Chris Jones se artikel in By

 • 5

Die By is 'n byvoegsel by Media24 se Saterdag-koerante wat altyd interessante artikels oplewer en dikwels tot debatte oor omstrede sake lei. In die uitgawe van 19 Januarie skryf dr Chris Jones oor “Tyd vir die kerk om op te staan”. Daar word net na hom verwys as 'n teoloog - hy is die hoof van die Universiteit Stellenbosch se kantoor vir Moraliteit en Morele Leierskap. ‘n Volle blad word aan sy standpunt oor homoseksualiteit afgestaan, maar ook ruimte, wat in groen beklemtoon word, om ons in te lig oor die Nazis se werkwyses. Daarby is ‘n foto van die teoloog en Nazi teenstander, Martin Niemoller.

Die assosiasie wat Jones hier skep (al was hy nie verantwoordelik vir die bladuitleg nie), tussen konserwatiewe gelowiges en Naziisme is boos. Dis onverdedigbaar. 'n Mens wil jou so ver as moontlik van sulke uiters bedenklike moraliteit distansieer.

Jones begin sy artikel deur te beweer dat die Bybel nie uitsprake oor moderne homoseksualiteit lewer nie. Die feit dat homoërotiek nie tot die moderne tyd beperk is nie word verswyg. Dit was in Paulus se tyd, in die Griekse wêreld, ‘n meer algemene verskynsel as vandag. As Paulus hom sterk en onverbiddelik daarteen uitspreek behoort teoloë daarvan kennis te neem. Naas Christus is Paulus die belangrikste persoon in die Nuwe Testament. Niemand sal Paulus ‘n gewone heteroseksuele man noem nie - hy staan “buite die gewone twee groepe”. Teoloë durf hom nie ignoreer nie en sy uitgangspunte verdien aandag. Dit lyk of teoloë vandag hulle moderne persoonlike wêreldbeskouings vir ons aanbied en redelik gemaklik saamleef met die feit dat hulle sienings nie altyd met die Bybel ooreenstem nie.

Vir my is ‘n belangrike deel van morele leierskap die manier waarop idees verkondig word. As ‘n mens godsdienstige debatte volg is dit opvallend dat teoloë gewoonlik soos regsgeleerdes optree. Slegs die een kant van die saak (wat die betrokke teoloog as die regte kant sien) word gestel - in ‘n hof is dit die gepaste werkwyse. Teoloë behoort, myns insiens, ‘n meer akademiese benadering te volg, nl om oorsigtelik die betrokke veld te dek, albei kante van die saak te beredeneer en absolute eerlikheid eerste te stel, selfs benadeel dit hulle saak.

As iemand dalk wonder: ek is ten gunste van die beskerming wat die grondwet aan gay mense bied.

George

 • 5

Kommentaar

 • George,

  Ek lees met interessantheid jou skrywes. Ek moet ook sê dat ek met jou saamstem waar jy skryf: “…Dit lyk of teoloë vandag hulle moderne persoonlike wêreldbeskouings vir ons aanbied en redelik gemaklik saamleef met die feit dat hulle sienings nie altyd met die Bybel ooreenstem nie. …” Om daarop uit te brei is ek van die opinie dat baie teoloeë vandag weggedryf het van wat God wil en eerder oor beweeg het na wat mense (ook hulself) wil. Die gevaar van hierdie “oorgang” (of dit bewustelik of onbewustelik plaasvind ) lê daarin dat hierdie teoloeë hulself ophef met hul “nuwerwetse kennis” en ook mense mislei om hul wêrelds gedrewe redenasies en/of idees te glo (dit is dan, "after all", geleerde mense dié). Hierdie teoloeë is dan ook vining om met berekende argumente vorendag te kom om hul eie idees te regverdig deur, onder andere, die Bybel te probeer weerspreek met redenasies soos “waarkynlik in daardie tyd” of “ in daardie jare het mense nie geweet wat ons vandag weet nie” en dies meer. Maar hulle vergeet dat God se Woord  gister en vandag en tot in allle ewigheid dieselfde is en sal bly en ook dat Paulus se uitsprake (in hierdie geval oor homoseksualiteit) Geesgedrewe is en dus van God af kom en God maak nie foute nie!

  So, aan die einde van die dag gaan dit oor of jy God dien op Sy terme (volgens Sy Woord wat Hy as riglyn vir almal daar gestel het) en of jy Hom dien op jou (menslike) terme of dan, glad nie. Dit is dan ook daarom dat die Bybel louheid in geloof skerp aanspreek, asook duidelik aandui dat "nie almal wat sê HERE HERE sal in die Koninkryk van God ingaan nie". Ek is ’n wit-en-swart gelowige en volgens my is daar nie “grys” areas in die Bybel nie  – alhoewel baie mense dit só graag só wil sien en/of hê – jy sien – dan kan elke ding waarmee nie saamgestem word in die Bybel nie, geredeneer en geargumenteer word totdat daar “menslike” aanvaarbare redes opgedis kan word om die aksie, daad en/of “nuwe” denke te kan regverdig en dit by die wêreld aangepas kan word – en dan dit natuurlik te versoet met “Jesus Loves You” vir “good measure”. Jy sien, ons het God, Sy Woord en Sy redding in Christus afgewater tot op wêreldse en menslike aanvaarbaarheids vlak om sodoende ons selfgekose lewenswyses en dade te self-regverdig soos wat ons deur die lewe gaan – natuurlik binne ons “nuutgevonde” en “geregverdigde”  “grys” Bybel.

  Wat verder hieruit spruit is dan ’n hewige aanval teenoor enigiemand wat die nuwe wêrelds aanvaarbare “grys” Bybel durf teenspreek – dan word sulke persone as fundamentele, regse, konserwatiewe en onversoenbare christen gelowiges uitgekryt en selfs vergelyk met Nazis. Wat ons moet besef is dat elke mens (of hulle dit nou wil weet of nie) se heel belangrikste verhouding dié met Jesus Christus is - dit het ewigheids waarde en is lewensbepalend! Jy sien daar is net EEN WARE EVANGELIE en GEEN ander nie. Dit is dan ook daarom dat Paulus hom telkemale ten sterkste uitspreek teen diegene wat die Enigste Ware Evangelie probeer afwater of daaraan probeer byvoeg en/of wegneem.

  Die persone wat hier lees, mag dalk die idee kry dat ek myself uitspreek teenoor homoseksualiteit – dit is nie die punt nie. Die punt is die Bybel is die Ware Woord van God – ons kan daaraan niks byvoeg en daarvan niks wegneem nie. God haat sondes en omdat ek Sy Woord glo en aangeneem het, doen ek ook. Daardeur sê ek nie een oomblik dat ek sonder sondes is nie, nee-nee, glad nie, ek is ’n sondaar maar kwalifiseer daarom vir God se genadeversoening wat Hy bewerkstellig het in en deur Sy Seun, Jesus Christus die HERE! Ek probeer ook nie misbruik maak van God se genade deur aan te hou sondig nie maar poog om volgens Sy wil en weë vir my lewe te lewe – hierin staan die Heilige Gees my ook by – maar ek maak die keuses.

  Dus is die vraag: Soek ek nou die guns van mense (Soos Paulus ook gevra het in Galasieërs) of gaan ek nou uitgekryt word as  ’n konserwatiewe en fundamentele gelowige christen wat onaanpasbaar by die nuwe wêreldse teologie is?...

  Sterkte

  Dolf

 • Chris Dippenaar

  Dolf se gebed: Dankie liewe Jesus dat ek ’n wit-en-swart gelowige is en dat my siening van die wêreld so mooi inskakel by wat in die Bybel staan. Dis jammer dat al die duisende sektes en kerke nie saamstem met ons nie. Amen

 • Chris se “grys” area wêreldse “gebed”: Dankie liewe leuenaar van hierdie wêreld dat ek so maklik mislei is om te glo en te dink dat alles oor my gaan. Ek het die Bybel, God se Woord,  oor-en-oor gelees soekende na verskonings om Hom nie te volg en te dien nie. Soekende na waar ek Sy Woord kon verdraai en my eie idees daaroor vorm om my selfgekose verkeerde aksies, dade en lewenswyses te regverdig – maar daar was niks van die aard te vinde nie – ek het eintlik agtergekom dat ek sal moet verander, maar omdat ek duidelik nog nooit ware geloof verstaan het nie en geen idee het van waaroor God se genadeversoening gaan nie het dit my nie gepas om God te volg op Sy terme nie, nee-nee, God moet by my aanpas en my alles gee wat ek wil hê, mos!  Daarna het ek gretig begin luister na die sekte kerke wat ook God se Woord só verdraai het met allerhande byvoegsels, uitlatings en foefies om meer te pas en aanvaarbaar te wees vir mense en die wêreld. Omdat ek nie van beter weet nie, is dit hier waar ek gehoor het wat ek wou en die sekte predikante my gestreel het met hul woorde. Ek het toe agtergekom dat baie mense daarop uit is om hom- of haarself te regverdig en wanneer hul selfgekose aksies, dade en lewensbeskouings bots met God se Woord , dit dan net maklik te verdraai om te maak pas by hierdie wêreld en dan voel hul gewetens gesus – daar is talle “slim” teoloeë wat hul ook ondersteun hierin. Ek self kies toe om eerder myself as ongelowige te bestempel omdat ek moeg was vir al my verdraaiings van God se Woord, hopende dat ek daardeur dan nie onder God se oordeel meer hoef te staan nie en dat Sy Woord dan mos nie meer op my van toepassing is nie – ek moet Hom mos net ontken, of hoe dan?  Beskerm my asseblief teen ware gelowige christene wat die Waarheid ken en God dien, Sy Woord navolg en redding in Jesus Christus gevind het – want hulle pla my en my lank-onderdrukte skuldgevoelens begin my weer ry en ek soek naarstigtelik na redes en argumente om myself te regverdig en te sus. Ek noem hulle graag fundamentaliste, konserwatiewes en selfs fariseërs, maar dit help nie. Help my tog, ou leuenaar van hierdie wêreld – gou-gou – groot ‘seblief. Jou gevangene (alhoewel ek myself ook mislei dat ek “vry” is), Chris.

  Ja-nee, sterkte, ou bul.

  Dolf

 • Chris Dippenaar

  Dolf, ten minste is daar niks fout met jou verbeelding.

  Terloops, ek stem saam met jou en George dat enige verwysing na Hitler en die Nazis 'n goedkoop truuk is om die ander kant meer boos voor te stel as wat hulle in werklikheid is. Dit vergiftig die gesprek nog voor dit begin het.

 • Dolf

  Jy skryf: Jy sien daar is net EEN WARE EVANGELIE en GEEN ander nie. 

  Jy besef seker die Moslems redeneer presies so. Wat maak jou stelling meer waar as die Moslems s'n? Dalk die hoofletters wat jy gebruik?

  Thomas

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top