Bybel in Kaaps: Johannes 6, deel 2

  • 0

Johannes 6

Lees hier deel 1 van Johannes 6.

25 En toe hulle hom oorkantie see gekry het, toe vra hulle vi Hom, “Rabbi, wanne het u hientoe gekô?”

26 Toe antwoord Jesus vi hulle en sê, “Dit vesieke ek julle. Julle soek my nie ommat julle die wonnerwêke gesien hettie, maa ommat julle vannie brood geïet het en dit het julle vesadig. 27 Julle moetie wêk virrie kos wat vegaanie, maa virrie kos wat nie vegaanie en wat iewige liewe gie. Dit sallie Seun vannie Mens vi julle gie, wan God die Vader het hom die mag gegie.

28 Toe sê hulle vi hom, “Maa wat moet ôs an doen om te doen wat God wil hê ôs moet doen?” 29 Jesus antwoord hulle, “Wat God van julle af wil hê, is dat julle moet in Hom in gloe wat Hy gestuurit. 30 Hulle sê toe vi Hom, “Nou watte wonnewêke kan u doen soedat ôs dit kan sien en in u kan gloe? Wat gan u doen?” 31 Ôs se voo-oues het manna innie woestyn geïet, soes daa geskrywe staan, Hy het an hulle brood uitie hiemel uit gegie om te iet.” 32 Toe sê Jesus vi hulle, “Dit vesieke Ek julle. Dissie Moses wat vi julle die brood uitie hiemel uit gegie hettie, maa dis my Vader wat vi julle die ware brood uitie hiemel uit gie. 33 Die brood wat God gie, is Hy wat uitie hiemel uit kô en annie wêreltie liewe gie.

34 Hulle sê toe vi Hom, “Menee, gie tog altyd vi ôs hierrie brood.” 35 Jesus sê vi hulle, “Ek issie brood wat liewe gie. Wie na my toe kô, sal nooit wee honge wiesie, en wie in My in gloe, sal nooit wee dôs kry nie. 36 Maa wat julle betref, Ek het reeds gesê. Julle sien My, maa julle gloe nog steedsie in My nie.37 Elke-een wattie Vader vi My gie, sal na My toe kô; en Ek sal hom wat na my toe kô, nooit weg drukkie.

38 Ek hettie vannie hiemel af gekô om my wil te doenie maarie wil van Hom wat My gestuurit. 39 En dissie wil van Hom wat My gestuurit, dat Ek van amal wat Hy vi My gegie het, nie een velore sal laat gannie, maa hulle amal oppie laaste dag uitie dood uit sal laat opstaan. 40 En dissie wil van my Vader, dat elke-een wattie Seun sien en in Hom gloe, die iewige liewe sal hê; en Ek sal hom oppie laaste dag uitie dood uit lat opstaan.

Die Jode vestanie Jesus se woorde nie

41 Die Jode het toe gebrom ommat Hy gesê het, “Ek issie brood wat uitie hiemel uit gekommit.” 42 Hulle het gesê, “Maa is dittie Jesus die seun van Josefie? Ôs ken mos sy pa en ma. Hoe kan hy dan nou sê, ‘Ek kom uitie hiemel uit’?”

43 Jesus sê toe vi hulle, “Moenie soe brom onne mekaa nie. 44 Niemand kan na My toe kô assie Vader wat My gestuurit, hom nie na My toe trekkie; en Ek sal hom oppie laaste dag uitie dood uit laat opstaan. 45 By een vannie proefete staan daa geskrywe, ‘En hulle sal amal mense wies wat deur God geleer is.’ Elke-een wat na die Vader geluiste het en van Hom geleerit het, kô na My toe. 46 Dit willie sê dat iemand anners allie Vader gesien hettie; net Hy wat van God af kô, Hy hettie Vader gesien.

47 “Dit vesieke Ek julle: Wie in my gloe hettie iewige liewe. 48 Ek issie brood wat liewe gie. 49 Julle voo-oues het innie woestyn manna geïet en nog altyd gesterwe. 50 Maa hie issie brood wat uitie hiemel kô soedat ’n mens daavan kan iet en nie sterwe nie.

51 Ek issie liewende brood wat uitie hiemel gekommit. As iemand van hierie brood iet, sal hy vi iewig liewe. Ennie brood is my liggaam wat Ek sal gie soedat die wêreld kan liewe.”

52 Die Jode het toe onne mekaa begin stry en gesê, “Hoe kan hy sy liggaam vi ôs gie om te iet?”

53 Jesus sê toe vi hulle, “Dit vesieke Ek julle: As julle nie die liggaam vannie Seun vannie Mens iet en sy bloed drinkie, het julle nie die liewe in julle nie.

54 Wie my liggaam iet en my bloed drink, hettie iewige liewe, en Ek sal hom oppie laaste dag uitie dood uit lat opstaan. 55 My liggaam issie ware kos, en my bloed issie ware drank. 56 Wie my liggaam iet en my bloed drink, bly in My en Ek in hom. 57 Soes die liewende Vader my gestuurit, en Ek deur Hom liewe, soe sal hy wat My iet, oek deur My liewe.

58 Hierie brood wat uitie hiemel uit gekommit, issie soesie manna wat julle voo-oues geïet hettie. Hulle het dit geïet en nog altyd gesterwe. Wie hierie brood iet, sal vi iewig liewe.”

59 Dit het Jesus gesê toe Hy die mense innie sinagoge in Kapernaum geleerit.

Ongeloof en geloof onnerie dissipels van Jesus

60 Toe hulle dit hoo, het baie van Jesus se dissipels gesê, “Wat Hy darem nou sê, is darem te êg. Wie kannan daana luiste?”

61 Jesus het vanself gewiet dat sy dissipels hieroo gebrommit, en Hy sê toe vi hulle, “Maakit julle bang? 62 Wat dan nog as julle die Seun vannie Mens sien opvaar na waa Hy voorheen was? 63 Dit issie Gies wat iemand liewendig maak; die mens self dra niks by nie. Wat Ek vi julle gesê het, kô vannie Gies af en gie liewe. 64 Maa daa is party van julle wat nie in My gloe nie.”

Jesus het immers vannie begin af gewiet wie dit is wattie gloe nie, en wie dit is wat Hom sou verraai.

65 Vêder het Hy gesê, “Daarom het Ek vi julle gesê niemand kan na My toe kô assie Vaderie dit an hom gegie hettie.” 66 Hievoo het baie van sy dissipels trug gedraai huis toe en nie mee saam met Hom gegan nie.

67 Toe vra Jesus virrie twaalf, “Wil julle nie oek weggan nie?”

68 Simon Petrus antwoord Hom, “Jirre, na wie toe sal ôs gan? U hettie woorde wat iewige liewe gie. 69 En ôs gloe vas en ôs wiet dat U die Heilige God is.”

70 Jesus het daaop vi hulle gesê, “Het Ekkie self julle twaalf uitgekiesie? En een van julle is ’n duiwel!”

71 Hy het gepraat van Judas die seun van Simon Iskariot, wan hy sou Hom verraai, hy wat een vannie twaalf was.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top