber
ISBN: 9780620519809
Besoek www.nickygrieshaber.co.za vir inligting oor boekaankope.

As mens betrokke is by die onderrig van Afrikaans as addisionele taal, is jy dankbaar vir enige hulpmiddel om met daardie onderrig te help. Nicky Grieshaber se Diacs and Quirks in a Nutshell – Afrikaans spelling explained is ’n bruikbare gids vir beide tweedetaalsprekers van Afrikaans én persone wat betrokke is by die onderrig van Afrikaans as addisionele taal, veral vir die aanleer en onderrig van die onderliggende beginsels van Afrikaanse spelreëls.

Dit is wel nuttig om Afrikaanse spelling in Engels te verduidelik aan sprekers wat nog nie vertroud is met die Afrikaanse spellingsisteem nie, sodat hulle vertroud kan raak met die nodige woordeskat en terminologie. Een van die gids se sterkpunte is dat dit juis deur uitgebreide verduidelikings en verheldering die spelreëls aan tweedetaalsprekers bekendstel. Dit veroorsaak dat die gids gebruikersvriendelik is.

Die eerste afdeling gee verder ’n verduideliking van hoe om die gids te gebruik deur onder meer die aard en volgorde van die gids te beskryf asook sekere konvensies wat onderliggend tot die gids is, soos die terminologie, die gebruik van die asterisk en die uitspraak van woorde.

Die belangrikste en relevante spelreëls en uitsonderings in die 2009-uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) word duidelik en sistematies in Engels verduidelik; veral in die lig van die redelik akademiese trant van die AWS. Wat verder verblydend is, is dat die outeur dit goedgedink het om die veranderinge wat oor tyd in die spellingsisteem plaasgevind het, kortliks agterin die gids te verduidelik.

Grieshaber beklemtoon verder dat sy boek verkieslik saam met die AWS gebruik moet word ten einde ’n breë en uitgebreide kennis van Afrikaanse spelling op lang termyn te verkry. Dit ondersteun ek ten volle en hopelik gebruik Engelssprekende leerders en studente (én opvoeders) reeds die AWS vir die aanleer van Afrikaanse spelreëls.

Wat die omvang van die gids betref, het Grieshaber slegs ’n beperkte seleksie uit die AWS geneem, en dit beteken dus dat die gebruikers van die gids die ander reëls in die AWS moet gaan naslaan. Dit is waarskynlik een van die tekortkominge van die gids, maar Grieshaber skryf in die Preface dat die doel van die gids nie is om die AWS te vertaal of te vervang nie.

Dit is verblydend dat die aanmoediging om die AWS te gebruik, sterk in hierdie gids na vore kom. Die gebruik van die AWS en verwysings daarna is dikwels ’n leemte in die meeste handboeke met die oog op die aanleer van Afrikaans.

Die gids is logies en maklik uiteengesit. Dit begin in die tweede afdeling met ’n kortlikse verduideliking van die drie basiese beginsels van die Afrikaanse spellingsisteem voordat die belangrikste diakritiese tekens, naamlik die kappie, die deelteken, die klemtekens, die koppelteken en die afkappingsteken, in afdeling drie bespreek word. In die vierde afdeling word enkele ander aspekte van die Afrikaanse spellingsisteem, soos hoofletters, samestellings en wisselvorme verduidelik. Die vyfde afdeling bevat nuttige selftoetse en antwoorde sodat gebruikers van die gids hulle kennis van die spelreëls kan toets om te sien of hulle die reëls onder die knie het. Die laaste afdeling van die gids bevat verskeie aanhegsels, soos fonetiese tekens met voorbeelde, en die alt-kombinasies op die rekenaar vir die diakritiese tekens. Heel laaste is daar ’n baie bruikbare woordelys van algemene spelfoute met die korrek-gespelde weergawes daarby.

As ’n gids om saam met die AWS gebruik te word, slaag hierdie boek goed in sy doel en kan as ’n nuttige hulpmiddel gebruik word.

Lees ’n onderhoud met Nicky.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top