Bybelse nut

 • 23

Kobus skryf sy lang relaas (snert) dat God nie van die Ou Testamentiese wette afgesien het nie, en gee sy eie voorbeelde (nie Bybels nie, sy leuens) hoekom verskillende vesels nie vermeng mag word nie, hoekom verskillende gewasse nie saam geplant mag word nie, hoekom sekere vleise nie geëet mag word nie, rakende die vrou se reinheid, ens. Hy tree op in die hoedanigheid as God se selfaangestelde apolageet, en probeer God se gebrou as ’n Christen God reg argumenteer. Die feit is, is dat die Ou Testamentiese God alles per proklamasie, sonder enige verduideliking in die Ou Testament vir die Jode “wetties” verklaar het hoe hulle moet lewe, met ’n houding van, take it - or leave it at your own peril, wat die Jode vandag nog steeds getrou doen. Logika was nooit ’n goddelike eienskap nie, net vir die heidense Grieke beskore, dié dat opdragte per proklamasie geskied, verduidelikings nie nodig nie, ook onnodig om die volgorder van die skeppingsverhaal in Genesis logies op te stel soos bv waar daar aand en dag geskied het voordat die son geskep was.
 
Die Ou Testament is deur Jode vir die Jode geskryf. Die Christene het dit vir hulself ge-koöpteer, met hulle eie byvoegsel, nl. die Nuwe Testament, wat eintlik hulle besonderse Bybel is. Die Ou Testament is eksklusief, waarin die menslike heil alleenlik bekombaar is deur bloedlyn verbintenis met Jacob (Israel), of, sedert die Romeinse invloed met hul beginsel van aanneming, op hulle geloof, om ’n aangenome Jood te kan word. Die Jode dienooreenkomstig, proseliteer nie. In teenstelling is die Christendom inklusief. Enigeen wat Jesus as God bely, kan op Christenskap deur middel van die doop daarop aanspraak maak. (Natuurlik sal Kobus hierdie laaste stelling bevraagteken, want niemand volgens hom is ’n Christen wat nie sy sieninge daaromtrent tot die letter huldig nie.) Christene proseliteer kranig.
 
In die Ou Testament het die Jode kennis gedra van net een God. Hulle het nie kennis gedra van ’n God die Heilige Gees of ’n God Jesus Christus nie, wat uniek van die Nuwe Testament en die Christendom is, en maar net ’n 2000 jaar-oue konsep is.
 
Vervolgens net ’n paar van die vele skreiende verskille tussen die Ou en Nuwe Testamente – tussen Jood en Christen.
 
’n Bevel tot besnydenis (Ou Testament)           -           Besnydenis oorbodig (Nuwe Testament
Sabbatdag op die 7de dag (Saterdag - opdrag)     -     Sabbatdag op die 1st dag (Sondag – sonder opdrag)
Verbod op onrein vleise                                       -      Enigiets wat God gemaak het, is rein om te eet
Wette rakende offerandes.                                    -     Tot niet, en aan die kruis genael.
Onheil deur God bewerkstellig as straf                  -     Onheil deurgans deur Satan bewerkstellig.
’n Toornige God                                                       - ’n Barmhartig en liefdevolle God.
’n Dag begin vanaf sonsondergang                           -  ’n Dag begin vanaf middernag (sonder opdrag)
Aanbid een God                                                        - Aanbid drie Gode in ’n misterieuse Eenheid.
 
’n Paar voorbeelde van skreiende haat en nydige verskille tussen Christene, veral Protestante, onderlings. Grootdoop / Kinderdoop; Wynbeker / Wynkelkies; Besadig / of Praat in tale; Gesange / Psalms alleenlik; Predikers moet ge-orden word / Leke predikers alleenlik; Gegiste nagmaal wyn / Ongegiste (druiwesap) nagmaalwyn; Gesuurde nagmaal brood / Ongesuurde nagmaal brood; Brandende kerse / Geen kerse; Staan / Sit / Kniel om te bid in die kerk (Kon nooit verstaan hoekom mans moet staan en vrouens sit in die susterkerke nie, wat die ongelykheid tussen die geslagte sodanig benadruk.). Natuurlik waar almal, sonder uitsondering, in hulle eredienste eens is, is die gebruiklike kollektebord. Met geld is almal eens, met goddelike aanbidding verskil elkeen hewig onderling.
 
Die Ou en Nuwe Testamente is deur mense geskrywe. Die keuses wat die huidige Ou en Nuwe Testament van die vele ander manuskripte uitmaak, en als heilig te verklaar, is uitsluitlik menslike keuses, die Ou Testament (Masoretic Text), 100nC (te Jamnah in Egipte), en die Nuwe Testament meer as ’n 1000 nC. deur die Katolieke Kerk, wat later deur hul Protestantse dogters net so aanvaar is.
 
Die mensdom voor Moses, het geen Bybel gehad. Met Moses, net die eerste vyf boeke. Net voor die balingskap ’n klompie honderd jaar daarna, meeste van die ander boeke. Gedurende en na die balingskap die res van die Ou Testament. Tussen die Ou en Nuwe Testament, die Aprokriewe (alleenlik deur Katolieke aanvaar), ’n periode van 300 jaar. Die Nuwe Testament, die eerstes omtrent 30nC, en die res gestrek oor omtrent nog ’n 50 jaar daarna. Met die laaste boek, is daar nie verdere goddelike openbaring of “lig” vir die afgelope 2000 jaar. Die mens moes voortaan ’n onveranderde Bybel sonder verdere toevoeging in ’n veranderende wêreld en samelewing godsdienstig deurworstel. Ten minste die Mormone kan aanspraak op verdere goddelike openbaring deur middle van hulle profeet Joseph Smith, en die Sewende Dag Adventiste deur hulle profeet Ellen White maak, maar sedert 150 gelede, geen verdere openbaring nie.
 
Dat die mensdom sonder die Bybel kan klaarkom is gewis. Deur die eeue heen, volkere sonder die Bybel, het heel goed verloop. Die verklaring deur die Beetles 50 jaar gelede: “God is dead” word al hoe meer sigbaar op hierdie krimpende planeet, met kommunikasie vrylik vir almal beskikbaar, wat meer waarhede, as die Bybel, openbaar.
 
En natuurlik uit oudergewoonte, sal Kobus vir my (en ander wat van hom verskil) as ’n sot en dwaas uitskel, nieteenstaande Matt. 5:22: “…..wie hom uitskel vir ’n idioot (dwaas) is strafbaar met die helse vuur.” Verder moet hy kennis neem van Matt. 7:22,23: “Here, Here het ek nie in u Naam gepreek nie, ….., ens. Dan sal Ek (Jesus) openlik se: Ek het jou nooit geken nie!” (Tekse verkort).

Jaco Fourie

 • 23

Kommentaar

 • CorneliusHenn

  Beste Jaco,  

  Institusionele Protestantisme met die Bybel as politieke wapen is vandag vasgevang in een vicieuze sirkel. Dit kan nie die samelewing opnuut probeer saamstel sonder 'n radikale herskepping in eie geledere nie. As integrale deel van 'n gevestigde (dog gevalle) orde, kan sodanige institusionele godsdiens ook nie verander word voor daar 'n radikale verandering in die samelewing kom nie. Sien dus 'n ingrypende revolusie met 'n nuwe institusionele godsdiens iewers in die toekoms.  

  Dis beslis waar dat daar sonder die Bybel gedoen kan word. Die eerste katolieke het vir meer as driehonderd jaar sonder 'n Bybel die Evangelie geleef en gesterf (is selfs daarvoor dood gemartel sonder om ooit 'n Bybel te ken).

  Sonder lewe uit die hand van ons Almagtige Lewende Skepper in ons hart, is enige sogenaamde spirituele intelligensie met 'n Bybel aan't hand dood.  

  Desnieteenstaande, die Bybel is steeds vir my 'n kosbare bundel Heilige Skrifte.  

  Jou vermaning aan Kobus de Klerk en sy lakeie is gepas. Kobus se naloper Dolf bely wel gereeld Kobus se sonde. Punt is egter Kobus het nog altyd volgehou hy is sondeloos. Ek wonder gereeld wanneer gaan vra hy eendag vir Adele Den Dulk om vergifnis na sy oneervolle en geldgierige uitbuiting van haar weerloosheid... soos daar ook geskrywe staan (een van menige sulke voorskrif in die Ou Testament): Vervloek is hy wat die reg van vreemdeling, wees en weduwee verdraai; en die hele volk moet sê: Amen (Deut 27:19)...  

  Ek het voorts geheel ooreenstemming met jou beskrywing van eksklusiewe en inklusiewe godsdiens. Fundamentaliste se kultusse oral op aarde is altyd eksklusief en gegrond op die verering van die een of ander dweepsieke onderdrukker (soos byvoorbeeld die gewetenlose Kobus de Klerk met God kamstig in pag met mag oor sy huiskerksekte).  

  Namaste!  

  Cornelius

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  Niemand met begrip en insig en verstand, steur hulle aan jou insiglose snert, nie – jy weet mos, as ateïs is jy mos nie bekwaam om jou oor God, SY Woord, gelowiges, geloof en spirituele sake oor die algemeen uit te spreek, nie, anders sou jy mos self 'n gelowige gewees het. Hoeveel keer moet mens dit dan aan jul verduidelik voor julle verstaan? Blykbaar het jul ook nie die vermoë om dit te verstaan, nie. Dus, ons is maar aangewese op repetisie met julle. Oor en oor verduidelik… dan, later, héélwat  later, sal dit deurdring dat julle jul liefs nie oor hierdie sake in jul insiglose, onbekwame agnostiese toestand, kommentaar lewer, nie.

  Jy weet, soos die geval van die ‘beroemde’ orangoetang daar in Burma se woude wat so op kamera vasgevang is waar hy, nadat hy vir ’n baie lang tyd die landelike vroue wat gereeld op die brug oor die rivier, naby die landelike dorpie, sit en hulle wasgoed inseep en uitspoel, op die ou end nageboots het en ook afgeneem is waar hy sit met ’n lap of ’n ding en ’n koek seep en doelloos die lap inseep en dan nou en dan ook so deur die water trek asof hy dit spoel, maar duidelik met die vlak onbegrip van ’n aap in sy oë en op sy mooi-van-liederlikheid gevreet… oor en oor en oor repeteer, sonder die geringste insig in wat hy besig is om te doen, die gebrek aan die besef van die dieper betekenis van wat hy op die oog af mee besig is – omdat hy niks weet van reinheid en higiëne en selfrespek – die redes waarom mense hulself en hul wasgoed, was, nie en ook nie bekwaam is om ooit, solank hy aap is, iets daarvan te weet, nie. En dan, wanneer hy later terugklim in die bome in en by sy portuur kom, gee hy seker ook voor hy weet van mense en hulle dinge…

  Net so maak jy met geloofsake - jy as ateïs. As ek jou goed lees, sien ek telkens weer in my geestesoog die beeld van daardie orangoetang by die brug en die vroue.

  Nou hoop ek, noudat ek ’n voorbeeld vir jou gebruik het báie nader aan die huis vir jou, aangesien julle, volgens Van Den Heevers en Claassens en die soort van ‘kenners’, reken julle is naaste familie van die grootape, dat jy sal besef waarmee jy besig is wanneer jy jou so aanmatig om jou oor die Woord en oor God uit te laat. Dit is bespotlik.

  Maar waar die verkil is tussen jou en die orangoetang duidelik uitstaan, is dat die orangoetang wragtie nie só onnosel is om te gaan en voor te gee dat hy meer weet van wasgoed was, as die mense, nie, want ’n orangoetang weet nie hoe om arrogant en verwaand te wees, nie en dít spaar hom baie verleentheid – wat jý en die paar ander soos jy, nie vryspring nie, weens jou domastrantheid. Dus, mense geniet die dommigheid van die orangoetang, want hy hou hom op sy plek, so anders as met jou en ander soos jy – julle verneder julself en maak julself bespotlik met die domastrantheid wat by die onnoselheid kom. En mens walg jou daarin.

  Maar jy doen dit… wanneer jy jou met geloofsake inmeng, waarvan jy as ateïs, hoegenaamd niks weet, nie en dan soos ’n sot te maak of jy weet, selfs meer as die ware gelowige. Jy sien die wasgoed, maar het nie die vaagste benul waaroor dit werklik gaan, nie - so ook met jou en jou uitlatings oor geloofsake, oor die Woord. Wat jou oë sien, die gedrukte woorde, kan jou dooie siel as ateïs nie verwerk en in perspektief plaas, nie. Nes die aap met die wasgoed - hy sien die wasgoed en die seep, boots dit op die oppervlak na, maar het nie die vaagste benul van waaroor dit werklik gaan, nie. Jou snert, wat jy as 'kommentaar' aanbied is presies so.

  Dus, dit wil voorkom asof jy en ander soos jy, vir jou selfaangestelde familie, die ape, ’n verleentheid is weens jou domastrantheid. Smaak my daar het fout gekom met die evolusieproses by julle – een van die mutasies, daardie evo devo, wat julle tot gevolg had, het liederlik skeefgeloop? Hmmm?

  Nie dat daar werklik soiets soos die darwinisties evolusieleer bestaan nie – dit is maar julle ateïstiese fabels waarmee julle die holte in julle siele probeer vul as 'n soort sekulêre religie - julle glo soos ape daarin omdat daar niks in is om te begryp, verstaan nie - alles papegaaiwerk, regte aapkos. Onlangs is daar weer in Kenia (as ek reg onthou) stukkies onderkaak uitgegrou met tande en 'n kaakvorm wat min of meer lyk soos mense s'n. Nou gaan julle insiglose paleontoloë in fabel-modus in en bou om daardie paar beenfragmente 'n hele nuwe, sommer twee, spesies mensagtige  'voorsate' en sal ek my nie verbaas as ek binnekort in George Claassen se rubriek lees dat dit aangegee, of deur Jurie Van Den Heever voorgehou, word, as 'onomstootlike bewys'  en as 'onteenseglike bewys' van die genus 'homo' (niks met jou seksuele voorkeur te make, nie) as menslike voorsate, nie.

  Die relevansie daarvan om dit te noem is egter om te demonstreer hoe die satan met julle mors asof julle vuilgoed en uitskot, is…

  En  ons ander, die ware gelowiges, sien dit en dink dit is tragies. Bitter tragies. Trouens, ons weet.

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Jaco,

  Jou insigloosheid en onnoselheid is weereens voorop.

  Die onverdraaide, ware Woord van Mattheus 5:22 is die volgende: “ Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse vuur.” Jý  is baie bepaald nié my ‘broeder’, nie. My ‘broeder’ is my mede ware gelowige.

  Jy is my medemens, maar my broeder beslis, nie. As jou geloof, evolusie, vir jou reg is, is jy nie eens my medemens, nie, want dan is jy aap-verwant. En ape het geen verbintenis met my, nie.

  Dan wys ek jou op die Woord Wie bevestig dat jy, as ateïs, ’n dwaas is – Psalm 53:2 “Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie.” Sien maar ook gerus Psalm 10:4. Die Engelse vertaling het só ’n oulike, beskrywende  woord vir jou – jy, as ateïs, is ’n ‘fool’.

  Niemand steur hulle aan jou geteem nie (behalwe natuurlik die arme, insiglose, Kerneels... Ek weet nie vir wie dit die grootste belediging is - vir jou of vir hom, nie. Op meer as een manier pas julle goed bymekaar),

  Vir my is dit nuttig om jou insigloosheid met jou eie snert ten toon te stel – repeterend, soos mens met ’n aap doen. Dis interessant ek maak jou voor die spieël staan en wat jy sien, is bespotlik – soos wat jy tevergeefs met die Woord en ware gelowiges probeer doen.

  Nou ja, in dieselfde klas valk al die ander snert wat jy skryf, en is ewe maklik uitwysbaar. Meeste daarvan is al oor en oor behandel en behoef kwalik weer behandeling. Maar nou ja,  ons weet mos dat die repetisie selfs ook nie altyd vir die fundamenteel insiglose effektief is, nie.

  Kobus de Klerk

 • CorneliusHenn

  Jaco,  

  Dis erg hoe voorspelbaar Kobus de Klerk is.  

  Sy gesindheid kom uit die oerdonkerte van Genesis.  

  Soos daar geskrywe staan: Toe sê die HERE vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter (Gen 4:9)?  

  Dis waar dat verwysing na broeder net medelede van 'n bepaalde genootskap kan bedoel.  

  Soos daar geskrywe staan: 'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het (Johannes 13:34-35).  

  Sou 'n mens die verwysing na broeder in die Nuwe Testament so eng soos Kobus de Klerk en sy lakeie lees, sluit broeders daarenbowe net mede-Jode (voorhuid besnoeides) in.  

  Wat dus van nie-Jode en ongelowiges?  

  As katoliek bely ek dat Jesus Christus GOD is.  

  Die eerste deur oop op ons weg na verlossing lees: Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê (Johannes 3:16).   

  Die vreugde daarin lees; want so lief het God die wêreld gehad... die HELE wêreld... gelowiges en ongelowiges... Jode en al die ander... die Kobus de Klerks' en al die ander wat eervol lewe... gays en straights...  

  En opeens is ons ALMAL broeders... elke hart op aarde ongeag hul geslag, sonde of beskouing in die lewe!  

  En dan; Geliefdes, as God ons (die hele wêreld) so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê (1 Johannes 4:11).  

  En as jy die sirkel voltooi na Johannes 13 is dit genoeg om te lees; 'n Nuwe gebod gee Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê; soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê.  

  En my verantwoordelikheid?... die teendeel van Kain en Kobus de Klerk se verwaandheid; ja HERE, in U liefde en genade is ek my medemens se wagter!  

  GOD alleen weet wie gered en wie verlore gaan...

  Net GOD ken jou hart om te weet wat jy werklik glo of nie glo nie - ongeag dit alles wat ons met soveel waan probeer voorgee.

  Geen mens kan 'n ander in GOD oordeel nie.

  Mag Jesus Christus onse HERE ons almal vergewe en die hele wêreld seën. 

  Namaste!  

  Cornelius (ook Kobus de Klerk se broeder in Adam)

 • HeHe!

  Die Kobus darem,

   

  Hy het met sy gebruiklike beperkte woordeskat en kennis, omtrent 600 woorde vermors om my repeterend vir

  ‘n aap uit te skel. Pleks dat hy homself die tyd en moeite gespaar het om my maar eenvoudig net regguit te se ek is ‘n aap.. Maar nee, hy moet eers getrou uiting aan sy persoonlikheid gee en dan gorrel hy tot vervelens toe, sonder om die kern van my skrywe enigsins aan te spreek. Die leser moet deur al sy snert ploeter om op die ou einde tot die slotsom te kom dat die man het eintlik niks van enige waarde en stigting gese nie. Hoe pateties! Moet ek lag of moet ek die man eerder jammer kry? Heel duidelik het ek ‘n rou seer oopgekrap, die dat hy so hewig en venynig re-ageer. In die proses toon hy vir die leser dat hy ‘n leuenaar is, want hy het geeneen van my waarhede hierbo teegestaan nie, want hy weet hy kon nie. Al wat hy op gehamer het, is dat omrede ek volgens hom nie sy broeder is nie, gee dit hom die selfaangestelde goddelik reg om my vir ‘n dwaas uit te skel. Weereens ‘n openbare ten toonstelling van sy gebrekkige persoonlikheid. Tsk, tsk!

   

  Kom ek wys hom hoe hy eerder te werk moes gegaan het. Ek sou reguit vir hom gese het: “Kobus: Jy is soos ‘n listige en giftige slang.” Daar het jy dit nou. Kort en bondig, finito. Maar nee, in sy gewone trant sal hy eerder se: “Die slang in die natuur is ‘n pragtige reptile (listig). Op die oogaf onskadelik. Hy kan nie goed sien nie (siende blind), en maak eerder staat op sy hittesensors om sy prooi uit te soek (soos die dweep op soek na ‘n swakkeling om te verstrengel en te vergiftig). Die slang kan ook nie goed hoor nie (horend doof), en maak staat op grond vibrasies (die dweep wil altyd net hoor wat binne sy nougestette raamwerk pas, buite dit is dit satanies). Die slang kan ook nie deur sy neus ruik nie, maar maak eerder staat op sy gesplete tong vir die doel in werklikheid hy proe-proe homself deur die lewe (die dweep se sinuie vir waarhede is ook skeef ingestel). Wanneer hy sy prooi gewaar, pragtig, rein, en vol lewenlus in sy natuurlike staat, spuit hy gif in met dodelike gevolge (so ook die Christens-dweep, wat ander Christene en non-Christene met hulle dogma vergiftig.). Dan in sy eie trant soos hy homself hierbo uitbeeld, sou Kobus ge-eindig het ;met: “Kobus daar het jy dit. Kyk in die spieel en jy sal jouself nou rerrigwaar ken, presies soos die slang hierin uitgebeeld is”.

   

  Kobus. Ek sal eerder die aap waaraan jy menslike eienskappe aan toeskrywe wees,  as die listige en giftige slang hoe jy jouself in jou skrywes vertoon, die slang wat altyd met die duiwel vereenselwig word eerder as met God!

   

  Jaco Fourie

 • HeHe!

  Die Kobus darem,

   

  Hy het met sy gebruiklike beperkte woordeskat en kennis, omtrent 600 woorde vermors om my repeterend vir

  ‘n aap uit te skel. Pleks dat hy homself die tyd en moeite gespaar het om my maar eenvoudig net regguit te se ek is ‘n aap.. Maar nee, hy moet eers getrou uiting aan sy persoonlikheid gee en dan gorrel hy tot vervelens toe, sonder om die kern van my skrywe enigsins aan te spreek. Die leser moet deur al sy snert ploeter om op die ou einde tot die slotsom te kom dat die man het eintlik niks van enige waarde en stigting gese nie. Hoe pateties! Moet ek lag of moet ek die man eerder jammer kry? Heel duidelik het ek ‘n rou seer oopgekrap, die dat hy so hewig en venynig re-ageer. In die proses toon hy vir die leser dat hy ‘n leuenaar is, want hy het geeneen van my waarhede hierbo teegestaan nie, want hy weet hy kon nie. Al wat hy op gehamer het, is dat omrede ek volgens hom nie sy broeder is nie, gee dit hom die selfaangestelde goddelik reg om my vir ‘n dwaas uit te skel. Weereens ‘n openbare ten toonstelling van sy gebrekkige persoonlikheid. Tsk, tsk!

   

  Kom ek wys hom hoe hy eerder te werk moes gegaan het. Ek sou reguit vir hom gese het: “Kobus: Jy is soos ‘n listige en giftige slang.” Daar het jy dit nou. Kort en bondig, finito. Maar nee, in sy gewone trant sal hy eerder se: “Die slang in die natuur is ‘n pragtige reptile (listig). Op die oogaf onskadelik. Hy kan nie goed sien nie (siende blind), en maak eerder staat op sy hittesensors om sy prooi uit te soek (soos die dweep op soek na ‘n swakkeling om te verstrengel en te vergiftig). Die slang kan ook nie goed hoor nie (horend doof), en maak staat op grond vibrasies (die dweep wil altyd net hoor wat binne sy nougestette raamwerk pas, buite dit is dit satanies). Die slang kan ook nie deur sy neus ruik nie, maar maak eerder staat op sy gesplete tong vir die doel in werklikheid hy proe-proe homself deur die lewe (die dweep se sinuie vir waarhede is ook skeef ingestel). Wanneer hy sy prooi gewaar, pragtig, rein, en vol lewenlus in sy natuurlike staat, spuit hy gif in met dodelike gevolge (so ook die Christens-dweep, wat ander Christene en non-Christene met hulle dogma vergiftig.). Dan in sy eie trant soos hy homself hierbo uitbeeld, sou Kobus ge-eindig het ;met: “Kobus daar het jy dit. Kyk in die spieel en jy sal jouself nou rerrigwaar ken, presies soos die slang hierin uitgebeeld is”.

   

  Kobus. Ek sal eerder die aap waaraan jy menslike eienskappe aan toeskrywe wees,  as die listige en giftige slang hoe jy jouself in jou skrywes vertoon, die slang wat altyd met die duiwel vereenselwig word eerder as met God!

   

  Jaco Fourie

 • Kobus de Klerk

  Dit is net diegene wat self die satan ten prooi geval het, Jaco, wat sal dink dat mense soos ek met die duiwel geassosieer sal word - want die satan doen homself juis as die engel van lig voor (2 Korintiërs 11:14) en daarom dink sy gevallenes dat die ware Lig, die HERE (Handelinge 12:7), verkeerd, is.

  Voorspelbaar, uiteraard. Ware gelowiges se reaksie op dei warboel wat uit Godloënaars se siele uitborrel, sal uiteraard voorspelbaar wees, want ware gelowiges is konsekwent, en daar is mos dan ook net Een Waarheid en daardie Waarheid ontmoet baie standvastig alle leuens wat rondgeslinger word. En dan het ek boonop reeds breedvoerig hierbo verduidelik waarom dit nodig is en waarom dit gedoen word en wat die nut en waarde van repetisie met julle soort, is.

  En dat dit waarskynlik nog 'n paar keer nodig sal wees, blyk uit julle antwoorde hierbo. Leeg, hol, inhoudloos, begriploos met Jaco wat homself voor die spieël staan en beskrywe en so hier en daar iets onvanpas omtrent my probeer aanklamp daaraan terwyl hy eintlik homself beskryf in sy eie modus operandi met gelowiges (hy verwys skoon liries na hulle as pragtig, rein en vol lewenslus) en verwys dan na homself in die rol van sy spirituele vader, die slang, wanneer hy vir gelowiges lokval probeer stel, soos ons hom al telkens hier sien doen, het.

  En met baie lang omhaal het ek vir jou beskrywe ja, want kort en bondig werk hoegenaamd nie met jou, nie. Met jou gebrek aan begrip kan mens hoegenaamd nie die halwe woord gebruik,nie.

  Maar weereens, jy sal dit mos nie kan insien nie, want die duiwel, waarvan jy praat, het jou 'n dwaas en domastrant gemaak. En as voorbeeld daarvan, is jy nuttig, tragies soos dit is.

  Kyk ook nou weer watter absolute snert skywe jou sielsgenoot, Kerneels, nadat hy weereens die Woord sinneloos probeer misbruik het, maar heel insigloos en agterbaks. Die dat ek sê, jy, die Goddelose ateïs en hy, die in-die-kas agnostikus-ateïs pas so mooi bymekaar in meer as net hierdie een opsig.

  Al agtergekom hoe julle tweetjies, die twee Godloënaars, albei met julle ydellike, maar insiglose  aanwending van Bybelaanhalings probeer om ware gelowiges van die Weg af te probeer kry? Presies nes julle spirituele vader, die duiwel, die satan, mos doen (Lukas 4:3-13). Maar, net soos die HERE van die Woord vinnig en seker deur die satan se lis sien, sien ons as ware gelowiges ook vinnig en seker deur die satan se dienaars - julle - se lis met presies dieselfde plannetjies wat keer op keer faal. Omdat die HERE in ons, die ware gelowiges is en ons in die HERE,  en SY Gees ons dus daarop attent maak - keer op keer.

  Lees dus gerus weer baie sorgvuldig en aandagtig wat ek geskrywe het. Doen dit so tien, vyftien keer. Dan praat ons weer.

  Kobus de Klerk

 • Julle moet Kobus tog maar verskoon dat hy so 'n lae begrip van dinge het. Hy ly aan spirituele intelligensie...

 •   Beste Cornelius  

   

  Jy skryf dat jy met my saamstem dat ‘n mens sonder die Bybel kan klaarkom.  Stem jy met my saam dat die mensdom ook sonder godsdiens, en veral sonder enige God sal kan klaarkom?  Indien nie, verskil ons hewig van mekaar.  Ek kom maklik sonder enige godsdiens of enige god goed klaar oor die weg in my lewe.  

   

  Indien godsdiens net ‘n GELOOFSAAK is, is die mensdom maklik manipuleerbaar deur die leiers van sodanige godsdiens.  Katolieke gelowiges word gemanipuleer deur die Pous sy kardinale en priesters.  Protestante deur hulle predikante.  Islamiete deur hulle Aiatollas en Immans, Boedisme (alhoewel nie enige gode aanbid nie, tree op soortglyd als ‘n godsdiens) deur hulle monnike, ens. Die einste feit dat daar so ‘n verskeidenheid gode en godsdienste bestaan, is in sigself bewys dat god en gode ‘n menslike versindsel is.  Hulle heilige boeke deur mense geskryf, en beweer word dat hulle deur goddelike ingewing ge-inspireer is, bly ‘n mite, indien die teendeel nie bewys kan word nie.  Sonder enige aanspraak op goddelikheid,  bly daar wel waarde vir die mensdom in alle godsdienste se skrifte, want die mense wat dit geskryf het weerspirel hulle persoonlike wyshede.  

   

  Die hele verbeelding wat in ons posvat van enige god vind plaas in die klasieke tye van sy oorspronklike uitvindsel.  God en Christus word uitgebeeld in kleredrag wat van toepassing is in die tye van Moses of in die tydperk van Palestina van die eerste eeu nC.  Die konsep van Christus of God in ‘n modern pak klere of jeans, is selfs vir die Christene uters vreemd en onaanvaarbaar.  Moelems behou kleredrag van Mohammed se tydperk, sodat die klasieke tyd waarin hy gelewe het, behoue bly.  Met ander woorde vooruitgang word deur godsdiens ontmoedig.  

   

  Alle godsdienste is gemik uitsluitlik op lewe na die dood, in die geval van Boedisme ‘n re-inkarnasie vir ‘n beter of slegter toestand weer op die aarde, afhangende hoe jy gedurende jou vorig lewe gelewe het. Die hele mensdom se gedragspatroon word uitgestippel, afhangende die betrokke godsdiens. In die huidige lewe, is daar geen verskil in die heil en wee van die hele  mensdom onderling, nieteenstaande enige  betrokke godsdiens aanhang.  Geen groep gelowiges het ‘n beter lewe as ander godsdienstig gelowiges, spesifiek tewyte aan sy godsdiens aanhang nie.  So geen god kan aanspraak maak die is beter om te aanbid as ‘n ander god  nie.  

   

  Alles wat die mensdom vandag vir homself bekom het, het hy nie aan enige god te danke nie.  

   

  Ek is waarlik vry.  Geen god, priester of predikant kan  aanspraak op my lewe maak tot enige mate wat hulle dit op hulle likmate maak nie.   Met die mag van die modern tegnologie, veral die kommunikasiewese, is die konsep van enige god vining besig om te verdamp onder alle godsdienste.  In Suid Afrika onder die Protestante Afrikaners;  onder die Katolieke Iere; onder die Islamietiese Turke; onder die Koreanse Boediste.  (Lees Rapport 12 Aug 12).  

   

  Jaco Fourie

 • Kobus.  

   

  Weereens ‘n relaas wat niks te se het nie, en jy verwag ek moet jou insiglose snert tot tienkeer lees! Wees verseker ek lees dit nie weer nie, en wees verseker jy SAL  my weer be-antwoord nieteenstaande dat jy gese jy sal dit nie doen nie tensy ek aan jou versoek gehoor gegee het.  

   

  Indien jou intellegensie jou toelaat, wanneer gaan jy selfs die geringste poging aanwend om my rubriek hierbo punt vir punt tee te BEWYS, want jy “sidestep” die “issue” met jou “smokescreen” taktiek.  Ek dink jy het tot inkeer gekom om te erken dat ek net waarhede skrywe wat jy nie in staat is (insigloos) om tee te kan bewys nie.  

   

  Jy beskryf jouself as die “ware” Christen.  Ek is beide nie ‘n “ware” of “false” Christen nie, want ek bely myself as geen Christen nie, en glo ook nie in Christus se goddelikheid nie (tot vervelens reeds vir jou gese).  Jy verwys dus en beskuldig  ooglopend ander Christene wat nie jou dwaalleer aanhang  nie.  (Wonder wat hulle daaroor te se het?).  

   

  Dat tot die finale slotsom ooreengekom is,  jy tree op soos ‘n listige en giftige slang, wie se vader die duiwel is, is daar geen twyfel aan nie.  Dat jy dink God jou vader is, verwar jy seersekerlik jou vader Satan met Jahwe, of te wel Elohim.  

   

  En ja Varkspek.   Dit is moontlik dat Kobus met spirituele intellegensie besmet is, die tipe spiritus wat vanuit ‘n bottle gedrink word wat sy intellegensie moontlik kan aantas.  

   

  Jaco Fourie

 • Jaco,

  Jy is ‘n erkende ateïs, reg? Jy ken dus glad nie God nie en verder verstaan jy nie Sy Woord nie (as jy het sou jy nie ‘n ateïs gewees het in die eerste plek nie – maar jy het dit so gekies) – dié (jou onnoselheid) het jy al oor-en-oor bewys deur jou dwase en insiglose skrywes. Om eerlik te wees dink ek jy hou daarvan om ware gelowige christene uit te lok en om dan jouself te verlustig in die kommentare wat volg – veral as jy daarin as vals uitgewys word – Jy sien, dan (só redeneer jy) het jy “skietgoed” om vir die wêreld te sê:  “Kyk, kyk sien julle, christene is aanvallend, beledigend en bakleierig” en “hulle sê hulle glo in God en Sy Woord, maar sien, sien wat doen hulle - hulle is nie vroom, opreg, nederig en vol liefde soos hulle verlosser Jesus nie – kyk hulle val my aan en wys my uit as ‘n dwaas en daarom is ware gelowige christene nie goeie mense nie en dus moet julle nie God dien en Sy Woord aanhang nie” – en dit is presies hoe satan en sy bose met mense soos jy werk – hy (satan) gebruik jou tot sy voordeel om júis mense te verlei weg van die Waarheid (Christus) af. Verder gebruik hy jou ook om weerlose en oningeligte mense te mislei deur jou dwase en valse menings en skrywes oor God en Sy Woord. Dit alles net om jouself en jou wandade te regverdig!
  Die ergste van alles is jy besef dít nie, maar jy sál eendag daaroor moet rekenskap gee voor die Almagtig God! (of jy Hom nou erken of nie). Alhoewel jy jouself natuurlik ook uitsonder as besondere “Bybelkenner” weet almal wat God waarlik dien dat jy uitstaan as ‘n dwaas en ware gelowige christene ken natuulik ook die beskrywings, júis in God se Woord, oor dwase soos jy en ander valse profete (Cornelius). Dit is dan ook hieroor dat jy geensins enige bedreiging vir ware gelowige christene is nie. Die geringe (nie-blywende) skade wat jy wel aanrig, is aan oningeligte mense wat soekend is na redding vir hul doellose bestaan en net wéét dat hulle Jesus Christus werklik nodig het – en dan kom jy (só gebruik satan jou) in om jou bes te probeer om hulle te mislei deur jou “Bybelkennis” en hulle op ‘n dwaalspoor te bring weg van Ware Redding in Christus Jesus af. Dít doen jy, onder andere, om hulle te mislei na selfregverdiging (soos jy duidelik doen) vir hul wandade en om daarin te volhard omdat jy nie God ken nie en Sy Woord verdraai, soos jy volstoom aangaan. Jou dwaasheid en onnoselheid ken eenvoudig geen perke nie!

  Maar die goeie nuus vir alle mense is júis dat die satan en sy bose trawante reeds deur Jesus Christus oorwin is en dat deur die krag van die Heilige Gees, súlke (nog soekende mense) wél uiteindelik by hul Redder en Saligmaker, Jesus Christus uitgebring sál word – en jou misdrywe en wêreldse selfopgelegde wysheid (dwaasheid) het in werklikheid géén blywende effek nie en sal ook nooit hê nie! Besef jy nie dat jou jammerlike pogings géén waarde het nie!

  Cornelius,

  Jaco is net eenvoudig ‘n dwase ateïs en sy skrywes bevestig sy onnoselheid en ons, ware gelowige christene, ken hom só en verwag nie meer van hom nie – hy is maar slegs ‘n pion in die satan se hande (dalk onwetens só). Maar jy as sogenaamde godsdienstige “gelowige” is ‘n ernstige gevaar in jou valse leerstellings en skrywes wat jy kwytraak. Ek móét jou daarop wys dat jy ‘n valse profeet is wat mense mislei deur jou ondersteuning en aansporing van erkende ateïste (Jaco) en agnostici (ek dink Jaco lag vir jou en of hy regtig respek vir jou het is ‘n ope vraag – maar só mislei julle mekaar – hoe komieklik!) en jou lasterlike skrywes teenoor God se Woord (die Bybel) met: “Dis beslis waar dat daar sonder die Bybel gedoen kan word” en dit dan opvolg met: “ Desnieteenstaande, die Bybel is steeds vir my 'n kosbare bundel Heilige Skrifte”. Hoe kan jy verkondig dat jy Jesus Christus aanhang (wel dan weet ons ook jy dien nie Christus nie – net jou eie versinsel van Hom) en dan Sy Waarheid (Die Woord – Bybel) afmaak dat daarsonder gedoen kan word!  Terselfdertyd haal jy mildelik daaruit (die Bybel) aan soos en wanneer dit jou pas (verkeerdelik só) om juis ware gelowige christene (wat wél God se Woord – die Bybel – as die volle en enigste Waarheid aanvaar) te probeer teen staan! Verder onderstreep jy ook jou eie lae kennisvlak júis van God se Woord deur jou verdere opmerking: “ Jou vermaning aan Kobus de Klerk en sy lakeie is gepas” en “Ek het voorts geheel ooreenstemming met jou beskrywing van eksklusiewe en inklusiewe godsdiens”.  Hoe kan jy iemand soos Jaco wat God en Sy Woord belaster en verdraai vir sy eie gewin en selfregverdiging, ondersteun én enige waarde heg aan sy sogenaamde “vermaning”? – hy (Jaco) is nêrens in sy onbeduidende en wêrelds gerigte skrywes oor God en Sy Woord nie – maar jy val heelhartig in saam hom (Jaco)! Ware gelowige christenskap is nie eksklusief en/of inklusief nie! Jesus Christus (Soos in God se Woord – die Waarheid – die Bybel – uiteengesit) het vir alle sondaars gesterf en God het juis almal met Homself versoen deur en in Jesus Christus se verdienste aan die kruis en Sy opstanding. Lees gerus weer Joh. 3:16-18. God se redding deur Sy enigste Seun, Jesus Christus ons Here, is vir almal wat dít aanvaar! Terloops, jou stilswye oor my Woord verwysings in my vorige skrywes – uit die Bybel wat jy as “so kosbaar” vir jouself beskryf - is oorverdowend.

  Varkspek,

  Soos gewoonlik dui jy juis jou nul intelligensie vlak aan met nóg ‘n onnosele opmerking – jy voeg net eenvoudig geen waarde toe nie!

  Dolf

 • CorneliusHenn

  Dolf,

  Wel, dis steeds soos ek al menigmaal elders aan jou en jou broeders verduidelik het...  

  Die hartseer werklikheid is dat ek geen vertroue in jou of jou hoëpriester die ou grote Kobus de Klerk se oplossings, idees of ideologieë het nie.  

  Dis duidelik hoe julle nalopers op die werf uiteindelik stil raak en slaafs afhanklik van Kobus de Klerk se wil, goedkeuring en waarheid raak.

  Jy sien, almal wat vry, kreatief en innerlike krag uit hul eie hart put verklaar julle tot vyand.  

  Ek dra reeds soos enige ander my pak in die lewe; hoekom forseer julle ware Christengelowiges nog jul gewigtige waarheid as die enigste waarheid daarby op my?

  Ek beskou niemand "in" of uit", "bo" of "onder" nie.  

  Ek het geen oplossing of antwoord vir enigiemand nie.  

  Ek roep niemand agter my aan nie.  

  Ek is saam op reis deur hierdie lewe.  

  Ek put my vreugde in die wedersydse respek, bystand en aanmoediging van my medemens.  

  In die liefde en genade van Jesus Christus onse HERE...  

  Cornelius

 • CorneliusHenn

  Jaco,  

  Elkeen van ons behoort ten volle afhanklik van die krag in ons eie hart te wees.  

  Ek beskou Godsdiens as die kollektivisering van daardie empiriese belewenis in elkeen se hart.  

  Godsdiens werk van binne na buite; anders as Kobus de Klerk en sy lakeie met hul ware Christengeloof wat deur breinspoel van buite na binne uiteindelik in geskubde spirituele intelligensie manifesteer.  

  Geen mens kan aan 'n ander geloof in God gee nie - behalwe in tye as daar 'n mes teen jou keel gedruk word of jou lot verwerping tot in der ewigheid beteken as jy jou nie onderwerp aan die Kobusse de Klerks nie.  

  Ek respekteer jou werklikheid en eerlikheid waarmee jy jou hart op die werf deel. Ek leer baie daaruit en hou jou daarom in my hart as ek bid.  

  Namaste!  

  Cornelius

 • Dolf  

  Jy en Kobus is ongetwyfel die een en dieselfde person.  Jy gee voor jy is ‘n Christen, maar die krag daarvan verloen jy.  Jy se jy is ‘n ware Christen, maar jou spraak en gedrag gee jou weg as ‘n leuenaar;  die listige en giftige slang met Satan as jou vader.   Ek is geen ware of valse Christen nie, want ek bely nie ek is ‘n Christen nie.  Net soos ek ‘n Duitser, Fransman, Engelsman, Italiaaner, ens kan uitken sonder om self een te wees nie, volgens sy voorkoms en spraak;  so ook kan ek ‘n ware Christen uitken, soos baie wat ek reeds ken, volgens hulle gedrag en spraak; die kom ek agter is jy beslis nie.  

  Bewys eerder my stellinge hierbo as vals, as om my persoonlik aan te vat en te beledig, synde jou rookskerm taktiek om jou gebrekkige Bybel kennis vir die leser weg te steek.  Jy het nie selfs een van my stellinge hierbo as vals bewys nie.  Bv.  Die Tien Gebooie sonder goddelike opdrag is menslik verander om die sewende dag Sabbat na die eerste dag oor te skuif.  Jy kraak graag ewolusie af, maar gee lippediens aan die Genesis-skeppingsverhaal, waar ‘n dag gemeet word vanaf sonsondergang tot sonsondergang, deur die dag te vier vanaf middernag tot middernag.   

  Jy onderskat die leser se intellegensie met die van jou eie.  Alhoewel die Christene nie met my sal wil saamstem nie, is hulle glad nie onnosel om jou listigheid nie raak te sien nie.  

  Play the ball and not the man.  Dan kan ons sinvol en soos volwassenes met mekaar redeneer.  

  Jaco Fourie

 • Beste Cornelius

   

  Alhoewel ek 'n ateis is, respekteer ek die reg van elke indiwidu sy reg op sy persoonlike godsdiens, maak vir my nie saak wat dit is nie.  In my daaglikse lewe, skel dit my eintlik min waarin elkeen, my vriende en kennisse inkluis, in glo.  Indien sy godsdiens of geen godsdiens vir hom satisfaksie in die lewe gee en dit vir hom werk en 'n gebalanseerde uitkyk op die lewe gee, is ek heel gelukkig saam met hulle.

   

  Dit is net die etters wat hulle siening in ander se keelgatte wil afdruk, hulle na hulle sieninge  wil manipuleer, en oordeel oor hulle verg, wat my noop om soos tans, te reagee.

   

  Ek respekteer ook jou sieninge soos ek dit lees.

   

  Jaco Fourie

   

 • Cornelius,

  Ek dra geen haat in my hart teenoor jou, Jaco, ens dies meer, wat nie hulself as ware gelowige christene sien nie. Die sonde haat ek wel – net soos Christus – want dit verstrik en laat elke mens so maklik struikel. Verder identifiseer  ware geloof totaal en al met wie en wat Jesus Christus ons Here is en wat Hy vir elke sondaar mens hier op aarde gedoen het – en ek verwys weereens na Joh. 3:16-18 “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.”

  Jy sien, Cornelius, jy haal hierdie vers/e gedeeltelik aan in Johannes 3, soos volg: ” Die vreugde daarin lees; want so lief het God die wêreld gehad... die HELE wêreld... gelowiges en ongelowiges... Jode en al die ander... die Kobus de Klerks' en al die ander wat eervol lewe ... gays en straights ...”.  Siende dat jy hiérdie gedeelte uitwys (of so begin), wys ek vir jou wat dié gedeelte verder sê, naamlik dat dit oor geloof in die Enigste Seun van God, Jesus Christus, gaan wat redding bring en NIKS anders nie! Dan skryf jy ook verder: En opeens is ons ALMAL broeders ... elke hart op aarde ongeag hul geslag, sonde of beskouing in die lewe!!  Ja-ja, ons is almal broers wat wél hiérdie genade gawe en versoeningsdaad wat God met Homself bewerkstellig het in en deur Sy enigste Seun, Jesus Christus, aanvaar en bely. Dít en net dít is die ENIGSTE WAARHEID EN EVANGELIE! –en dít is wanneer ons almal broers ín die Here Jesus Christus is!  Jy sien, dit is dan wanneer mens afsien van die sonde en jou wêreldse “all people pleaser” godsdienste en beskouing van die lewe verander en Christus die Here alleen volg!

  Verder skryf jy: “En dan; Geliefdes, as God ons (die hele wêreld) so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê (1 Johannes 4:11)”. Dit is heeltemaal waar, maar wat sê die verse in 1 Johannes, wat vers 11 vooraf gaan. 1 Joh. 4:9-10 Hiérin is God se liefde vir ons geopenbaar: sy enigste Seun het Hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur Hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy enigste Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Weereens, Cornelius, ware liefde is God se liefde vir ons almal in en deur Sy enigste Seun, Jesus Christus ons Here! Dít is ware liefde: Eers aanvaarding van God se liefde in en deur Sy enigste Seun, Jesus Christus, vir ons almal en dan liefde vir mekaar (naaste liefde) – die Eerste en Tweede Gebod, dan nie?

  Dít is ware geloof en ware liefde wat elke christen behoort te bely – en daarom dat ons (Kobus, Henry, ekself en ander) mense wat dit glo en bely identifiseer as ware gelowige christene, want ons/hulle is ín Christus – ons ken Hom (Christus) en daarom ken ons die Vader (God) – want Hy (Christus) is in die Vader (God) en die Vader (God) is in Hom (Christus). Hy (Jesus) is die lam van God en as iemand Hom nie só bely en erken nie is hy/sy verlore en staan onder die oordeel! Ek maak dit nie op nie, dit staan só in God se Woord – die Waarheid – die Bybel. Ons oordeel NIE, ons wys slegs tereg en wil NIEMAND sien velore gaan NIE! Die oordeel is vir God en Hom alleen!

  Jy merk ook op:”Dis duidelik hoe julle nalopers op die werf uiteindelik stil raak en slaafs afhanklik van Kobus de Klerk se wil, goedkeuring en waarheid raak” – Jy maak ‘n fout – moet nie enige stilswye sien as afhanklikheid aan Kobus of enige ander mens nie! Ek (en elke ander ware gelowige christen) is afhanklik van God alleen en nie mekaar nie – ook volg ons Christus en is mekaar tot voorbeeld daarin! Ons is almal wél broers in Christus en word almal gelei deur die een ware Heilige Gees! – dalk is dit jou miskenning of jou wanbegrip hiérvan wat jou sulke dinge laat kwytraak.

  Laastens skryf jy: “Ek beskou niemand 'in' of 'uit', 'bo' of 'onder' nie” en “Ek het geen oplossing of antwoord vir enigiemand nie” en “Ek roep niemand agter my aan nie”. EK gaan weer vir jou sê, soos hierbo – Dit gaan oor geloof in die Enigste Seun van God, Jesus Christus, wat redding bring en NIKS anders nie! Jy verontagsaam ook Jesus Christus se opdrag: “gaan en maak dissipels van alle nasies, vertel hulle van MY (Christus) en doop hulle in die Naam van die Vader, Seun en Heilige Gees"! Die rede hoekom jy geen oplossing of antwoord vir enigiemand het nie, is omdat jy nie die WARE Jesus Christus die Here, erken en bely vir Wie Hy werklik is nie – en die rede hoekom jy niemand agter jou aanroep nie (eintlik moet dit – saam jou roep – wees) is omdat jy GEEN rigting het nie – eintlik erken jy met dié woorde dat jy nêrens op pad heen is nie en maar verdwaald is soos enigiemand wat nie ín Christus Jesus die Here is nie!

  Cornelius, ek het dié oplossing én dié antwoord vir jou – ek wil werklik ‘n beroep op jou doen om tot bekering te kom en Jesus Christus die Here waarlik te leer ken vir wie en wat Hy is. Bly weg van die kring van die spotters (Jaco en sy lasterlike trawante, Heiden, Sondaar 2, Hindoes, Boedhiste, en dies meer), hulle erken nie Jesus Christus as God se enigste Seun, versoeningsdaad en as enigste Verlosser en Saligmaker nie, hulle belaster God en die Woord van God en hulle trek jou net verder-en-verder in die ewige verderf in! Hulle hoor maar wil nie luister nie, hulle kyk maar wil nie sien nie!

  Terloops, Jaco praat van nut, maar hy is die een wat ‘n nuttelose en verdwaalde lewe lei –ek hoop jy het nou weer sy ware dwase kleure gesien!

  Vrede vir jou.

  Dolf

 • Dolf of te wel Kobus

   

  Ek sien jy skram steeds weg om my rubriek punt vir punt te be-antwoord.  Kan heel duidelik nie weens gebrekkige Bybel kennis..  Ek gaan julle kort terugbring na my waarhede hierbo geskryf

   

  Jaco Fourie 

 • Jaco,

  Dit is moeilik om met jou, as erkende ateïs (deel van die kring van spotters), te redeneer op ’n volwasse vlak vanuit ’n christelike geloofs oortuigings punt – bloot omdat jy GEEN idee waarvan jy praat nie en ook GEEN begrip het van wat dit is om in ’n persoonlike geestelike verhouding met God te staan in en deur Sy Seun, Jesus Christus nie. Jy roem gedurig oor jou “besondere” Bybelkennis, maar jou kennis is hol en leeg. Jy lees die Bybel, maar jy verstaan geensins wát jy lees nie – jy heg nie WAARDE daaraan nie. Jy kan vergelyk word met iemand wat al die boeke oor vliegkuns en vlieëniers gelees het maar nog nooit self alleen ’n vliegtuig gevlieg het nie – of – soos iemand wat al die boeke oor Formule 1 Motorwedrenne gelees het maar nog nooit self alleen ’n F1 motor in ’n wedren gejaag het nie. Só ’n persoon sal, byvoorbeeld, in vlieëniers se geselskap voort babbel oor sy “besondere kennis” van die vliegkuns – om net later blootgestel te word as iemand met GEEN vlieg ondervinding  en ook iemand wat GEEN persoonlike kennis het van verskillende vlieg situasies (noodlandings, storm handelings, ens.) nie – hy kan NIE vlieg NIE. – of – Só ’n persoon sal in die geselskap van F1 bestuurders voort babbel oor sy “besondere kennis” van bestuurskuns teen hoë spoed, ens. – maar sal ook uiteindelik blootgestel word as iemand wat slegs voorgee dat hy “kennis” het maar GEEN persoonlike ondervinding van werlikheid omtrent bestuursvernuf op F1 vlak nie (ratverwisselings, onderstel balans, ens.). Hy kan NIE F1 motors bestuur NIE! En dít is presies waar jy is – met jou mond babbel jy voort van jou sogenaamde “besondere kennis” van die Bybel, maar daaragter is jy eenvoudig leeg en hou jou dwase argumente GEEN waarde nie! Jy sien, jy het GEEN persoonlike verhouding met God nie – jy weet NIE wat dit is om Jesus Christus se werlikheid in jou lewe te ondervind nie – jy weet NIE wat dit is om in geestelike verootmoediging tot God te bid nie – jy weet NIE wat dit is om daagliks die Heilige Gees te bystand te beleef en Sy werk in jou lewe te ondervind nie – jy het totaal afgestomp geraak vir die werking van die Heilige Gees – jy wil met menslike dwaasheid teen Geestelike wysheid redeneer! Die punt is: Jy weet NIE en daardeur is jy eenvoudig ’n pion in die satan se hande (só gekies deur jou).

  Jy wil hê dat ek, Kobus, Henry en ander ware gelowiges, met jou moet “sinvol redeneer” (ander woorde vir argumenteer) oor jou verwaande opinies van God se Woord, die Bybel – maar hoe redeneer mens sinvol met ’n leë geestelike arme? Jy lees-en-lees, maar VERSTAAN nie – jy luister-en-luister, maar HOOR nie – jy kyk-en-kyk, maar SIEN nie. Jy wil hê dat ons met argumente, redes en bewyse vorendag moet kom om jou te oortuig van die Waarheid van God se Woord – maar jy VERSTAAN nie dat dit die Heilige Gees van God is wat bekering teweë bring – nie mense nie - ons verkondig maar die Heilige Gees bekeer. Kyk , Jesus staan by die deur en klop – jy kies om oop te maak of nie – onthou die handvatsel sit aan die binnekant! Glo is Sien, nie anderom nie! Ek kan maar net vir jou aanbeveel om die hele boek van Romeine en Hebrieërs en Johannes en 1 Johannes en Galasieërs ens. te lees om sodoende jou leë argumente die hoof te bied – maar hoekom? Ek moet net opmerk, dat, jy wat só roem op jou “besondere kennis” van die Bybel, werklik sulke ooglopende onnoselheid kan kwytraak in jou sogenaamde vergelyking tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, is net baie lagwekkend! Ek weet nie of jy enigsins Romeine, Hebrieërs ens. sal verstaan nie maar dit spreek ELKE argument van jou volledig aan. Vra gerus vir Woord verwysings waar en wanneer jy sukkel! Maar ek weet sommer al klaar jy gaan die punt in elk geval mis.

  Al raad wat ek nog (en weer) vir jou kan gee is: LEES maar die hele Bybel – die Ware Woord van God, met ’n oop, soekende en opregte gemoed – verootmoedig jou voor God, jou Skepper – vra om vergiffenis vir jou sonde – en vra vir Christus om in jou lewe in te kom – bely Christus as jou verlosser en saligmaker - en ek kan jou verseker en waarborg, jou lewe sal drasties en dramaties verander ten goede en tot jou redding (en dalk ander s’n ook)! Verder sal God se Woord vir jou werklik begin sin maak en jy sal dit uiteindelik begin verstaan en in die diepte en rykdom daarvan begin delf! Maar sal jy? Wil jy? Of is jy maar net ’n uitlokker met (onwetende?) bose motiewe wat probeer woeker met die Bybel om jou self-gekose wêrelds-gerigte lewenswyse te regverdig? Dít is die vraag!

  Jy sien, mense (insluitende party christene) wil graag God se Liefde beklemtoon ten koste van God se Heiligheid! Die probleem hiermee is dat dié mense dan sonde as OK sien in God se oë (want sien - God is mos Liefde) maar terseldertyd God se Heiligheid - dat Hy onverdeelde trou en gehoorsaamheid eis - dié mis hulle. Jy beslaster God en Sy Woord (ek kan steeds nie glo dat jy enigsins christen vriende het nie – jy maak ’n bespotting van hulle geloof) en verwag dan dat ware gelowige christene jou moet verstaan en met liefde moet oorlaai in nederigheid? Jy beweer christene sien deur my – wat ’n arrogante opmerking. Nee- nee, ek verkondig die Waarheid en jy verkondig die leuen en daarmee ondersteun jy met jou bewysde onkunde die vader van die leuen! Jy sien, ek het regtig niks om voor te gee nie – ek behoort aan Christus en hoef nie jammer, skaam of om verskoning daaroor te voel of te vra nie! En ek gaan jou beslis nie pamperlang nie of jou laster duld nie! Jy kies om Nie te glo Nie – daarinteen kies ek om te Glo deur die krag van die Heilige Gees ín my – en dít is die verskil.

  Terloops jy noem evolusie – maar jou opmerking daaroor is op Kobus van toepassing en Nie op my Nie. Glo dit of nie, ek en Kobus ken mekaar glad nie, maar ons word gelei deur die Een Heilige Gees want ons is broers ín Christus!

  Dolf.

 • Kobus de Klerk

  Hierbo gee Jaco die kernagtige opsomming van sy insigloosheid, waar hy sê 'Net soos ek ‘n Duitser, Fransman, Engelsman, Italiaaner, ens kan uitken sonder om self een te wees nie, volgens sy voorkoms en spraak;  so ook kan ek ’n ware Christen uitken, soos baie wat ek reeds ken, volgens hulle gedrag en spraak; die kom ek agter is jy beslis nie.'

  Wil jy nou meer. Daarmee erken hy (sonder om dit te besef want hy is nie tot beter instaat nie) hoe oppervlakkig hy dinge oordeel. Mense se taal is maar die mees opmerklike deel van hulle diepere kultuur, wat hoegenaamd nie in detail deur die persoon se aanwending van sy taal, weerspieël word, nie. Dus om iemand uit te kan ken na gelang van die taal wat hy praat, beteken hoegenaamd nie dat jy sy kultuur en geloof ken en verstaan, nie.

  Net so met gelowiges. Hulle getuig van God, dit is hulle taal, maar die insiglose, domastrante agnostikus verstaan niks van hulle geloof, Godsdiens en Spirituele belewenis nie - duidelik nie. Omdat die agnostikus nie oor Spiritualiteit en Spirituele Intelligensie beskik om dit te kan begryp, nie.

  Jy mors jou tyd, Jaco. Jou stomme gebabbel is van geen nut of waarde nie, allermins vir jouself. Jy is werklik so onnosel - en nou speel ek nie die man, nie - wat in jou hart is, borrel by jou mond uit en daarop reageer ons. Maar natuurlik, jy het ook nie die basiese begripsvermoë om selfs daardie eenvoudige konsep baas te raak, nie.

  En, sê vir ons, as ons jou nou sou verduidelik waar jy die pot so deeglik missit met jou bewerings van sogenaamde 'skreiende verskille' in die Ou en Nuwe Testament, sal jy dan tot beter insigte kom? Natuurlik nie, want jy stel nie belang, nie. Jy is bloot twisgierig. Want jy sien, ons laat ons nie in jou goedkoop twisgierigheid  intrek nie:

  "AS iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ’n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die Waarheid beroof is ... Onttrek jou aan sulke mense." 1 Timoteus 6:3-5. Wat 'n uitstekende beskrywing so direk uit die Woord vir dit waarmee jy besig is.

  Veral ook wanneer jy begin om ons met die Woord te probeer bykom, raak dinge lagwekkend weens die voorspelbaarheid daarvan - onthou, jy word bejeën deur mense wat weet wat aangaan ...  al is jy self te onnosel om tot daardie basiese begrip te vorder. Jy is al 'n paar maal uitgewys dat dit te wagte is dat jy so sal maak want die satan wat jy dien, het net so gedoen (Lukas 4:1-13). Dus, jou metode is duisende jare reeds blootgelê en omdat jy die satan dien (jy besef dit nie eens nie want jy is te bot), maak jy soos hy en is dit ewe nutteloos uit jou mond, nes dit was met syne. Weereens, is jy te insigloos om dit te besef. Maar ander mense wat dit sien gebeur, weet presies wat aangaan, soos ek verduidelik, het.

  Kyk, ek het mos al verduidelik hoe dit werk. Hier's ons weer terug by die repetisie - Jy en ander soos jy, is bloot 'n middel tot 'n doel. Wanneer julle goed kwytraak wat die potensiaal het om dalk verwarring of vertwyfeling by gelowiges of aspirant gelowiges te saai, sal ons in antwoord op jou, daarmee deel ter wille van daardie toehoorders en die kwessie vinnig en gou in perspektief, plaas. Maar wanneer jy sulke ooglopende snert kwytraak soos hierbo, in dieselfde klas as daardie 'Heiden' vent, wat absoluut geen inhoud het nie en geensins die geloof of geloofspotensiaal van toehoorders hoegenaamd kan beïnvloed, nie, word jy geïgnoreer, behalwe net om jou bodemlose sotheid uit te wys - want dit is 'n spektakel om te aanskou en 'n bemoediging vir alle gelowiges en twyfelendes. Hulle sien hoe sotlik julle kan raak weens die agnostisisme en dit is 'n afskrikmiddel met yslike potensiaal. Al wat dan by julle oorbly, is die twisgierigheid, en selfs dit is al duisende jare gelede in die Woord geopenbaar en sien ons dit vandag nog by julle afspeel.

  Neem tyd, en probeer dus begrip en perspektief ontwikkel vir presies watter doel daar hoegenaamd nog aan jou snert aandag gegee word - sonder uitsondering.

  Jou opinie oor Spirituele sake en gelowiges, is van absoluut geen konsekwensie hoegenaamd, nie - behalwe vir jouself, want jy is die spektakel in die verhaal.

  As jy natuurlik bereid was om te leer, tot inkeer te kom, sou die situasie heeltemal vir jou verander. Maar tot dan, is dit jou, en ander soos jy, se enigste werklike nuttigheid - as voorbeeld van verval en hoe dinge nie gedoen moet word, nie.

  Jy weet, jy wat so van Christene praat ... daar is baie wat meen dat julle eenvoudig nie eens aandag moet kry nie, want julle is 'n vermorsing van tyd - bloot geïgnoreer word ... as jy oplettend genoeg was so oor die jare heen, sou jy dit al opgemerk het uit van die briewe - wat nog te sê ag slaan op die bodemlose snert wat jy gedurig kwytraak.

  Kobus de Klerk

 • Dolf / aka Kobus

  Jou verskoning dat jy nie met my oor die skreiende verskille tussen Ou en Nuwe Testament wil redeneer soos ek hierbo uitgestippel het,omrede ek ’n Ateïs is, hou nie water nie. Jy beskuldig my dat ek Christene wil mislei, dan het jy seer sekerlik ’n plig as "Christen" (wat jy beslis nie is nie) om my "onwaarhede"  as vals te bewys vir enige "swakkeling" wat deur my beïnvloed mag word. Dit doen jy graag wanneer jy oor onbenullighede gorrel.

  Die feit is dat jy nie die vermoë (is insigloos) het om dit te kan doen nie. Nieteenstaande al jou brawade, is jy maar ’n klein mensie wat homself groot wil voorgee. Puffed up with the great "I AM". (Eie Ek). Ek wens net jy jou briewe kort hou want die laaaang gegorrel is eina.

  Ek aanvaar dat jy nie teenoor my opgewasse is om oor Bybelsake te redeneer nie, dus sal ek dit maar vervolgens sonder jou doen.

  Jaco Fourie

 • Kobus de Klerk

  Dolf,

  Net ’n vinnige opmerking - hierbo skryf jy aan Jaco "Terloops jy noem evolusie – maar jou opmerking daaroor is op Kobus van toepassing en Nie op my Nie."

  Net vir die rekord - ek is baie beslis ’n teenstander van die darwinistiese evolusieleer en het al heelpaar artikels geplaas waar ek dit uitwys. Jy moet dus maar my op- en aanmerkings daaroor teenoor Jaco in daardie lig sien - ek wys op daardie manier vir hulle uit hoe absurd daardie religie van hulle is - want dit is wat die darwinistiese evolusieleer is - dit is die religie van die agnostikus as teenvoeter vir die Christelike Godsdiens en dit hou vir hulle self absurde gevolge in - veral wanneer hulle probeer voorgee dat hulle dieselfde as gelowige gereken word wanneer dit hulle pas in hulle selektiwiteit.

  Groete,
  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Jou inherente aversie in die Waarheid en insigloosheid  blyk steeds uit die feit dat jy weer so 'n snert briefie skrywe en dat jy steeds refrein dat ek en Dolf een persoon is. Soos reeds gesê, is dit wonderlike getuienis van 'n absolute buitestander soos wat jy is, oor die eensgesindheid wat ons in die HERE, het en dit is vir ons uiters bemoedigend (1 Timoteus 3:7) al bedoel jy dit nie so, nie.

  Soos die Woord tereg sê en ons dit by jou en die ander soos jy bemerk - die wat buite is, oordeel God en word ook deur God geoordeel (1 Korinthiërs 5:13), en ons moet ons verwyder van diesulkes.

  Daarom, wat jy as ateis en dus spirituele analfabeet aanvaar, of nie, en wat jy sien as iets wat water hou, of nie, is van geen relevansie of belang vir ons, nie, Jaco. Het jy my verduideliking vir die rede daarvoor, nie kon begryp nie? Ook nie Dolf se verwysing na die hoofstukke in die Woord wat jou snert weerspreek en wat jy maar self kon probeer oplees, nie? Jou twisgierigheid is nie bona fide leer- of weetgierigheid, nie... daarom word jy afgewys - lees maar weer 1 Timoteus 6:3-5 oor en oor en oor totdat dit insink.

  Dit verbaas my natuurlik nie, en dit sal ook mos nie deug dat ek alles net so weer herhaal nie, en daarom sê ek vir jou - lees wat ek en Dolf hierbo geskrywe het, weer en weer en weer totdat jy dit begryp. En wanneer jy dit 'n klomp keer weer en weer en weer gelees het, en jy voel steeds soos jy nou voel, laat staan dan, want dan is jy boonop in jou huidige toestand onopvoedbaar.

  Kobus de Klerk

 • Kobus,

   

  Ek verstaan heeltemaal jou opmerking hierbo met verwysing na die evolusieleer en hoe jy daaroor voel. Verder is ek ook in ooreenstemming met jou vorige op-en-aanmerkings daaroor. Om die waarheid te sê, ek self het baie daaruit geleer.

   

  Jaco 

  Eerstens, jou aanhoudende verwysing daarna dat Kobus en ek dieselfde persoon is, beklemtoon net jou sinlose redenasie vermoee en dat selfs ooglopende verskille in ons skryfstyle jou, as "besondere intelek" (soos jy jouself sien), nie eens kan opval nie. Die vraag is dan: Hoe kan jy - wat nie eens sulke eenvoudige verskille kan raaksien nie - dan enigsins intelligent en sinvol redeneer oor iets so verhewe en diep soos die Woord van God? Nee wat, jou sogenaamde besondere kennis is maar beperk tot die woord, arrogansie.

   

  Tweedens, is dit ook opvallend dat jy ook nie my (en Kobus) se "lang skrywes" (ons moet dit doen vir repetisie vir ouens soos jy - maar skynbaar help dit ook nie) oordentlik lees nie, as jy wel het,  sou jy ook agterkom dat ons reeds verduidelik het dat jy Nie mense sal kan mislei met jou redenasies Nie - lees gerus WEER vorige skrywes! Verder sou jy ook besef het, juis uit ons skrywes hierbo, dat jy as erkende ateïs, Nie 'n persoonlike verhouding met God het Nie en DAAROM geen kennis van die Werklikheid en Waarheid van die Woord kan verstaan nie! Die Heilige Gees van die Waarheid is Nie in jou Nie! Maar dit lees jy ook mis!

   

  Derdens, hoef ek regtig nie teen jou opgewasse te wees nie! Hoe belaglik - dan praat jy van klein mense? Jy is dan 'n bewysde en erkende pion in satan se hande - en satan en sy boosheid is laaaankal reeds oorwin deur Jesus Christus die Here! Lees maar gerus WEER die Bybel (OK-OK, ek weet jy verstaan nie - ek moet dit maar net WEER aanbeveel - kyk ook in my skrywes hierbo, hoe jy dit moet doen). Jy kan nie eens verstaan dat jou insiglose en onnosele redenasies geen water hou nie en daarom volhard jy daarmee. EK (en Kobus) het ook in ons skrywes hierbo (en elders) vir jou Skrif verwysing gegee wat AL jou onnosele argumente die hoof bied - maar jy lees dit ook mis!

   

  Vierdens, het ons reeds die vraag gevra: Hoekom moet ons verder jou insigloosheid en dwaasheid vermaak? Watter waarde gaan enige Waarheid wat ons aan jou uitwys toevoeg? Gaan dit jou "bekeer" en tot insig bring? - of gaan dit jou net aanvuur om nog meer naarstigtelik wereldse, onigeligte en sinlose redenasies te soek en te opper om jou self nog meer te probeer selfregverdig? Daar is al vele skrywes wat ELKE argument van jou die nek inslaan (sien Kobus, Henry, myself, ens. se vorige skrywes), maar jy hou hardkoppig in jou dwaasheid vol om herhaaldelik dieselfde voos geslane argumente te opper - net so bietjie gekamofleerd elke keer. Dit is dan wanneer jy jou eie intelligensie oorskat en ons, ware gelowige christene, se intelligensie onderskat - ons sien deur jou - word wakker - daardie ateïstiese en agnostici perd wat jy al so holrug gery het op jou "oorlogs" pad na nerens, is al lankal dood - jy sit bo-op die sak bene en jy besef dit nie!

   

  Laastens, verwys ek graag weer na Kobus se Skrif verwysing hierbo: "AS iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ’n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die Waarheid beroof is ... Onttrek jou aan sulke mense." 1 Timoteus 6:3-5.

   

  Jammer, dit is weer 'n lang skrywe - lees maar sinnetjie vir sinnetjie (met die nodige breuke tussenin) - dalk verstaan jy die betekenis en impak daarvan dan beter!

   

  Dolf

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top