Daardie tiener se kunswerk

 • 51

Een

Hy doen sy matriekeksamenopdrag in die kunste en handig dit vol vertroue in. Heel waarskynlik is dit beoordeel voordat dit in die Christelike-etos-skoolsaal uitgestal word.  Sommige ouers en geestelikes spring daarna “boots ’n all” in sy keelgat af en ontketen ’n helse kontroversie.

Hy kom met ’n goed-beredeneerde uiteensetting/verduideliking (sy eie?) vorendag. Dit maak sin. Dit wat ek van die werk weet, het ek via die media  bewus van geraak en wat ek vandaar gehoor en gesien het, wek nie by my, ’n gebalanseerde Christen-gelowige, enige onrustigheid op nie. Ek geniet die manier hoe hy die onchristelikhede teenoor die Christelikheid in een werkstuk uitbeeld. Dit, vir my, dui op insig in die stand van die hedendaagse Christelike geloof vergestalt in ’n kunswerk deur ’n tiener uit ’n Christelike huis. Dis ’n uitbeelding van hoe deurspek dit is van valshede, onwaarhede, gierighede, dwaashede en negativisme. Terloops, na my mening, is om die Bybel te versnipper soos wat die tiener gedoen het, nie sonde nie, maar wel die ontkenning van die inhoud daarvan, verdraaide eksegese, die verandering aan en skrap van teksverse.

Hoop hy’t ge-A+.

Twee

’n Week of wat gelede, in die oggend, lê ek in die bed en luister na ’n paneelbespreking (Praatsaam) oor dieselfde aangeleentheid. Die paneel se prominente wyshere en proponent is herwaarts en derwaarts in en uit die Skrif. Dit sukkel maar om ’n ewewig te verkry, waarop die proppie aandui dat indien jy nie daarvan hou nie, jy net eenvoudig nie hoef te kyk nie – dus weg te bly. En die ander paneellede beaam hierdie opmerking en beskouing deur hul dawerende stilswye daaroor. Nou ja, die einste proppie is onder ’n groepie wat ’n Kerk voor die hof gesleep het voortspruitend uit ’n onverruklike saga wat betrekking het op die aanvaarding in die Kerkgemeenskap van sekere voorkeure deur die Kerk of nie. Hoekom het hy nie ge-“practise what you preach”  en uit die Kerk gebly ipv om saam met ander hul na die hof te wend om sekere bepalings in die land se grondwet, waarvan hy ’n vurige voorstander is, in die Kerk af gedwing te kry en daarmee mý vrye reg tot assosiasie en geloofsoortuiging deur wêreldse beskouings ernstig in die gedrang te bring?

Groetnis

Raed-na-Gael

 • 51

Kommentaar

 • Die uitstalling was in een woord waglik.Dink net wat sou gebeur het as die uitstalling
  so met die Moslemgeloof en die profeet mohammed omgegaan het.

 • FC Boot deklameer dat die uitstalling "in een woord waglik" was. Hoe weet hy dit?

  Het hy die uitstalling persoonlik gesien? En wat is die relevansie van die Moslemgeloof in hierdie saak? Interessant dat sommige Christene, altyd as hul godsdiens op sy eie swakhede gewys word, reguit na Islam toe hardloop vir skuiling.

  Dankietog ons is van hierdie dogma van "Ons weet wat goed en rein en edel is vir julle" bevry.

 • Beste Dirk
  Die pastoor wat die hele uitstalling op video vasgevang het het dit moontlik gemaak om die kommentaar te lewer.As daar nie video opnames van dit was nie,sou jou kommentaar sin gemaak het.Dit is jammer maar die pastoor het blykbaar onder druk geswig en het die video verwyder.
  Jy is blykbaar swak ingelig oor die Moslems se reaksie oor die uitbeelding van die profeet Mohammed.So is dit bv in die Chicago Tribune gerapporteer dat:
  "The Prophet Muhammad enjoys sublime and supreme status among Muslims and it is impossible to let a normal person depict or act the role of the prophet," said Iraqi Shiite cleric Fadhil al-Saadi. "There is no confirmed information about the shape or the features of the Prophet ... So nobody should come up with a painting or an image of him. That would represent an insult to the status of the prophet."
  With no explicit text against depictions — or against images of humans in general — the prohibition comes from deduction by Muslim scholars and interpreters over the centuries from the collections of Hadeeth, or sayings and actions of Muhammad.
  The prohibition against depicting humans and other living beings, which emerged from scholars as early as the 9th century, came from reported sayings of Muhammad, in some of which he refused to enter a room with such depictions or challenged their creators to breathe life into them. The presumption was that such art would suggest man can emulate God's powers of creation — and there were worries that statues in particular could encourage idolatry.
  Islamic tradition is full of written descriptions of Muhammad and his qualities — describing him as the ideal human being. But clerics have generally agreed that trying to depict that ideal is forbidden. That puts satirical — and obscene — depictions like those in the French magazine Charlie Hebdo far beyond the pale."

  Dit het dus niks met swakhede te doen nie en is geensins 'n poging om agter die Moslemgeloof weg te kruip nie en daarom getuig jou kommentaar dat jy nie goed ingelig is in die saak.
  Dit het alles te doen met respek voor ander se geloofsoortuigings en net soos die Moslemgelowiges sogenaamde artistieke vryheid in die verband veroordeel is dit 'n belediging mi vir Christengelowiges.
  Die geval is net so waglik as diegene wat Sinagoges met anti-semitiese slagspreuke en uitbeeldings ontsier het.

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  Godsdienstige fundamentaliste is gewoonlik die "hewig geskoktes" wat beide kante toe oordeel en (wil) verwoes. Sinvolle debatte oor onderwerpe soos die is bloot nog te veel gevra van Suid Afrikaners wat verknog is aan 'n teks of tekse in die die bybel waaraan hy of sy 'n spesifieke konnotasie heg. Dis gewoonlik ook hulle wat van die bybel 'n 'resepteboek' maak om hulle politieke oortuiginge en sieninge te steun..... Enige iets buite hul verwysingsraamwerk of verbeelding, en die grofgeskut word uitgehaal en afgevuur. Dit kry jy omdat sienings bloot die gevolg is van hoë oktaan en stelselmatige 'indoktrinasie' wat vanaf die moedersmelk-fase af ingekry word en daarna in skole en gemeenskappe voortgesit word. Enige kind wat enigsins durf vrae vra oor dinge wat nie vir hom/haar sin maak nie, word met die groot vuur (hel) gedreig.......... iets waarin party Christene glo en ander, nie glo nie. Die 'arbiter', naamlik die NG Kerk wat baie se geestelike tuiste is, maak dit baie maklik vir sy lidmate oor die bestaan van 'n hel al dan nie; glo wat jy wil maar onthou jou donasie en dankoffer.......... Dis onder andere 'n voorbeeld waarna hierdie seun as 'godsdienstige skeinheiligheid' verwys. Die mees onlangse voorbeeld, natuurlik die een oor huwelike tussen gays. Presies dieselfde hier. Glo wat jy wil sê die kerk maar die werk van die Here moet voortgaan en offerhandes en begrip vir mekaar is belangrik om dit tot uitvoer te bring. Vraag: Wie moet eintlik oor dubbelpratery en dinge soos die 'gekruisig' word, die seun wat met sy kunswerke (wel skokkend en lelik vir baie) dit uitwys, of die kerk (en Christene) met dubbele standaarde, boodskappe en optredes.......!?

  Suid Afrika, Amerika, Engeland, Frankryk en dies meer maak daarop aanspraak dat hulle Christen lande is. Kinders wat dus hier gebore word, word hoofsaaklik in die Christelike geloof groot gemaak. In Israel is dit Judaisme; in Pakistan, Iran, Afganistan is dit Islam; in Indië, Sri Lanka en Bangladesh is dit Hindu en in Singapoer, Taiwan en Japan is dit hoofsaaklik Buddhisme. Dis hoe geloof (in die praktyk) bepaal word. Jy glo in die godsdiens wat grotendeels in jou land beoefen word en van een geslag na die ander oorgedra word. Natuurlik is daar uitsonderinge terwyl dit ook gebeur dat so 'n individu, nie in een van die godsdienstige geloofsgemeenskappe hom of haar tuis voel nie. Sulke persone word agnosties of atiësties. Let wel atiësme wat dood eenvoudig beteken dat so 'n individu nie gemaklik is met enige een van die spesifieke geloofsgodsdienste nie. Dus anti teisme en beslis nie 'n 'duiwelsaanbidder' soos so maklik en gerieflik na sulke mense verwys word nie. Van die wêreld se bekendste, innoverende en 'beste' mense val in hierdie kategorie. Net soos dit natuurlik ook met ander die geval is wat hulle tuis voel in van die ander godsdienste waarna hier verwys word. Meesal glo elkeen van hierdie gelowiges dat net hulle godsdiens die werklike waarheid beet het. Hulle gee voor dat net hulle God die Almagtige Een is wat lief het asook die Waarheid en die Lewe is. Ook dat hulle God die een is wat vergewe en hulle as sy kinders in staat stel om dieselfde te doen.

  Maar o' wee, dis makliker gesê as gedaan. Kyk net hoe word kop verloor met die kuns van 'n seun wat dinge raak sien en in prentjies uitbeeld!! Hoeveel is en word gedoen om self vas te stel waaroor dit gegaan het en wat die objektiewe bedoeling daarvan was/is? Nee, dis makliker om op te sweep, te dreig met die afbrand van die skool en die steniging van die seun; presies dieselfde as dit waarvan hulle die Moslems beskuldig. Die seun wat die boodskapper wou wees en ons mense wou laat dink, word nou die groot skurk in die verhaal. Dan wonder mens wat geword het van die Christelike idee dat daar 'n plek vir almal in die son is. Dat jy moet leef en laat leef en dat jy met dieselfde maatband moet meet waarmee jy gemeet wil word. Mens hoef nie van die kuns te hou om die boodskap te verstaan nie en Raed-en-Gael verwys tereg op hierdie onderskeid wat getref moet word.

 • Soms vra ek myself die vraag af is dit enigsinds die moeite werd om met mense wat ooglopend hemelsbreed van jou verskil te antwoord.
  Laat ek begin by Dirk se opmerking van:
  “Dankietog ons is van hierdie dogma van "Ons weet wat goed en rein en edel is vir julle" bevry.”
  Waar sou dit vandaan kom? Paulus skryf in Romeine so 55-56 nC die volgende:
  Almal is sondaars
  9Wat dan? Help dit regtig om ’n Jood te wees? Nee, glad nie. Ek het mos vroeër al gesê dat ons almal in die greep van die sonde vasgevang is, of ons nou Jode is of nie. 10Die Bybel stel dit baie duidelik:
  “Niemand op aarde leef reg nie, niemand nie, 11niemand probeer om volgens God se wil te leef nie. 12Almal het die spoor byster geraak. Hulle het in sonde verval. Niemand doen goed nie, nie ’n enkele een nie. 13Hulle kele is ’n oop deur na die doderyk toe. Hulle tonge is vol bedrog. Hulle lippe is vol van die dodelikste gif. 14Elke woord wat hulle sê, is gelaai met bitterheid. Hulle vloek links en regs. 15Hulle kan nie voorbly om mekaar dood te maak nie. 16Agter hulle lê ’n spoor van vernietiging en ellende. 17Hulle weet nie wat dit beteken om in vrede met ander mense te leef nie. 18Hulle het geen eerbied vir God nie.”
  23Ons almal is sondaars. Nie een van ons leef tot God se eer nie. 24Ten spyte daarvan het Hy besluit om ons vry te spreek. 25-26Daarom het Hy Jesus Christus gestuur om ons te kom verlos. God doen dit omdat Hy baie vir ons omgee, nie omdat ons so goed leef nie. God het Jesus soos ’n offerlam laat slag vir al ons sondes. As ons in Hom glo, tel ons verkeerde dade glad nie meer nie.
  God was ’n lang tyd geduldig met ons oor al ons sondes. Hy het ons nie links en regs daarvoor gestraf nie. Maar omdat God regverdig is en dit die een of ander tyd moet straf, het Hy besluit om ons sondes op Jesus Christus te laat neerkom. Daarom kan Hy nou elkeen vryspreek wat in Christus glo.”
  Nou wat van Gustaf Claassens wat ondermeer sê:” . Dis hoe geloof (in die praktyk) bepaal word. Jy glo in die godsdiens wat grotendeels in jou land beoefen word en van een geslag na die ander oorgedra word”

  Nee geloof is nie dit maar wel soos dit ondermeer opgesom is op bladsy 842 van die Bybel
  A-Z:”Geloof behels dat jy jou vertoue stel op dit wat Christus reeds vir jou gedoen het.Dit behels egter ook dat jy jou hoop vestig op dit wat Hy nog in die toekoms vir jou gaan doen.
  Geloof werk ten opsigte van die beloftes van God in jou lewe soos ‘n transportakte ten opsigte van ‘n eiendom werk: dit waarborg jou dat jy die besitter is van God se beloftes.
  Soos wat ‘n transportakte geld al het jy die eiendom ook nog nie gesien nie,so ook God se beloftes oor al die heerlike dinge wat ons nog nie gesien het nie.’

  En wat is Ateïsme dan? Uit die grieks ‘without God-denying God’ dus ‘Disbelief in or denial
  of,the existence of a God’. ‘n Ateïs “One who denies or disbelieves the existence of a God”
  (1577)
  Nee ‘n mens glo dus nie in godsdiens nie,’n mens glo in God as die oorsprong van alles.Ons praat dan ook van die drie openbarings godsdienste,nl die godsdienste waarin God geopenbaar word,dit is die Jodendom,Christendom en Islam.
  Daarom sê ons dan ook dat God Hom deur Jesus Christus aan die mensdom kom openbaar het.Christus wys vir ons wie God is.Wanneer jy dus Christus as ‘n karikatuur (spotbeeld) uitbeeld omdat jy sekere misbruike in die Christendom prober ontbloot dan tas jy onwetend die beeld van God aan al doen jy dit onder die vaandel van artistieke vryheid.
  Die mens het niks tot sy onstaan bygedra nie en is dus die produk of gevolg van iets wat biljoene jare gelede plaasgevind het.Dit maak nie saak van hoe dit gebeur het nie of watter teorie jy in die verband onderskryf of aanhang nie.
  Wie is Christus.
  Die volgende is ‘n uittreksel uit: Alle Paaie lei na Jesus van Adrio König:
  4.12 Jesus Christus
  4.12.1 Skepper
  Daar het ’n baie algemene oortuiging onder Christene posgevat dat Jesus “net die Skeppingsmiddelaar is”. Dit sou dan iets minder beteken as Skepper. Hy sou maar net die instrument wees deur Wie God alles geskep het, sodat net God die Vader die Skepper in eintlike sin is.

  Dit is egter nie die volle verhaal nie. Christus word bely as Skepper op presies dieselfde vlak as die Vader. In Johannes 1:1-3 verwys Johannes doelbewus terug na Genesis 1 waar God die Skepper is. Maar Johannes pas dit direk op die Woord toe. En hy beklemtoon dat Hy Skepper is: “Alles het deur Hom tot stand gekom; ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie.” Verder aan in dieselfde lied herhaal hy dit: “die wêreld het deur Hom tot stand gekom” (1:10).
  En dit is by die hoe wat die wetenskap die spreekwoordelike knuppel in die hoenderhok kom gooi het en baie Christene verskrik laat rondskarrel het in ‘n poging om ‘n oplossing te vind.
  Dit het die Rooms Katolieke kerk ook in 2004 gedwing om Adam, Eve, and Evolution vry te stel.
  Dit bevat die volgende inleiding:
  “The controversy surrounding evolution touches on our most central beliefs about ourselves and the world. Evolutionary theories have been used to answer questions about the origins of the universe, life, and man. These may be referred to as cosmological evolution, biological evolution, and human evolution. One’s opinion concerning one of these areas does not dictate what one believes concerning others.

  People usually take three basic positions on the origins of the cosmos, life, and man: (1) special or instantaneous creation, (2) developmental creation or theistic evolution, (3) and atheistic evolution. The first holds that a given thing did not develop, but was instantaneously and directly created by God. The second position holds that a given thing did develop from a previous state or form, but that this process was under God’s guidance. The third position claims that a thing developed due to random forces alone.

  Related to the question of how the universe, life, and man arose is the question of when they arose. Those who attribute the origin of all three to special creation often hold that they arose at about the same time, perhaps six thousand to ten thousand years ago. Those who attribute all three to atheistic evolution have a much longer time scale. They generally hold the universe to be ten billion to twenty billion years old, life on earth to be about four billion years old, and modern man (the subspecies homo sapiens) to be about thirty thousand years old. Those who believe in varieties of developmental creation hold dates used by either or both of the other two positions”
  “Concerning human evolution, the Church has a more definite teaching. It allows for the possibility that man’s body developed from previous biological forms, under God’s guidance, but it insists on the special creation of his soul. Pope Pius XII declared that "the teaching authority of the Church does not forbid that, in conformity with the present state of human sciences and sacred theology, research and discussions . . . Take place with regard to the doctrine of evolution, in as far as it inquires into the origin of the human body as coming from pre-existent and living matter—[but] the Catholic faith obliges us to hold that souls are immediately created by God" (Pius XII, Humani Generis 36). So whether the human body was specially created or developed, we are required to hold as a matter of Catholic faith that the human soul is specially created; it did not evolve, and it is not inherited from our parents, as our bodies are.”
  Biologies verskil ons dus nie veel van ander primate nie en stem ons DNS tot soveel as 97%
  ooreen met die Sjimpansee al is die tot 8 keer sterker as ‘n mens.Geen beskawing kan dit ongedaan maak nie en oordrange tot oorlewing kan selfs die mens in abnormal omstandighede tot kanibalisme lei.
  Oor die jare het ook ons voorkoms en selfs breine ‘n verandering ondergaan,van vleiseters tot graan eters het ook ons tande verander en daarmee ook ons voorkoms.
  .Ons breine funksioneer baie soos rekenaars.Dit ontvang en verwerk, bêre en herroep inlig tov baie gebiede.Net soos ‘n rekenaar besmet kan word deur viruses wat sekere funksies oorneem en soms die rekenaar onbruikbaar maak,word ons breine ook besmet deur ‘sonde’ afwykings van God se plan se in die Bybel geopenbaar.
  Jesus leer dus ook dat sonde in ons gedagtes begin en dat die denker net so skuldig is as die dader.Jesus het dus gekom om ons gedagtegange te verander wat dan in ons omgang met mense na vore sou kom. Dit is dan die wedergeboorte nie van die vlees maar die ‘gees.’
  Net soos met ‘n rekenaar moet ‘n mens anti virus programme installer om die OS behoorlik en moeite vry te laat werk.Dit is die Heilige Gees wat hierdie funksie verrig.Wat gebeur nouas ek nie wil hê mense moet sien wat om my rekenaar se harde skyf gebêre is nie.
  Die beste manier sou wees om die harde skyf uit te haal, dit op te maal en die stoffies deur middel van die wind in alle rigtings te versprei.Bestaan die inligting dan nie meer nie.
  Nee dit bestaan nog steeds maar is net verlore en onherwinbaar.So maklik kom die mens egter nie weg van sy Skepper nie.Nee daar is ‘n wederopstanding en dan kom alles weer mooi netjies bymekaar in ‘n herkenbare liggaam,wat nou ook alle inligting,gedagtes ens wat jy gereken het vir goed weg is, weer bymekaar kom.
  Al die inligting van alle mense wat gelewe het en nog na ons sal kom is dus God se groot boek wat net soos vandag se ‘cloud’ funksioneer.
  Prof Francois Malan stel dit egter soos volg:
  Volgens Openbaring 20:12,15 is daar twee boekrolle, die een waarin jy self skryf deur alles wat jy doen of sê of dink – of nie doen of sê nie. Die ander is die boek van die lewe, waarin God die name van sy kinders skryf, hulle wat glo in sy Seun as hulle Verlosser wat hulle sonde gedra het.
  2 Korintiërs 5:10 voorsien dat alle mense voor Christus se regterstoel sal verskyn sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy/sy in sy liggaamlike bestaan gedoen het, of dit goed of kwaad is.
  Wat nou van die lewe hierna?
  Die Jode hou ‘n ander siening hieroor.
  “In Judaism the belief in afterlife is less a leap of faith than a logical outgrowth of other Jewish beliefs. If one believes in a God who is all-powerful and all-just, one cannot believe that this world, in which evil far too often triumphs, is the only arena in which human life exists. For if this existence is the final word, and God permits evil to win, then it cannot be that God is good. Thus, when someone says he or she believes in God but not in afterlife, it would seem that either they have not thought the issue through, or they don't believe in God, or the divine being in whom they believe is amoral or immoral.”
  UIt dit alles is dit duidelik dat ‘n mens nie spottende wyse, al is die bedoeling hoe goed en al beroep jy jouself op artistieke vryheid om gewaande of werklike misbruike aan die lig te bring dit nie die manier is om dit te doen nie want dit sou ‘n verloëning van Jesus wees en sy verlossingswerk en my en Petrus op dieselfde vlak plaas.
  “’n Man het toe gesê: ‘Jy is een van hulle! Ek kan uit jou manier van praat hoor dat jy van Galilea afkom, nes Jesus.’ Maar Petrus het gesweer: ‘Ek ken hom nie!’”
  Los my uit, doen wat julle wil want ek wil leef en nie soos Hy sterwe nie.
  Daar kan nog veel meer oor dit geskryf word,maar soos dit tans staan,is dit alreeds te lank.

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  FC Boot, u het duidelik moeite gemaak om dit waarin u glo, te probeer artikuleer. Ek het nie fout te vind met iemand wat minstens oor die onderwerp gaan dink het nie al is daar heelwat voorveronderstellings in u argument wat as feite aangebied word.

  U het gearriveer op 'n plek waar u goed en veilig voel. Dit werk vir u en om u tot ander insigte te probeer bring sal 'n oefening in futiliteit wees. Boonop glo ek om ander se sieninge oor die soort van onderwerpe sover moontlik te respekteer. U inset hierbo bevestig basies die verskille in denke wat bestaan. Voorspoed daarmee maar moet net nie ophou dink nie.

 • Gustaf, dis uitstekende raad aan FC Boot, maar ek kan sommer sien jy weet hy dink net so ver as wat sy bybel lank is.

 • Beste Gustaf Claassens

  Daar is 'n tyd om te dink en 'n tyd om te besluit en 'n keuse te maak. Christus soos in die Bybel geopenbaar is 'n werklikheid of hy is nie.

  Besoek gerus 'n webblad soos Fact and Faith.

 • Van 'n man wat kla dat hy te veel reën ontvang wat sy watermeter breek, moet 'n mens sy kommentaar maar lees vir wat dit werd is.

  Dagsê Angus kan jy darem al verder dink as wat jou 23 Bybels lank is of staan jy op hulle om die oorstroming vry te spring?

 • Beste FC Boot, Nee, wat! Soveel vertroue het ek nie in bybels nie. Ek is van plan om van die goed papierpulp te maak, behalwe natuurlik die een wat ek as deurstop gebruik.

 • Beste Angus
  En daar druip jy 'n eenvoudige toets,nl die toets van dankbaarheid.Jy kla oor te veel reën terwyl Hans besig is om in die stof te verstik.

  As jy nou net die eerste hoofstukke van die Bybel gelees het sou jy al agtergekom het dat toe die Jode in ballingskap, ingesprek getree het met die mense in wie se land hul bannelinge is, hul voorbeelde uit die natuur gebruik.

  In digterlike taal belig hul die wispelturigheid van die natuur:

  Gen.3"17Vir die man het Hy gesê: “Omdat jy na jou vrou geluister het en van die verbode vrugte geëet het, sal die grond vervloek wees ter wille van jou: jy sal jou lewe lank bitter hard moet werk. Niks groei van nou af meer vanself uit die aarde nie. As jy iets wil oes, sal jy hard, baie hard, daarvoor moet werk.

  18“En dan sal daar ook nog oral dorings en onkruid groei. Jy sal die plante van die veld moet eet. 19Met sweet en met harde werk sal jy ’n lewe uit die grond moet maak. So sal jy moet aanhou totdat jy dood is, totdat jy geword het soos die stof waaruit jy gemaak is. Onthou, jy is van stof gemaak en eendag sal jy ook maar weer net stof word.”

  Ons kom uit die natuur en keer terug daarheen,sonder dat ons enige bydrae tot ons ontstaan gelewer het.Nou kla jy oor die natuur jou te veel van iets gee.

  Daarom word die mens in die skeppingsverhaal ook oor die vingers getik,veral omdat hul nie hul hande kon afhou van iets wat nie aan hul behoort het nie en toe die eeue oue skuldverskuiwingspel begin.

  Ook in die alledaagse- dit is reën se skuld dat my watermeter gebreek het!

  Het die mensdom die eenvoudige les geleer? Nee kollektief vernietig ons die enigste planeet wat ons kan onderhou en in die proses vernietig ons onsself.

  Jy het gelees maar nie verstaan,gehoor maar nie gehoor nie,anders sou jou kommentaar nie so gelees het nie.

 • Beste FC

  Ek het, n.a.v. jou brief en verdere kommentaar drie punte gemaak: Eerstens hoe weet jy die skoolseun se kuns is walglik as jy dit nie eerstehands gesien het nie, en tweedens dat ons genadiglik bevry is van die Christelike dogma wat namens ons almal wil besluit wat reg en goed of verkeerd en sondig is. Derdens wou ek weet hoekom die Moslemgeloof altyd bygesleep word as daar (dalk) op christelike tone getrap word.

  En toe trek jy los met drie(!) lang preke wat my laat dink het aan lang, snikheet warm Sondae waar die dominee net nie kon amen sê nie.

  Kan ek vir jou een van Winston Churchill se wyshede aanbied? "This, report by its very length, defends itself against the risk of being read"

 • Beste Dirk

  Hoe besluit jy in watter kategorie enigiets wat in teaters of TV of op Video op web vertoon word val?Jy is mos nie persoonlik daar by die uitsending nie om dit eerstehands te beoordeel nie.Dink jy nie dit is 'n swak argument waarmee jy begin nie?

  Nee die Christelike leer besluit nie namens enigiemand nie.Jy maak mos na aanleiding daarvan 'n keuse.Jy verstaan nie mooi die begrip sondig nie.

  In die Bybelse Hebreeus is daar 20 woorde sover my kennis strek wat 'sonde' omskryf en moet 'n mens hul lees en verstaan in die konteks waarin hul geskryf is.
  Een van hulle ek dink dit is die werkwoord 'hata' is om iets te mis.
  So kan jy ook 'sondig' in jou verhouding met mense en jou Skepper.

  Ander dui weer op 'n verbreking van 'n ooreenkoms.Die 'sonde' van Adam en Eva
  was 'n verbreking van die spesiale verhouding tussen God en die mens.Wanneer jy nie jou verpligtinge in 'n verhouding met 'n ander nakom nie, dan 'sondig' jy teen die persoon..

  Dit klink nie vir my of dit aan almal wil voorskryf nie maar klink eerder soos die moderne kontrakbreuk.

  Nou haal jy Churchill aan met."This, report by its very length, defends itself against the risk of being read" wat hy gesê het toe hy 'n dokument te lees wat die voorvereistes vir die bou van 'n tenk bevat het.

  Ek is mos nie hier besig om 'n tenk te bou nie,maar net om meer konteks aan die woord 'sonde' te gee en uit telig dat die Moslemgelowige veel veller optree wanneer dit by die verdediging van die profeet Mohammed kom.

 • Beste FC Boot, ek betwyfel dit ook of iemand jou ellelange vervelige bybelaanhalings lees. Jy behoort ook mos al teen hierdie tyd te weet dat die bybel vir 'n ateïs van nul en gener waarde is. Eintlik is dit vir die gelowige Christen ook maar nutteloos, want wie lewe volgens die waardelose ou boekie? Niemand! Alle Christene leef, volgens die bybel, in sonde.
  So van sonde gepraat. 'n Ateïs kan onmoontlik sondig, want 'sonde' is slegs 'n teologiese uitvindsel. 'n Ateïs kan wel iets verkeerd doen, die wet oortree, ens. maar nie sondig nie. Slegs GELOWIGES wat God se wette oortree, soos hom nie aanbid nie, steel, moord pleeg en die buurman se vrou begeer, nie sy seun laat stenig as hy stout is nie, ens. kan sondig.
  So, jy wil hê ek moet dankbaar wees vir al die bleddie reën wat hier val? Jy is seker van lotjie getik! Jy sal seker ook wil hê dat diegene wat swaarkry in die droogte, dankbaar moet wees daarvoor. Hoe werk jou kop? Daardie ou storietjie van die verbode vrugte moes jy al teen hierdie tyd ontgroei het soos 'n negejarige kind wat weet dat Rooikappie Sneeuwitjie maar net stories is.

 • Beste Angus
  Jy het sover die 'sondebegrip' aanbetref het jy die klok hoor lui, maar weet nie waar die klepel (bel) hang nie.Kom ek spel dit weer vir jou uit.Daar is ongeveer 20 woorde in die Bybels eHebreeus wat die begrip 'sonde' omskryf.Van die belangrikste is om verpligtinge in 'n verhouding nie na te kom nie.Dit is gelyk aan 'kontrakbreuk'.
  Nou kom jy ewe ougat en impliseer dat alle ateiste altyd het verpligtinge nakom,want julle kan nie 'sondig' nie.Dink jy nie dit is 'n patatiese verskoning nie?
  Hoekom dink jy staan dit in die Bybel:"Romeine 3:12 DB "Almal het die spoor byster geraak. Hulle het in sonde verval. Niemand doen goed nie, nie ’n enkele een nie."
  Nou kom jy en verwens die natuur waaruit alles ontstaan het en besef nie wat in die Skeppingsverhale staan nie.In Genesis 3 is dit duidelik dat daar 'n siklus gaan wees sover dit die opbrengs uit die aarde aanbetref.Dit is ook duidelik dat daar faktore gaan wees wat die opbrengs gaan beinvloed.
  Dit eindig dan met 'Onthou, jy is van stof gemaak en eendag sal jy ook maar weer net stof word.”.99% van die menslike liggaam bestaan uit elemente wat jy netso in die natuur sal aantref terwyl minder as !% die ander 5 bevat.
  Nou goed sê nou maar daar is geen Oorsaak agter die 'Big bang' nie en dat die gevolg daarvan nl die natuur waaruit die mens ontstaan het,net 'n toevalligheid was.
  As dit so is hoekom verwens jy die natuur,of reken jy jy is geregtigdaarop om 'n mens te wees.Na dit behoort jy te besef dat dit tot dusver die grootste klomp onsin is wat jy nog op Litnet saamgeflans het.
  As jy die natuur verwens is dit so goed om jou moeder te verwens wat aan jou geboorte gegee het.'n Mens kan verstaan waar om die bannelinge toe hul dit skeppingsverale geskryf het die wisselvalligheid van die natuur sou inbring.want eeue lank was die land Israel afhanklik van ongereelde reënval wat droogte en hongersnood 'n gereelde verskybsel gemaak het.Wat sou hulle nie gee vir soveel reën nie.
  Mag dit met jou goed gaan

 • Beste FC Boot,
  Jy het sekerlik maar swak gevaar op skool wat begripstoetse betref. Gaan lees weer wat ek geskryf het, en dan vra jy ook sommer 'n kundige om jou te help.
  Ek het beweer dat die woord 'sonde' 'n religieuse begrip is, met ander woorde dit het met godsdiens te make, en vir die Christen is dit 'n bybelse begrip. Dit wil sê, jy sal in die bybel daarvan lees. Nou beweer jy ek weet nie waarvan ek praat nie, want, en ek haal jou aan, "Daar is ongeveer 20 woorde in die Bybelse Hebreeus wat die begrip 'sonde' omskryf."
  Dit weerspreek glad nie wat ek gesê het nie.
  Oor die ateïs het ek gesê dat hy nie kan sondig nie omat sonde 'n religieuse begrip is. Hy kan wel verkeerde dinge doen. Dit vertolk jy soos volg: "Nou kom jy ewe ougat en impliseer dat alle ateiste altyd het verpligtinge nakom,want julle kan nie 'sondig' nie.Dink jy nie dit is 'n patatiese verskoning nie?" Nêrens het ek iets gesê van verpligtinge nie, en jy verswyg gerieflikheidshalwe die feit dat ek gesê het dat hulle verkeerde dinge kan doen.
  Die bybel is die Christen se handboek tot die geloof, maar vir die ateïs is dit maar net 'n gewone leesboek. As daar in die bybels staan dat almal sondig is, beteken die 'almal" slegs Christene. Vir my beteken dit wat in die bybel staan, niks. Wat in Genesis staan gaan my nie 'n snars aan nie. Ek steur my eerder aan wat Shakespeare beweer: "Thou knowest, winter tames man, woman, and beast."
  Nêrens verwens ek die natuur, soos jy beweer nie. Hier by ons lê daar 'n dik wolkbank oor die see en Natal, dit is wat die baie reën veroorsaak. Al wat ek gesê het is dat ek nou dik raak vir al die baie water. Ek het nou die dag amper my hommeltuig verloor as gevolg van lugstrome en baie water. Dis mos om van vies te raak, en dit het bokkerol te make met oerknalle. Daardie klomp bannelinge wat volgens jou die bybel geskryf het, en wat jy so eerbiedig, sou ook maar gevloek het as hulle sou verdrink het in die vloed se water.
  Fyn lees as jy vir my skryf!!

 • Beste Angus
  Verpligtinge spruit voort uit 'n ooreenkoms en as jy dit nie nakom nie, dan oortree (sondig) jy teenoor die ander party.
  Daar is minstens 20 woorde wat die begrip 'sonde' in die Bybelse Hebreeus omskryf. So vra David wat hy in sy verhouding met sy Koning Saul oortree het. Nou sal jy verstaan dat oortredings (sonde) in enige verhouding kan voorkom - dus onder alle mense. Sou waar val jy uit met jou belaglike standpunt dat dit net "'sonde' 'n religieuse begrip is, met ander woorde dit het met godsdiens te make, en vir die Christen is dit 'n bybelse begrip."
  Die Egiptenare het oor 42 'wette' beskik om orde en harmonie in die samelewing te bevorder, is ongeveer 2000 jaar voor Moses die 10 gebooie in 1490 vC ontvang het, geskryf, dus derduisende jare voor die ontstaan van die Christendom.
  Alhoewel dit aan 'n sekere godin toegeskryf word, is die algemene opninie dat dit meer 'n lewensgids, 'n lewenswyse was. Jy moes dit ook opsê as jou ‘hart’ geweeg voordat jy die hiernamaals ingaan.

  Nie almal was vir 'n ‘wedergeboorte’, 'n opstanding beskore nie en daarom het Egiptiese farao feitlik alle rykdom bestee om 'n opstandingsmasjien te bou.

  Net om te wys hoe min jy van dit verstaan kan jy vandag leer dat die konsepte nog steeds veral in die noordelike dele onder verskillende name in Noord-Afrika toegepas word.

  Oefen solank om die volgende onder die knie te kry. Moenie 'n hommeltuig in omgunstige weersomstandighede vlieg nie en dan daarna die natuur waaruit jy ontstaan het die skuld gee nie as dit misluk nie of dit insluk nie.

  Terwyl jy dit oefen lees solank die volgende en besluit dan of jy van hulle oortree (gesondig)het. Lekker oefen en lees dan vaar jy dal volgende keer beter:

  Sonder die Oerknal was daar niks nie-nie eers die water waaroor jy kla- dus ook 'n oorsaak en gevolg. Nee die bannelinge sou nie gevloek het nie. Hulle sou eerder vir jou gesê het: Dus 'Fyn lees as jy weer kommentaar lewer oor dit wat ons geskryf het”.

  “I have not committed sin. (in any relationship)
  I have not committed robbery with violence.
  I have not stolen.
  I have not slain men and women.
  I have not stolen grain.
  I have not purloined offerings.
  I have not stolen the property of the gods.
  I have not uttered lies.
  I have not carried away food.
  I have not uttered curses.
  I have not committed adultery.
  I have made none to weep.
  I have not eaten the heart [i.e., I have not grieved uselessly, or felt remorse].
  I have not attacked any man.
  I am not a man of deceit.
  I have not stolen cultivated land.
  I have not been an eavesdropper.
  I have slandered [no man].
  I have not been angry without just cause.
  I have not debauched the wife of any man.
  I have not debauched the wife of [any] man. (repeats the previous affirmation but addressed to a different god).
  I have not polluted myself.
  I have terrorized none.
  I have not transgressed [the Law].
  I have not been wroth.
  I have not shut my ears to the words of truth.
  I have not blasphemed.
  I am not a man of violence.
  I am not a stirrer up of strife (or a disturber of the peace).
  I have not acted (or judged) with undue haste.
  I have not pried into matters.
  I have not multiplied my words in speaking.”
  I have wronged none, I have done no evil.
  I have not worked witchcraft against the King (or blasphemed against the King).
  I have never stopped [the flow of] water.
  I have never raised my voice (spoken arrogantly, or in anger).
  I have not cursed (or blasphemed) God.
  I have not acted with evil rage.
  I have not stolen the bread of the gods.
  I have not carried away the khenfu cakes from the spirits of the dead.
  I have not snatched away the bread of the child, nor treated with contempt the god of my city.
  I have not slain the cattle belonging to the god.

  Onthou nou alle mense kan oortree (sondig) en nie net Christene nie, wat dus almal skuldig maak, net soos dit in die Bybel staan. Kies nou 'n mooi sonnige dag om jou hommeltuig te vlieg.

  Lekker dag.

 • Beste Angus,

  Ek sien FC Boot stel die verbreking van 'n ooreenkoms (oortreding) gelyk aan sonde. Nou ja toe nou, dan is ons tronke vol van sondaars, nie diewe nie! Byvoorbeeld: Ek leen geld by die bank en verloor my werk en is nie meer in staat om my lening te delg nie. Nou kla die bank my aan vir sonde en die landdros vind my skuldig aan sonde en 'n verstekvonnis word teen my aangeteken oor ek sondig is. Daarna word my bates op 'n eksekusieveiling verkoop en ek verloor alles oor my sonde. Kan jy nou meer!

  Wat egter die kroon span is FC se erkenning dat die oerknal die oorsprong van alle dinge is. Wat nou van die skeppingsverhaal in Genesis?

  Hoe meer dae hoe meer dinge.

  Groetnis
  Dirk

 • Beste Dirk Rigter

  Nee Dirk jy verstaan verkeerd.Dit is 'n oortreding (sonde)om die voorwaardes van 'n ooreenkoms te verbreek. Want die aard van sonde is om iets te mis.

  Enige oortreding sonder straf of sanksies is kragteloos.Die mense in die tronk is oortreders,dus ook sondaars.Die Bybel gaan verder en bevind dat ons almal oortreders is,want almal oortree op een of ander gebied. Jy ry bv te vinnig,oortree die spoedgrens ens. Kyk na die lys in die kommentaar hierbo wat die Egiptenare duisende jare gelede opskrif gestel het,

  Nee die bank gaan jou nie vir sonde aankla nie,maar wel vir die nakoming van 'n ooreenkoms nie.Dit is die nie nakoming van die ooreenkoms(jy het iets gemis) wat 'n oortreding is,dus die sonde is.

  Onthou alle omgekeerdes is nie altyd waar nie.Ek kan bv se die hemel is blou,omdat dit so hoog is.(iets wat hoog is kan blou vertoon).Ek kan dit nie omdraai en sê dit is hoog omdat dit so blou is,want jy kan langs my staan en 'n blou hemp aanhê, en is dan nie hoog nie,behalwe as jy hoog in die takke is.

  Toe die bannelinge die skeppingsverhale geskryf het het hul op 'n unieke manier
  die volgorde beskryf waarin alles ontstaan het.

  Ons lees in Genesis 1.

  1In die begin van alle tyd het God die hemel en die aarde gemaak. 2Voor die skepping was alles eensaam en verlate. ’n Angswekkende donkerte het oor die bodemlose dieptes gehang. En ’n ongelooflike sterk wind het heeltyd oor die waters gewaai.
  3God was egter daar en Hy het gesê: “Laat daar lig wees.”
  4Skielik was daar oral lig. God was baie tevrede met die lig wat Hy gemaak het. Hy het dit apart van die donkerte gehou.

  Wat sê die wetenskaplikes vandag: (Space.com)

  The first second, and the birth of light

  In the first second after the universe began, the surrounding temperature was about 10 billion degrees Fahrenheit (5.5 billion Celsius), according to NASA. The cosmos contained a vast array of fundamental particles such as neutrons, electrons and protons. These decayed or combined as the universe got cooler.

  This early soup would have been impossible to look at, because light could not carry inside of it. "The free electrons would have caused light (photons) to scatter the way sunlight scatters from the water droplets in clouds," NASA stated. Over time, however, the free electrons met up with nuclei and created neutral atoms. This allowed light to shine through about 380,000 years after the Big Bang.

  This early light — sometimes called the "afterglow" of the Big Bang — is more properly known as the cosmic microwave background (CMB). It was first predicted by Ralph Alpher and other scientists in 1948, but was found only by accident almost 20 years later. [Images: Peering Back to the Big Bang & Early Universe]

  Jy is reg as jy sê .Hoe meer dae hoe meer dinge'.

  Gaan na 'n webblad soos Fact and Faith en sien hoe alles inmekaar skakel.

 • Beste Dirk, ek geniet dit nogal om FC so bietjie te treiter. (Seker ook sonde!) Hoe meer hy skryf hoe krommer raak sy logika.

 • Beste FC Boot,
  My betoog dat sonde 'n teologiese begrip is, het jy met klok, klepel en bybel, volgens jou logika, verkeerd bewys; dus moet jy nou vir my sê wat sonde is.
  Sou jy sê dit is dalk 'n kommunistiese konstruk, of miskien nog kapitalisties? Dit kan heel waarskynlik 'n filosofiese begrip wees, maar hoe gemaak sonder die teologie? Jy sal aan my moet verduidelik.
  In jou verduideliking moet jy net in gedagte hou dat jy self gesê het sonde is nie 'n godsdienstige begrip nie. Ek moet darem so tussen hakies wonder hoe jy daarby verby gaan kom, want in die bybel is tog die tien gebooie en 'n spul ander wette, insluitende die bokkie wat nie in sy ma se melk gekook mag word nie, wat as sonde bestempel word indien dit oortree word. Sonde is 'n oortreding van God van die Bybel se wette en strafbaar met die dood.
  Ek stem saam: alle mense kan oortree. Daarmee vind ek nie fout nie, maar slegs Christene, Jode en Moslems kan sondig as hulle nie God van die Bybel en Allah van die Koran se wette gehoorsaam nie. Jy kan mos nie die bybelse wette op die Boeddhis, die Hindoeïs, die ateïs, die voorvaderaanbidder, die heiden, ens. afdwing nie.
  Ek kook buitendien nie 'n bokkie in sy ma se melk nie; ek maak biltong van hom.

 • Die spesifieke kunstenaar is 'n voor-op-die-wa brat, heelwaarskynlik van dié wat resitasies of klavieruitvoerinkies vir kuiergaste gedoen het. Om die Bybel te versnipper en op daardie beelde te plak was uitdagend, glad nie die diespsinnige beteken wat Raed na Gael hierbo voorstel nie. Eienaardig hoe Christene reageer as aanstoot gegee word tov van Christene, dis oukei, moet tog net nie aan ander aanstoot gee nie (vra maar vir Vicky en Eben). Goddank hy't nie die Koran versnipper nie; dan was hy nie meer met ons nie.

 • Beste Jan,

  Al wat die jongman met sy kuns doen, is om 'n spieël voor die christen geloofsgemeenskap te hou sodat hulle die nodige introspeksie kan doen om hul eie soms huigelagtige optrede raak te sien. Natuurlik is dié kuns uitdagend, dis die hele idee.

  En soos ek vir FC Boot gesê het, hoekom skuil jy agter die Islam se rokspante as op jou geloofstone getrap word? Ek weet. Die jong kunstenaar het op 'n paar christelike liddorings getrap en al wat julle nou kan doen is om die fokus weg te swaai. Moenie so fyngevoelig wees nie.

  Laastens, van wanneer af is "brat" goeie standaardafrikaans? RSG se omroepers durf nie dié woord gebruik nie, of hoe?

 • Terwyl ek gister in die spreekkamer op my beurt wag, vroetel ek tussen die verswete tydskriffies rond en kom op die Engelse Huisgenoot "You" af. Blaai deur en hier is die "Tiener" weer. Lees hy verklaar dat hy in sy navorsing oor die onderwerp vir sy kunswerk, dinge oor die christendom te wete gekom het wat van hom as tiener terstond 'n ateïs gemaak het (ek wonder waar hy orals rondgeblaai het).
  So hy het eintlik as 'n advokaat vir die duiwel sy kunswerk geskep, sy klagstaat opgestel. Dit herinner my toe daaraan dat die Bybel (hoofletter as getuienis teenoor 'n skrywer hierbo) ons waarsku dat ons wat onsself as Christene ag, bedag daarop moet wees dat die duiwel homself as die engel van die lig voordoen en dat Christene moet seker maak dat die lig wat hul dink hul het, nie dalk die duisternis is soos wat die kunswerk uitbeeld nie. Die Tiener wys uit dat Christene self hul Christus tot 'n bespotting maak en weer kruisig. Dit is sy, as duiwelsadvokaat, se aanklag teen Christene - so waarom moet hy glo. Hy steek nou ook sy tong as ateïs uit, soos hierbo in skrif ook. Die werk wys my eie valshede vir my uit - my sonde. Dis net mense wat bewus is daarvan wat smeek om vergifnis - in teenstelling met die ou hierbo wat sê hy't nie valshede nie en daarvan oortuig is. F.C. - jy weet mos die Bybel sê ons moet nie in allerhande nuttelose redenasies met "hulle" betrokke raak nie en ek sê veral nie hier op die Sê nie.
  En ..hier op die Sê, F.C moet jy maar bedag wees op verwronghede, op die uitkyk wees vir die Valkenberg-gevalle.
  Groetnis.

 • Beste Angus.
  Die beste plek om te begin is by die begin.Waarkom die woord ‘sonde’ wat soveel sonde in hierdie gesprek veroorsaak vandaan?Dit kom uit die latyn sons-sont –guilty.(Oxford English dictionary on historical principles.),dikwels voorgeskryf vir studente wat Engels as hoofvak in ‘n graad neem.
  Skuldig aan wat sal jy vra.’Skuldig aan die verbreking van dit wat verhoudinge tussen partye reël en orden.’In die Paradysverhaal is die verhouding tussen God en Adam heel eenvoudig.
  God het Adam buite die Paradys geskep en in ‘n tuin geplaas.Dit was ‘n een-tot-een verhouding met eenvoudige voorwaardes.
  Gen.2 ‘15Die Here God het die mens in die tuin gesit sodat hy dit kon bewerk en oppas. 16Hy het ook vir die mens gesê: “Jy is welkom om van al die bome in die tuin te eet. 17Daar is egter een boom waarvan jy nooit mag eet nie. Dit is die boom wat kennis gee van goed en kwaad. Die oomblik dat jy daarvan eet, word jou bestemming die dood.’
  Dat hierdie dood nie ‘n liggaamlike dood is is duidelik uit die feit dat die mens uiteindelik sterf.Die mens is dus nie as ‘n onsterflike wese geskape nie,want onsterflike mense sterf nie,maar lewe vir ewig.Ons word dus gebore om later te sterf.
  Verhoudinge het later meer ingewikkeld geraak toe Eva op die toneel verskyn en met toetrede van die Satan was die duiwel behoorlik los.
  Angus jy skryf: “Beste Dirk, ek geniet dit nogal om FC so bietjie te treiter. (Seker ook sonde!) Hoe meer hy skryf hoe krommer raak sy logika” Hoe domastrant en arrogant is jy en steek jy maar sleg af by Satan.Satan het presies geweet wat nodig is om verhoudinge te versuur.
  Nouja ek het vergeet dat God nie vir jou bestaan nie,dus Satan ook nie.Moet nou net nie deurmekaar raak met die begrippe goed en kwaad nie.Die twee is saamgevoeg in die paradys as een vrug van een boom en is eintlik goed en onheil.En dit is wat binne elke mens skuil,die vleeslike is in opstand teen die geestelike. 1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.
  Die Egiptenare het dit goed gedink om 42 ‘wette’ op skrif te stel wat verhoudinge met hul gode en onderling sou orden en reël.Sonder strafmaatreëls sou dit egter tandeloos gewees het.
  Daar moes egter ook aanklaers wees.Die Faro is dus bygestaan deur kundige mense.So kan ‘n mens lees (Web)” There were many laws in Egypt, for there was a lot of punishment for breaking a law. One of the punishments was one hundred strokes of the cane, and if the crime was worse, five bleeding cuts were added. Other punishments included branding, exile, mutilation, drowning, decapitation, and burned alive.”
  So wie is nou eintlik ‘n sondaar?Uit die voorafgaande behoort jy mos teen die tyd afgelei het dat om skuldig (sondaar) te wees jy een of ander oortreding of verbreking van dit wat verhoudinge orden en reël moet wees.Ek hoop jy is logies genoeg om dit te verstaan en te begryp dat soos dit in die Bybel staan alle mense skuldig is omdat almal oortree en dat oortredings plaasvind op alle gebiede en nie net op godsdienstige vlak nie.Dit is dus nie ‘n suiwer godsdienstige begrip nie.
  Nou wat van die 10 gebooie. Die tien gebooie is maar ‘n samevatting van alles wat ek tot dusver verduidelik het.In Bybelkennis word dit meer toegelig met:
  “Eerstens vind ons vier gebooie wat oor die diens aan God handel en wat meer uitvoerig ge-for¬mu¬leer is (20:1-11). Tw“Die Tien Gebooie kan volgens vorm en inhoud in twee afdelings verdeel word. Eer¬eedens is daar ses gebooie wat op die verhouding met die mede¬mens betrekking het en wat, met die uitsondering van die ouergebod, meer bondig geformuleer is (20:12-17).
  20:1: Die Hebreeus vir gebooie kan ook met “woorde” of “sake” vertaal word. Selfs die Griekse weergawe “dekaloog” hou ook met die “tien woorde” verband (34:28; Deuteronomium 4:13; 10:4).
  20:2: Hoewel die Tien Gebooie gewoonlik in twee gedeel word, moet die eenheid daarvan volgens die inleiding, Ek is die Here jou God wat jou … bevry het, gehandhaaf word. Met enkele woor¬de stel die Here homself bekend deur middel van die voorbeeld van wat Hy vir Israel gedoen het.
  Die struktuur van die Tien Gebooie stem in breë trek¬ke ooreen met die koninklike verdrae wat in die ou Nabye-Ooste gesluit is. ‘n Bekendstellende in¬leiding waarin die koning geïdentifiseer word, word gevolg deur ‘n historiese verwysing na ‘n wel¬daad wat die koning vir die ander vennoot in die verdrag/verbond gedoen het; dan eers volg die be¬pa¬lings vir die instandhouding van die verbond.”
  Dit was egter nie genoeg nie en waar die Egiptenare 42 ‘wette’ op skrif geplaas het is dit getroef met 613.
  Daar is ongeveer 20 woorde in die Bybelse Hebreeus wat ‘sonde’ wat aandui (denote) wat sonde is en wat elk in konteks verstaan moet word.Een van hulle is die werkwoord ‘hata’ wat beteken om iets tem is of om te misluk.
  Wanneer David vir sy vriend Jonatan vra waarom die Saul hom agtervolg en wil doodmaak wil hy wee twat hy ‘gesondig het.1 Samuel 20 :’ 1Dawid het gemaak dat hy wegkom van die profete se huis in Rama. Hy het by Jonatan gekom en vir hom gesê: “Wat het ek verkeerd gedoen? Watter sonde het ek gedoen? Wat het ek aan jou pa gedoen dat hy my wil doodmaak?”
  Nouja Angus as jy en Dirk nou nog nie weet wat sonde is nie,al glo julle nie dat God bestaan, sal julle nooit weet nie.Lekker lees en kop krap.
  Lekker dag.

 • Beste Dirk
  Ek tree nie in die bresse vir die Christengeloof nie, dié word in elk geval, soos alle ander gelowe reken ek, gedurig maar aangeval vanuit vele oorde. Die tiener het my vergal met sy voor-op-die-wa- en groot-vir-sy-skoene-houding deur mense te probeer skok onder die vaandel van 'kuns' kamtig.
  Wat natuurlik bygedra het tot my wrewel is die oorverdraagsames en gedienstiges se pogings ter verdediging van die tiener. Ek dink die tiener self is nogal verbaas om te hoor hoe diepsinnig en esoteries sy projek is.
  Die verwysing na Islam is g'n skuiling agter enige rokspante nie; dit is ter illustrasie van die gewigtigheid van die tiener se, noem dit maar tirade. Deur gelowe/entiteite/instansies wat hierdie aanslag nie sou duld nie uit te wys illustreer die punt net verder.
  Jy's reg, 'brat' is nie Afrikaans nie (nog nie) maar ek kan die outjie nie 'karnallie' of 'rakker' noem nie; lg twee woorde het 'n konnotasie met 'ondeund' of 'speels' en speels was hy beslis nie, hy was bloot gemeen.

 • Best FC Boot,
  Wat die oorsprong van die woord "sonde" is, is 'n ander debat. Jy sê dit kom van Latyn, maar waar kry Latyn dit? Heel waarskynlik van Indo-Germaanse "sunjo". Nou waar kry Indo-Germaans dit vandaan? Ens, ens.
  'n Ander debat is ook die oordragtelike betekenis daarvan en hoe dit in die volksmond gebruik word. Ek wil nie graag my MB gebruik om inkopies te doen nie, daarom het ek vir my so 'n klein tjorrietjie aangeskaf. Toe my buurman dit sien, was sy reaksie: "Ai, die sonne!" bedoelende seker dat dit 'n oulike klein motortjie is. (Ek hoop so.) Om whiskey met Coke te drink is in my oë 'n groot sonde.
  My stelling dat "sonde" 'n teologiese begrip is, het jy eers verwerp en dit 'n belaglike standpunt genoem. Daarna het jy bietjie toegegee deur te sê dat sonde nie net 'n suiwer religieuse woord is nie. Dan bewys jy nogal wat jy sê deur slegs aanhalings uit die Bybel.
  Ek dink jy moet maar weer jou Bybel gaan lees, dan sal jy sien dat sonde slegs 'n oortreding is van God se wette. Die mens het, volgens die Bybel, die eerste sonde gepleeg deur van 'n boom se verbode vrugte te eet. Die mens se nasate het hierdie sonde geërf en daarom word hy nou glo in sonde ontvang en gebore.
  So terloops, ek tel om en by die 200 verwysings na sonde in die Bybel, beginnende by Jesaja tot daar by Lukas.
  Nee, wat! Sonde is uit en uit 'n godsdienstige begrip.

 • Beste Angus

  Jy spartel te veel en raak deurmekaar net soos "whiskey en Coke".Dit kan nie 'n sonde wees nie want dit het met smaak te doen. Jy verstaan nie dat die Egiptenare 42 wette op "skrif" gestel het wat die hele spektrum gedek het nie van wieg tot graf.

  Dit was dus 'n holistiese benadering. Dus oortredings op godsdienstige vlak en individuele, maatskaplike en ekonomiese vlak bly steeds oortredings en is dus steeds sonde,'n afwyking of mis van iets. Enige oortreding daarvan maak jou skuldig (guilty-son-sont).

  Nee, jy is deurmekaar want in die Bybel word dit net so herhaal. Jy het blykbaar vergeet dat Moses sy opleiding in Egipte gehad het. Hy was meer Egipties as Joods. Kyk gerus na die indeling van die tabernakel en later permanente strukture, die tempels.

  Toe God vir Moses die 10 gebooie gee, is dit nie onbekende gebooie nie, iets waarvan Moses nog nooit gehoor het nie. Nee, die 10 gebooie vat die 42 Egiptiese gebooie saam in twee afdelings. Dit reël in die eerste 4 die verhouding met God en die laaste ses die verhouding op individuele, maatskaplike en ekonomiese vlak.

  Omdat jy sê God bestaan nie sal die eerste 4 jou nie raak nie, maar jy kan nie sê dat die laaste 6 nie op jou van toepassing is, want jy sal ‘n eweknie ook in ons siviele en strafreg en selfs sakereg aantref.

  Enige oortreding maak jou dus skuldig (guilty-son-sont). Daarom staan dit in die Bybel, almal is skuldig - niemand is goed nie. Jesus wat jy sê nie bestaan het nie, gaan egter verder en gaan na die oorsprong van ons oortredings, nl ons gedagtes wat in ons breine ontwikkel en leer dan dat die blote gedagte ons net so skuldig maak.

  Jy weet daar is ‘n idioom wat sê die deler is so goed soos die steler. Jesus sê die denker is net so skuldig soos die dader.

  Lekker dag.

 • Ma' my sonne Angus, sil jy nou ophou stry met FC Boot. Als wat hy sê staan mos in die bybel! FC Boot verduidelik dit só mooi hierbo dat ek dit vir jou (en myself) hieronder weer aanhaal:

  "Moet nou net nie deurmekaar raak met die begrippe goed en kwaad nie.Die twee is saamgevoeg in die paradys as een vrug van een boom en is eintlik goed en onheil.En dit is wat binne elke mens skuil,die vleeslike is in opstand teen die geestelike."

  Dis so eenvoudig: Goed en kwaad is een vrug van een boom. Dalk 'n piesang of 'n vy? Ai tog...

  Groete
  Dirk

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  Hierdie tipe gesprek lewer selde bevredigende resultate. Christene soos FC Boot is geanker in sy siening. Soos hy, kry jy sy eweknieë in al die ander geloofsgroeperinge. Terloops, daar is rofweg sowat 4 200 religieuse groeperinge. FC Boot sal sê 4 199 van hulle is vals en so sal sy eweknie in elke van die ander geloofsverbande ook te kenne gee met die verskil dat hulle die waarheid beet het. Gewoonlik is daar altyd ook iets baie spesiaal oor jou "God". Een so 'n troefkaart in die Christelike geloof is dat Jesus 'n maagdelike geboorte gehad, dat dit die werk van God self was en daarom baie spesiaal is. Gaan delf jy bietjie in die geskiedenis, sien jy dat baie geloofsgemeenskappe dieselfde aan hulle "God" toegedig het; Gode wat ook maagdelike geboortes gehad het en daarom dan spesiale betekenis het. So was daar Krishna, Odysseus, Ra, Romulus, Perseus, Osiris, Horus en baie ander. Dus, niks vreemds of dan so spesiaal nie.

  Troues, die raakvlakke tussen al die verskillende "Gode" is by tye verstommend. Vergelyk byvoorbeeld Jesus met Horus:

  - Jesus is gebore uit die maagd Maria en Horus uit die maagd Isis

  - Beide se verjaarsdae word op 25 Desember herdenk

  - Die Noordelike ster lei die wyse manne na Jesus se geboorte terwyl dit weer die Oostelike ster is wat drie wyse manne na Horus se geboorte lei.

  - Beide is na Egipte gevat om die wraak van hul konings te ontsnap. Herodus in die geval van Jesus en Typhon in die geval van Horus.

  - Beide is as kinders in die tempel onderrig.

  - Beide is op 30 jarige ouderdom deur Baptiste gedoop. Jesus deur Johannes die die Doper en Horus deur die Baptis, Anup.

  - Beide het 12 disipels gehad.

  - Beide het wonderwerke verrig en op water geloop

  - Jesus het Lasarus uit die dood opgewek en Horus het dieselfde gedoen.

  - Beide is gekruisig, in 'n grot begrawe maar het weer opgestaan...........

  En so kan mens aangaan. Horus se verhaal is so 5 000 jaar gelede geskryf en Jesus sin eers so onlangs as 2 000 jaar terug. Dis darem baie toevallig hoe hierdie soort van verhale in verskillende gelowe voorkom en feitlik woordeliks in ooreenstemming met mekaar is. Mens wonder HOEKOM dit so is en wie by wie afgeskryf het........

  Punt is, mense in die "Bybelse" tye se stories en oorvertellings is later as die waarheid opgeneem en verkondig. Oor tyd is dit oor-en-oor herskryf en is dit wat later as die Bybel bekend gestaan het, ook baie sterk polities beinvloed. So moes Konstantyn tydens sy bewind sy onderdane polities tevrede stel om oorloë te verkom. Daar is menige vergaderings gehou om te besluit watter boeke in die Bybel opgeneem sou word en watter nie. Daar was geskrifte wat voor Jesus se tyd geskryf is en baie daarna, sommiges baie lank daarna. Alles is as die volle waarheid voorgehou en om dit Goddelike status te gee, is beweer dat daardie geskrifte deur God self geinspireer is. Die oomlik wanneer dit gebeur het mag niks ooit weer betwyfel word nie en die menslike se geskrifte het nou God se Woord geword!

  Wat was egter die praktiese situasie en oorsprong van Bybelskrywers van daardie tyd?

  • Die groot meerderheid van die bevolking, sowat 99% was ongeletterd. Onderrig was beperk tot die maghebbers.

  • Byna die hele bevolking op aarde was politeisties (Veelgodery) en het geglo in mitiese gode, towerkuns en was bygelowig.

  • Daar was geen wetenskaplike verklaring vir natuurverskynsels nie en dit is gesien as aksies/dade van die gode.

  • Daar was geen kennis van medisyne of natuurwetenskappe nie.

  • Mense se lewensverwagting was 45 jaar en die sterftesyfer onder kinders was 25%.

  • Haat teen vroue (vrouehaat) en ‘n patriargale regeringsvorm was die norm wat gegeld het.

  • Slawerny was algemene gebruik.

  En ja, dis presies en spesifiek daardie mense wat die "Bybels" begin skryf het en waar ons dan vandag gereeld moet hoor; "Die Bybel sê dit en die Bybel sê dat....... en, dat alles wat in die Bybel staan letterlik waar is. FC Boot val in die kategorie. Hy glo letterlik en onvoorwaardelik dat alles in die Bybel waar is. Dus gaan dit geensins help om met hom, of mense soos hy, oor die soort van onderwerp(e) te praat nie. Ek sê weer; die waarheid is wat 'JY GLO' en die beste uitweg is maar om vir almal hul ruimte te gee om hulle daarin uit te leef. Waar wel halt geroep moet word is wanneer mense ander se regte in die naam van godsdiens aantas of vertrap; waar dit geweld aanmoedig, in ander se kele afvorseer word ensomeer.

 • Beste Dirk,
  Ek kon die storie nie mooi begryp nie. Nou het jy dit mooi veduidelik; dis 'n piesangvy gedoente!

 • Beste Dirk
  As ‘n mens spot moet jy dit net nie uit onkunde doen nie.

  Sover dit Gustaf Claassens aangaan is hy amper reg maar tog ver verkeerd want:
  “Net soos in ’n biblioteek kry ’n mens ’n verskeidenheid van boeke, prosa, digkuns,liedere, gebede, geskiedenis, volksoorleweringe, sages, wysheid, briewe, gelykenisse, spreuke, profesieë ens.”

  Dit is dus nie moontlk om alles in die Bybel letterlik te vertolk nie, en hou sy opmerking nie water nie. En sy vergelyking met Horus-‘die Ver Een’. Horus is ‘n mitologiese figuur wat ‘n deel van goderyk is.

  Dit is opmerklik dat in baie gelowe daar gepraat word van ‘n universiële verlosser. Dit word weerspieël in die Egiptiese godsdiens. Horus het nie werklik gelewe nie. In Christus word die belofte aan Abram waar. Uit sy nageslag sal ‘n Verlosser gebore word wat werklik ‘n seëning is vir almal wat Hom aanvaar as sy Enigste Verlosser en Saligmaker.

  So word al die vooruitspieëlinge, versugtinge, verwagtinge, soms duisende jare voor die werklike gebeurtenis, vervat in baie gelowe dwarsoor die planeet aarde ‘n werklikheid in Christus en is Gustaf dus halfpad daar.

  Ontken jy egter soos Angus die bestaan van Christus, sy geboorte, lewe en opstanding en hemelvaart dan is die betoog van Gustaf waar.

  Daarom bly geloof steeds ‘n vaste vertroue soos ek reeds in ander kommentaar omskryf het en kan geen kommentaar my daarvan ontneem nie, want dit is geanker in dit wat 2000 jaar gelede in die geskiedenis van die mens plaasgevind het en in die Bybel opgeteken is.

  In teenstelling met die Moslemgeloof wat ‘n geweldadige ontstaan het en gemeenskappe gedwing is om dit te aanvaar en selfs vandag mense wat in Noord-Afrika vir ransom aangehou word, beter behandel word as hul die Moslemgeloof aanvaar, het Jesus nooit die Blye Boodskap met ‘n swaard in sy hand verkondig nie.

  Dat van sy volgelinge eeue later wel tot dit oorgegaan het dikwels uit eie gewin kan nie weggeskryf word nie. Gustaf beweer verder: • Daar was geen kennis van medisyne of natuurwetenskappe nie. Ek gaan nie daarop uitbrei nie,maar hom verwys na ‘n webblad soos
  “https://www.ancient.eu/article/967/ancient-egyptian-science--technology/”

  Lekker dag vir almal en hou maar die beursies toe op al die spesiale inkopiedae, want goedkoop ontaard dikwels in duurkoop.

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  In my vorige inskrywing het ek het begin deur te sê gesprekke soos die lewer selde bevredigende resultate. FC Boot se stuk hierbo dien basies as bewys hiervan en hopelik sal ek my nie weer laat 'verlei' om oor die onderwerp te skryf nie. Dit kan vir ewig aanhou deurdat woorde buite konteks gebruik word, die begrip 'gode' gebruik word soos dit jou pas, afleidings maak wat moedswillig is en dan steeds volhou met "wat in die Bybel opgeteken is" nadat ek gepoog het om ook dit aan te spreek...........

  Ek wil wel (vir oulaas) reageer op die volgende stelling van FC waar hy nou sê: "In teenstelling met die Moslemgeloof wat ‘n geweldadige ontstaan het en gemeenskappe gedwing is om dit te aanvaar en selfs vandag mense wat in Noord-Afrika vir ransom aangehou word, beter behandel word as hul die Moslemgeloof aanvaar, het Jesus nooit die Blye Boodskap met ‘n swaard in sy hand verkondig nie."

  Dit lyk nie of die Blye Boodskap waarvan FC praat inslag vind of gevind het by Jesus se volgelinge nie. Kom ons kyk hierna:

  - Wie het die 1ste wêreldoorlog begin? Die Moslems?

  - Wie het die 2de wêreldoorlog begin? Die Moslems?

  - Wie het 20 miljoen Aborinies in Australië vermoor? Die Moslems?

  -Wie het atoombomme op Hiroshima en Nagasaki gegooi? Die Moslems?

  - Wie het 'n 100 miljoen Rooi Indiane in Noord Amerika vermoor? Die Moslems?

  - Wie het meer as 50 miljoen Indiane in Suid Amerika vermoor? Die Moslems?

  - Wie het meer as 180 miljoen swartmense as slawe uit Afrika kom vat waarvan 88% dood is en in die Atlantiese Oseaan gegooi is? Die Moslems?

  En as FC praat van die Moslemgeloof wat uit geweld ontstaan het, wat noem mens dan die togte van die Christen "Crusaders" waar ander gelowe (en ja, sommer ook mede Christene in hul hordes!) voor die voet om die lewe gebring is!? 'n Totaal van oor die 100 miljoen!! So, om hierdie speletjie te speel is gewoon gevaarlik en heeltemal onverantwoordelik. In die naam van godsdiens is lettelik honderde miljoene mense om die lewe gebring. Wat my laat wonder; kan ons nie maar al die voorskrifte, ingewikkelde intrepetasies, beskuldigings en diesmeer los nie. En in eenvoudige taal, net NICE wees met mekaar nie. Vrede vir jou FC.

 • Beste Gustaf
  Dit gaan mos nou van wie wat gedoen het nie.Jy kan netsowel die nie volgelinge
  van Jesus ook lys.Die sal kry onder https://historydaily.org/murderous-regimes-world.

  Genghis Khan was na beraming verantwoordelik vir die dood van 40 miljoen mense.Dan kan 'n mens ook die misdade van die 'Islamic State State' by dit voeg.

  Lees gerus hoe Mat 24 waar Jesus voorspel dat: '7Nasies sal mekaar met geweld probeer oorheers en die een heerser sal van die ander heerser ontslae probeer raak. Soos vroeër sal daar ook tye wees dat kos baie skaars gaan raak en op baie plekke sal daar aardbewings wees.

  8Hierdie dinge sal oor en oor gebeur. Dit is egter niks in vergelyking met wat gaan kom nie. Hierdie dinge moet julle maar net waarsku om gereed te wees vir wat voorlê. Julle gaan baie swaarkry net omdat julle Christene is" gedeeltelik in vervulling gaan.

  'n Tit for Tat speletjie kan tog nie die vreedsame begin van die Christelike geloof
  en die geweldadige begin van die Moslemgeloof ongedaan maak nie,ongeag wat volgelinge daarna in die naam van dit gedoen het.

  Die Bybel is mos in eenvoudige taal vertaal. En as daar staan :Romeine 3:10 NLV : “Niemand is goed nie – selfs nie een nie."

  Dit is nie in ons aard om 'nice' te wees nie,want die biologiese sy van die mens verskil nie veel van die ander primate nie en deel ons tot soveel as 97% van ons Dns met die Sjimpansee.

  Gaan staan voor 'n spieël en maak jou mond oop en jy sal sien dat ons kake en gebit kleiner geword het omdat ons van vleiseters na graaneters verander het agv landbou,wanneer dit met oermense vergelyk word.

  Daar is baie artikels oor dit geskryf,waarvan jy een op https://www.smithsonianmag.com/smart-news/how-dawn-farming-changed-our-mouths-worst-180954167/ kan lees.

  Een van die mees interressante ontdekkings was die navorsing van die Max -Planck institute:' The Neanderthals are alive - in us! The latest methods of investigation have enabled Svante Pääbo and his team to prove that remains of archaic DNA are still to be found in modern humans: around two percent of our genome stems from the Neanderthals.'

  Dit kom egter nie voor in mense Suid van die Sahara nie.

  Dan sluit dit alle mense in dus ook bomgooiers ens in en moet almal eendag verantwoording doen voor hul Skepper.

 • Gustaf, wat slawe betref; ja die Moslems het wel swart slawe gehad (wittes ook as ek dit nie mis het nie)

 • Jy is reg Jan Rap. Gustaf moet maar net 'n bietjie oplees oor die "Muslim Slave System in Medieval India".

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  Inderdaad het hulle en dit was net so wreed toegepas. My verweer, en waarop ek wou uitbrei, was egter oor FC se insinuasie dat anders as Moslems, " het Jesus nooit die Blye Boodskap met ‘n swaard in sy hand verkondig nie."

  Trouens ek het verder die punt gemaak hoeveel oorloë in die naam van godsdiens gepleeg is en hoeveel miljoene in dieproses gedood is.

 • Sonde is iets wat deur die bende bybelskrywers uitgedink het. Die kunstenaar het die reg om uitdrukking te gee. Ten kritiek. Maar ja, gelukkig gee Christene nie die doodstraf. Hulle gaan net tekere. Sal ook wragtag bang wees om Moslemgeloof te kritiseer. Hulle maak dood. Too terrible. Verskeur van Bybel dui op die nonsens non-sense wat in die geskrif staan. Christene baie materialisties. Dui op die geld en pille en McDonald aanbidding. Ek geniet 'n McD burger baie. Skrander en dapper kunstenaar. Skrikwekkend is kuns soms. Swaar as mens nie meer geloof het nie. Net nie bewyse vir dit nie, Kon nie meer nie. Alle heil.

 • Gustaf Claassens
  Ag toe nou. Jy lys : Slawerny was algemene gebruik.

  Dit is natuurlik waar.Jesus het instelling met Mohammed nooit slawerny bedryf nie.

  Slawe het onder Muslemgeloof van baie werelddele gekom:
  So kan lys op die web.Where did the slaves come from?

  "Muslim traders took their slaves from three main areas:
  • Non-Muslim Africa, in particular the Horn
  • Central and Eastern Europe
  • Central Asia"

  The Prophet Muhammad did not try to abolish slavery, and bought, sold, captured, and owned slaves himself. But he insisted that slave owners treat their slaves well and stressed the virtue of freeing slaves."

 • Beste Astra

  Nee skuld -oortreding van wette en verordeninge het duisende jare voor die Bybel geskryf is bestaan.

  Sonde=skuldig aan oortreding..Afgelei van die Latynse woord 'sons, sont-is' =skuldig.

  In die Bybelse Hebreeus is daar 20 woorde wat die begrip in elke konteks omskryf.
  Die Egiptenare het 42 wette gelys wat jy kon oortree en skuldig wees.

  Die Jode het hierop verbeter met 613.Gelukkig hoef die wat Christus as hul enigste Verlosser en Saligmaker aangeneem het nie die hoogste prys vir die oortredings te betaal nie.
  Sondaar=oortreder

 • Gustaf, geen godsdiens of geloof was die rede vir enige oorlog nie; dit was altyd oor bronne - grondgebied, minerale, water, strategiese ligging ens. Godsdiens was wel as 'banier', oproep tot stryd ens gebruik. Om te sê oorloë is in die naam van godsdiens gepleeg is dieselfde as om te sê heraldiek veroorsaak oorloë.

 • Eerstens moet die ouens wat so op hol raak met die ou versnipperde Bybeltjie kalmte kry. Die Bybel is nie God nie. Die Bybel is ’n boek met pampier. Moenie ’n afgod daarvan maak nie.
  Ek dink ook die kunswerk is walglik (sien F C Boot se kommentaar
  2019-11-04 at 09:29). Maar nie om dieselfde rede nie. Ek dink dit van alle post-moderne kuns.

  Met verwysing na jou skryfsel:

  “Terloops, na my mening, is om die Bybel te versnipper soos wat die tiener gedoen het, nie sonde nie, maar wel die ontkenning van die inhoud daarvan, verdraaide eksegese, die verandering aan en skrap van teksverse.”

  Iemand moet tog eendag vir my wys watter verse verander en geskrap is. Ek bedoel juis dáárdie wat sommer net vir die lekker verander is, nie die’s wat opgedateer is nadat die grondtekste met meer moderne tegnieke en kennis geanaliseer is nie. DIE GOED WORD VERTAAL WEET JY.

  Het jy jou kennis oor die bekonkelde verse in die Bybel op ’n episode van National Geographic opgedoen? Of miskien agterop ’n chappie-papiertjie? Dis gewoonlik waar hierdie aardighede vandaan kom.

  Hoe kan dit sonde wees of nie om die Bybel te versnipper? Waar kry jy jou konsep van sonde vandaan as jy dit goedvind om die inhoud van die Bybel te ontken? Let op die teenstrydigheid en nypende te kort aan logika!

  My kort antwoord hier is, jy het geen benul van wat sonde is nie. Dit trek ook ’n netjies lyn na jou stelling “gebalanseerde Christen gelowige” wat geen sin maak nie.

  Hoe en waarmee balanseer jy jou geloof?!

  Om die Bybel te versnipper is nie ’n sonde nie. Ter slot van sake is dit bloot boek en papier. Dit gaan nie oor die versnippering nie maar die ontkenning van die inhoud. En as hierdie tiener boonop ’n behoefte het om sy ontkenning van die inhoud van die Bybel uit te druk in kuns hang daar ’n groot vraagteken oor die sogenaamde “Christelike huis” waaruit hy kom.

  Wat waar is, is die ou het vrae. Dis hoe ek na die kuns kyk. Op daardie ouderdom het ek ook gehad. Ek was gelukkig. Ek het ’n briljante teoloog met behoorlike antwoorde op my vrae gehad gedurende my universiteitsjare. (Nie National Geographic nie)

  Ek hoop vir hierdie seun se onthalwe hy kruis nooit paaie met die pulp-fiction-comic-book teologie van ateïste of selfs “gebalanseerde Christene” wat dit goedvind om die inhoud van die Bybel te ontken nie, want dán het hy ’n groot probleem.

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  Jan Rap, u verstaan duidelik nie die konteks waar dit ter sprake gekom het nie. Boonop sit u die pot geheel en al mis. In Ierland word nou nog hard gewerk dat die Protestante en Katolieke nie weer aanmekaar spring nie. En dit nogal tussen 2 Christen groeperinge.

  Fluit-fluit my storie is nou wragtig uit.

 • Gustaf, u verstaan blykgaar nie die verskil tussen oorlog en konflik nie. Éire is hoofsaaklik katoliek en Noord-Ierland, wat nog aan Engeland behoort, is hoofsaaklik protestants. Die rede vir die onafhanklikheidstryd was nie geloof nie maar bloot net om onder Engelse juk uit te kom, soos ons stryd ook maar was. In Noord-Ierland is daar nywerhede wat die Engelse nie afstand van wil doen nie, net soos goud en diamante die Engelse hierheen gelok het wat toe uiteindelik op die twee Engelse oorloë uitgeloop het.

 • Wietz, dis nie so ingewikkeld nie. Deur die bybel te versnipper, net soos om byvoorbeeld 'n vlag te verbrand, tree die tiener uitdagend op en ronduit taktloos. As daar nie 'n christelike gemeenskap, selfs ouers dalk, was nie, was daar niemand in hierdie verband om tong uit voor te steek nie. So natuurlik, onder die gegewe omstandighede, gaan die gewone 'man op straat' reageer op hierdie uitdaging en hom, by wyse van spreke, 'n paar klappe gee. Jy kan mos nou nie verwag hierdie gewone man op straat moet sy uitdaging vertolk as die manifestasie van 'n diepgewortelde frustrasie en hom op die skouer klop en 'n suigstokkie gee nie, of hoe?

 • Beste Wietz Marais
  As dit net 'n Bybel was wat verskeur is so dit nie soveel ophef gemaak het nie,want
  Christene reageer gewoonlik nie soos Muslemgelowiges so heftig nie.

  'n Mens moet die verspinnering sien in die konteks van die hele uitstalling en dat dit kom uit 'n skool wat in sy misie een van die volgende doelstellings het,'To uphold Christian values and encourage principled, caring and responsible behaviour at all times'.

  Jy mag dalk verskil maar die versnippering van die Bybel om 'n punt te bewys in
  sg artistieke vryheid,versoen ek moeilik met dit.'n Mens vergeet maklik dat in die studie van enige vak,jy eintlik die denkwyse van ander mense bestudeer en dit dan jou eie maak en toepas in die beroep van jou keuse.

  Die Bybel is anders want behalwe die gedagtegange van mense maak ons ook kennis met die gedagtes van God en wat mense daaroor en daarvan dink.

  in Mat 16-16 tot 19 lees ek:Petrus sê wie Jesus is

  13Toe Jesus op ’n dag naby die stad Sesarea-Filippi kom, vra Hy sy dissipels: “Wat sê die mense oor My, die Seun van die mens?”

  14Hulle antwoord: “Party sê U is Johannes die Doper wat weer lewendig geword het. Ander sê weer Elia. Nog ander sê U is Jeremia of een van die profete.”

  15Jesus vra hulle toe trompop: “En wat sê julle van My? Wie is Ek volgens julle?”

  16Simon Petrus het nie ’n oomblik gehuiwer nie: “U is die Christus, die Redder wat deur God na ons gestuur is. U is die Seun van die lewende God.”

  17Daarop sê Jesus: “Jy is baie gelukkig, Simon seun van Jona! Want jy het dit nie by ander mense gehoor nie. Nee, my Vader in die hemel het self hierdie groot waarheid aan jou bekendgemaak.

  18“Noudat jy gesê het wie Ek is, gaan Ek ook vir jou sê wie jy regtig is. Jy is Petrus, die rots. Op hierdie rots sal Ek my kerk bou. Hierdie belydenis is so groot dat selfs nie eens die grootste magte van die hel sterk genoeg is om dit stil te maak nie.

  19“Ek gaan ook vir jou die sleutels van God se nuwe wêreld gee. Jy kan nou die pad daarheen vir ander mense oopsluit en toesluit. Jy moet in my Naam vir mense sê hoe om daar te kom. Op hierdie manier sluit jy dan die deur na God se koninkryk vir hulle oop. Wanneer hulle nie na jou wil luister nie, moet jy vir hulle sê dat God se oordeel op hulle rus. So sluit jy dan die deur soontoe vir hulle toe.”

  Wanneer jy dus die Bybel opskeur ,skeur jy meer as net 'n boek van papier op,want die vernieting is meer as dit -jy distansieer jouself ook van die inhoud asof jy nou net genoeg gehad het van die wyse waarop die inhoud,dalk aan jou opgedring is.

  Lekker dag

 • Avatar
  Gustaf Claassens

  Jan Rap, daardie geskiedenis is welbekend. Maar genade tog, be(gees)terdes soos jy (en FC) gee hare-kloof nuwe betekenis. Of jy die wrywing tussen die katolieke en protestante in Ierland stry, twis, konflik, geskille, rusie, stryd of 'oorlog' noem is jou saak........ dit is egter nie liefde en vrede ongeag die historiese kant daarvan. Wat ek wel weet, is dat die Boek wat beide groepe lees, se God nie dit van sy 'kinders' verwag nie. Ek besef dat wat jy glo vir jou uiters belangrik is. Dis reg so met my.........

 • Beste Gustaf
  Jou kommentaar dui aan dat jy nie begryp wat Jesus in Mat. 10 aan sy volgelinge
  sê nie.

  "As ’n mens kies, moet jy daarby bly.

  34“Dit is nie altyd lekker en maklik om ’n Christen te wees nie. Daarom moet jy goed weet wat vir jou die belangrikste is.

  “Ek het nie gekom om almal net te paai of tevrede te hou nie.

  35“My boodskap maak ook vyande. Mense wat nie met My saamstem nie, sal met My - en met julle - wil baklei. Hulle sal selfs teen ons wil oorlog maak. Dit moet julle besef: die oomblik toe Ek gekom het, het die verhoudings tussen mense gespanne begin raak.

  36“Selfs die intiemste verhoudings het begin verkrummel, soos die verhouding tussen ’n seun en sy pa, tussen ’n dogter en haar ma, ’n bruid en haar skoonma. Ja, tot die gesin, waarin mense veronderstel is om mekaar die liefste te hê, sal nie gespaar bly nie.”

  Keuses bring verdeeldheid en nie vrede soos jy graag wil hê die verkondiging van die Evangelie moet bring nie. Jy kan dus nie 'n pasifis wees wat net neutraliteit kies nie. Ook nie in 'n geval soos hierdie nie.

  Onthou in die Ou Testament het profete nie geskroom om konings te konfronteer oor hul wandade nie. Die kerk vandag is 'n pasifistiese kerk wat net soos die ANC eenheid bo alles stel en selfs sover sal gaan om sekere gebruike soos huwelike van dieselfde geslagte met 'n kerklike sousie te bedek en goed te keur, want liefde
  moet mos bo alles seëvier.

 • Gustaf
  Ek kloof geen haar nie; ek wys net vir jou 'n ander kant van die saak wat jy dalk uit die oog kon verloor het (en dan ook dat dit 'n mite is dat godsdiens oorloë veroorsaak).

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top