Wit en Gesondheid! Nommer 2

 • 9

My brief Wit en Gesondheid! van 27 Augustus en reaksies daarop, verwys.

Grondliggende verskille bring soveel punte ter sprake dat ek 'n artikel daarvan maak. Dis wenslik om aan die begin daarop te wys dat die VSA die wêreldtoneel oorheers sover dit konvensionele siekte behandeling betref.

Ek sal meestal eers stellinge van Charl aanhaal en dan kommentaar lewer. Hy skryf “dat daar 'n stryd (woed) om markaandeel tussen konvensionele farmaseutiese maatskappye en die verspreiders van natuurlike kure. Daar is geen rede om te vermoed dat die een faksie enigsins meer geldgierig as die ander is nie.  Daar is ook geen rede waarom die een faksie inherent meer eties as die ander sou optree nie.” Die vergelykings is tussen 'n reus en 'n dwerg. Die farmaseutiese maatskappye se grootte en winste plaas hulle in 'n uitsonderlike kategorie net onder die internasionale olie-industrie. Die totale grootte van hulle opposisie is betekenisvol maar steeds klein, terwyl hulle nie 'n verenigde front vorm nie.

 
Beswaar is gemaak dat ek “Big Pharma” as verdag uitsonder “omdat dit binne die raamwerk van die vrye markstelsel opereer”. Dis nie korrek nie: die vryemarkstelsel is vir my uiters belangrik en moet sy rol speel. Die probleem is dat die farmaseutiese industrie nie net nog 'n rolspeler is nie. Dis 'n ontsettende groot geldmag wat meer agente in Washington het, wat voltyds met politici skakel, as wat daar parlementariërs is. Die Food and Drug Administration (FDA) is veronderstel om oor hulle beheer uit te oefen en die publiek se belange te beskerm, maar dit is nie wat gebeur nie. Big Pharma en die FDA werk knus saam en die vrye mark word ernstig ondermyn.

Aspirien is ook ter sprake: “Die asperien in wilgerbas en die asperien in die laboratorium vervaardig is presies dieselfde chemikalie; die laaste net meer gekonsentreerd.” Die uitwerking is wel verskillend en dit is juis die punt van natuurlike behandeling. Die natuurlike een sal nie 'n gat deur jou maagwand brand nie. Kunsmatige aspirien was die eerste farmaseutiese produk wat die betrokke industrie op 'n wenpad geplaas het (lae koste, groot wins). Net een verhaal om aan te dui hoe 'n magtige industrie optree.

Rex Newnham, 'n landbouwetenskaplike van Australië, ontwikkel artritis, die medici se behandeling help hom nie en hy stel self vas dat hy ‘n boron tekort het. Sy artritis genees en mettertyd verkoop hy, sonder om te adverteer, 10 000 pakkies (boraks) tablette per maand. Die farmaseutiese industrie raak bekommerd oor hulle aspirien verkope [Hierdie industrie is bewus van die feit dat aspirien artritis vererger al help dit vir die pyn, maar winste is belangrik.] en boraks word amptelik as ‘n gif verklaar, wat nie deur mense gebruik mag word nie (dis bewysbaar onskadeliker as tafelsout!). [Ek is huiwerig om die storie te vertel want boraks is wel nog by ons beskikbaar en geskik vir menslike gebruik, maar in 'n klomp lande is dit nie meer op die rakke nie – danksy Big Pharma.] Vervaardigers van wasgoed-chemikalieë word gevolglik ook verplig om aansienlik duurder en giftige chemikalieë vir wasgoedbehandeling gebruik.

Jammer, Charl, maar die volgende stelling is foutief: “Dieselfde geld vir die plant voedende chemikalieë in kompos vergeleke met kunsmis.” In die praktyk word met kunsmis gewoonlik net drie chemikalieë by die grond gevoeg met die gevolg dat talle organismes onder die grond vernietig word, grondgehalte daal en die kwaliteit van voedsel dramaties verswak. Dr Joseph Mercola is een van die prominente vegters teen hierdie toestand van sake. Dis een rede hoekom hy aangeval word. Die gevolge van hierdie kortsigtigheid stuur op 'n ramp af, maar dis 'n ander debat.

Die mode van slegs “natuurlike” produkte gebruik is grootliks net `n mode.” Ek wens regtig die stelling is korrek, maar is bevrees dat dit nie so is nie en dat ons dit mettertyd dramaties aan ons basse gaan voel, wanneer die groot internasionale multimiljard maatskappye se grootskaalse propaganda vals blyk te wees.

'n Verdere stelling: “Dit is ook waar dat talle toksiese stowwe soos arseen natuurlik voorkom.” Dis waar. 'n Mens sou seker mense kon bangmaak met inligting oor wat in hulle neute of voorkeur vrugte skuil. Dis juis 'n belangrike rede om die natuurlike pad te loop want, afgesien van giftige plante, is natuurlike voedsels se gifstowwe gewoonlik “vasgevang” sodat dit nie in die liggaam opgeneem word nie. As daardie gif in die laboratorium gemaak word of chemikalieë in die fabriek bygevoeg word, is dit 'n ander storie.

Dis maklik om negatiewe en positiewe opinies oor dr Stephen Barrett van Quackwatch op die internet te kry. Wikipedia is nie 'n betroubare bron nie. Die feit dat howe in Kalifornië en Kanada hom bygekom het is voldoende rede om hom nie ernstig op te neem nie.

My grootste probleem met die farmaseutiese industrie is dat siek mense nie meer gesond gemaak word nie. 'n Gesonde pasiënt is 'n verskriklike finansiële verlies. Nee, hulle (veral middeljariges) se simptome word gedokter (net onder beheer gehou) sodat hulle lewenslank medikasies moet neem wat honderde rande, of meer, per maand kos. As ek nou beweer dat diabetes (dis een voorbeeld), veral aan die begin, nie 'n chroniese siekte is nie maar gesond geëet en gedokter kan word sal die hel seker los wees. Gaan soek maar op die internet (daar is alternatiewe webwerwe wat die hoogste standaarde stel) en maak jou eerste soekpunt “alternative”. Natuurlik kan dit ook met professionele hulp gedoen word deur 'n gekwalifiseerde naturopaat te raadpleeg of medici wat in natuurlike behandeling spesialiseer.

[Vermenigvuldig gerus die maandelikse prys van chroniese medikasies met 12 en die getal jare wat die pasiënt nog gaan leef en die bedrag is ontstellend. Dit moet egter nog weer vermenigvuldig word met die totale getal pasiënte wat wêreldwyd die medikasies neem. Die geweldige geldige implikasies verklaar waarom mense soos dr Mercola so sterk aangeval word en karakters soos Stephen Barrett ingespan word. (Ek wil terselfdertyd nie voorgee dat alle chroniese medikasies onnodig is nie.)]

Die farmaseutiese industrie gee altyd hoog op oor die geweldige koste om nuwe middels te ontwikkel. As daar egter na die grotes se jaarverslae gekyk word blyk dit dat baie meer geld aan advertensies as aan navorsing bestee word. Die groot bedrae word ook as 'n soort versekering voorgehou dat medikasies veilig is. Dis gewoon nie waar nie, want meer as die helfte van hierdie produkte word weer uit die mark onttrek omdat dit nie veilig is nie. 'n Ander ontstellende aspek van die toetsing is dat die betrokke maatskappye nie nodig het om alle besonderhede van toetse aan die owerhede voor te lê nie. Dit gebeur dat uitslae waarmee hulle nie gelukkig is nie eenvoudig vernietig word en verdere toetse op die produk by 'n ander instansie gedoen word (onthou gerus dat Big Pharma en die FDA pelle is!). Verantwoordelike waarnemers van die industrie is die mening toegedaan dat die hoofdoel met die ontsaglik duur toetse is om kleiner mededingers uit te skakel. Alle standaard kanker medikasies kom van die hoofspelers af.

Die getal mense wat sterf as gevolg van mediese foute en medikasies is geweldig hoog. Dit word derde op die lys geplaas na hart-/bloedsomloop aandoenings en kanker. Die VSA is die land wat by verre die meeste geld per persoon aan mediese uitgawes bestee. As dit egter by lewensverwagting kom is hulle nie onder die eerste 20 nie. Groot skroewe is los!

George

 • 9

Kommentaar

 • George,

  "dis bewysbaar onskadeliker as tafelsout "
  Jy weet, jy maak 'n gek van jouself. Tafelsout (natrium chloried ) is NIE onskadelik NIE!

  Veral nie vir mense met hoëbloeddruk nie.

  Jou eerste jaar prof sou 'n rooistreep deur jou powere 'aanbieding' hierbo getrek het. 

  Kom by man.

  Raed-na-Gael

   

 • Charl le Roux

  Wanneer bewerings van komplotte en sameswerings rondgeslinger word is daar `n eenvoudige benadering om die geloofwaardigheid van sulke beweerde onreëlmatighede te toets: vra hoe groot dit is.  Dit is moeilik vir twee mense om `n geheim te hou; in `n land met vrye nuusmedia is dit onmoontlik vir groot getalle om dit te doen.  Die oorgrote meerderheid van samesweringsteorieë sneuwel op hierdie grond.  Die farmaseutiese industrie is baie groot – daar is letterlik honderde vervaardigers van medikasie.  Om te glo dat hulle almal betrokke is in `n sameswering om mense doelbewus siek te hou sodat hulle meer geld kan maak, is so verregaande dat dit nie ernstige oorweging waardig is nie.  Dit is nie `n “verenigde front” nie; dit is maatskappye wat kompeteer vir markaandeel en as een `n voet verkeerd sit, gaan die kompetisie dit uitbuit.  Voeg hierby nog die dokters wat die medikasie voorskryf.  Is hulle kwansuis te onnosel om so `n komplot in te sien, of is hulle almal stilswyend deel daarvan?

   

  Wat van `n sameswering tussen sommige van hierdie honderde farmaseutiese maatskappye en die FDA?  Dit is natuurlik moontlik dat enkele beamptes by so `n instansie korrup mag wees en omgekoop kan word, maar die hele organisasie?  Ag nee wat, dan soek `n mens darem bewyse, nie net aantygings nie.  Dit neem nog nie eens in ag nie dat dieselfde produkte deur verskeie ander lande se mediese beheerrade aan soortgelyke toetse onderwerp word.

   

  In my vorige bydrae maak ek die punt dat baie van die toksiese stowwe wat ons in vervaardigde kos en medikasie aantref ook vrylik in die natuur voorkom en dat “natuurlik” dus geen waarborg is dat iets gesond is nie.  Party hiervan is selfs dodelik.  Ek volstaan hierby.

   

  Die (sê) stikstof wat in kunsmis en kompos voorkom is dieselfde chemiese element.  Organiese vesels en bakterieë wat deur kompos voorsien word verbeter die kwaliteit van die grond, maar dit is nie my punt nie.  Produksie kan heelwat verhoog word deur die toevoeging van kunsmis sonder dat dit die chemiese samestelling van die gewas beïnvloed.  `n Tamatie wat sonder enige kunsmis verbou is, is nie noodwendig gesonder as een waar dit wel gebruik is nie.  Tot `n groot mate is die najaag van “natuurlike” produkte `n mode sonder enige rasionele gronde en word dit eerder gedryf daardeur dat dit mense valslik laat deugsaam voel.

   

  Ek het onlangs R. Barker Bausell se boek “Snake Oil Science” gelees, waarin die doeltreffendheid van aanvullende en alternatiewe medikasie ondersoek word.  Hy was self baie jare betrokke by kliniese toetsing.  Dit is merkwaardig wat `n geweldige verskeidenheid van sulke behandeling  daar bestaan.  Hy kom tot die gevolgtrekking dat geen sodanige medikasie of prosedures as doeltreffend bewys kan word nie.

   

  Die paranoia en verdagmakery rondom konvensionele mediese navorsing en behandeling is kommerwekkend.  Die mediese wetenskappe beleef fantastiese vooruitgang en kan nou kondisies behandel en prosedures uitvoer wat tot onlangs nog buite hulle vermoë was.  Om in hierdie tye op grond van samesweringsteorieë terug te val op kruie, sangomas en boraks, is primitief.

 • George Bekker

  Raed-na-Gael,

  Dit spyt my dat 'n bietjie tafelsout jou so kwaad gemaak het (hoop jou bloed en gael het intussen weer geskei!).

  Die vergelyking met tafelsout is getref omdat elke leser tafelsout ken (nie omdat dit totaal veilig is nie).

  Hopelik sal die volgende MSDS-data oor natrium chloried en boraks jou en die professor gelukkig maak.

  Natrium chloried: 'Acute oral toxicity (LD50 - the dose at which half of the tested animals die): 3,000 mg/kg [Rat]. Chronic Effects on Humans: Mutagenic for mammalian somatic cells. Slightly hazardous in case of skin contact, ingestion or inhalation. Lowest Published Lethal Oral Dose in Man: 1000 mg/kg. Causes adverse reproductive effects in humans (fetotoxicity, abortion) by intraplacental route, may increase risk of Toxemia of Pregnancy in susceptible women. May cause adverse reproductive effects and birth defects in animals, particularly rats and mice - fetotoxicity, abortion, musculoskeletal abnormalities, and maternal effects (on ovaries, fallopian tubes). May affect genetic material (mutagenic). Ingestion of large quantities can irritate the stomach with nausea and vomiting. May affect behavior (muscle spasicity/contraction, somnolence), sense organs, metabolism, and cardiovascular system. Continued exposure may produce dehydration, internal organ congestion, and coma.'

  Boraks: 'Low acute oral toxicity; LD50 in rats 4,500 to 6,000 mg/kg of body weight. Reproductive/developmental toxicity: Animal feeding studies in rat, mouse and dog, at high doses, have demonstrated effects on fertility and testes. Studies with boric acid in the rat, mouse and rabbit, at high doses, demonstrate developmental effects on the fetus, including fetal weight loss and minor skeletal variations. The doses administered were many times in excess of those to which humans would normally be exposed. No evidence of carcinogenicity in mice. No mutagenic activity was observed in a battery of short-term mutagenicity assays. Human epidemiological studies show no increase in pulmonary disease in occupational populations with chronic exposures to borate dust and no effect on fertility.'

 • francois williams

  Jors is helemal korrek ... ek was bv nog nooit by 'n tandarts nie en het nog nooit enige probleme gehad nie, maar hele paar jonge dames wat ek goed ken gaan elke jaar sommer 'n paar keer tandarts toe en hulle probleme vermenigvuldig!!

  Selfde siektes ... as jy gesond wil bly, of gesond wil word, BLY WEG UIT HOSPITALE UIT!!!
   
  Dieet is die eerste en groootste oorsaak van siektes, saam met al die ander chemikaliee wat ons daagliks inprop ...
 • CorneliusHenn

  Charl le Roux, ek sou sekerlik heelwat hier kon byvoeg omtrent die onsinnige afleidings wat jy in jou redenasie hierbo aanvoer, maar ek het nou genoeg op my vurk ... wat ek wel vir hierby en met nadruk wil noem, is dat die geldmaakmedia aan die agenda van hul base onderhewig is, en nes die gru van plaasmoorde in ons land as gewone honger misdaad en nie haatmisdaad is met sukses selfs by die slagoffers daarvan gepropageer word, net so woeker die Monsanto's van die wêreld met die naïewiteit van die mensdom deur slimjanne te beloon... Cornelius Henn

   

 • George Bekker

  Charl, ek neem kennis van wat jy skryf. Die verskillende punte wat in ons debat geopper word is van so 'n aard dat oor byna elke punt baie dosyne bladsye geskryf kan word sonder om die onderwerp naastenby uit te put.

  Ek kraak nie die mediese wetenskap sonder meer af nie. Wat bv bereik word nadat iemand ernstig beseer is in 'n motor ongeluk, is eintlik ongelooflik. Verder is ek ook maar lugtig vir samesweringsteorieë, maar soos ek aangetoon het, die farmaseutiese industrie is magtig en ook internasionaal georganiseerd. Hulle gebruik hulle mag ook op die politieke terrein. Ek dink nie daar is soseer sprake van 'n geheime gekonkel nie – dinge word sommer openlik gedoen. Jy wil my storie oor boraks sommer uit die pad skop, maar dit is 'n enkele klein voorbeeld van wat gebeur as organisasies oor mag (groot geld) beskik.

  Jy bring dokters ook in die prentjie. Sedert vroeg in die vorige eeu het die Rockefellers hulle op groot skaal met groot geld in die mediese veld begeef. Mediese skole is mildelik ondersteun maar op uitdruklike voorwaardes, bv om van wat ons tans “alternatiewe behandelings” noem ontslae te raak. As ons bv die behandeling wat 'n chiropraktisyn vroeg in die vorige eeu toegepas het, met die destydse mediese praktyk vergelyk, kom laasgenoemde maar sleg daarvan af. Die sterk klem op medikasies het ernstige nadele. Die dokter is nie opgelei in dieetkunde nie en is grootliks afhanklik van medikasies en operasies as die pasiënt siek is.

  Ek het simpatie met die gemiddelde dokter. Sy opleiding was eensydig en as 'n pasiënt sy spreekkamer binnestap is die resultaat gewoonlik 'n vinnige diagnose en medikasies (veral antibiotika en kortisoon) gekies uit 'n standaardlys, sodat hy 'n klomp mense in 'n uur kan sien. My bewondering is groot vir die dokters wat teen hierdie sterk stroom swem en bereid is om die klem op dieet en natuurlike middels te plaas.

  Die “sameswering” tussen honderde farmaseutiese maatskappye en die FDA word deur jou betwyfel. Die klem val eerstens op die industrie en nie “honderde farmaseutiese maatskappye” nie want die industrie is werklik goed georganiseer – ook internasionaal. In plaas van “sameswering” sou ek dit eerder broederlike samewerking noem. Afgetrede grootkoppe van die farmaseutiese industrie sit die direksiesaal van die FDA vol.

  Charl, jy skryf: “In my vorige bydrae maak ek die punt dat baie van die toksiese stowwe wat ons in vervaardigde kos en medikasie aantref ook vrylik in die natuur voorkom en dat “natuurlik” dus geen waarborg is dat iets gesond is nie. Party hiervan is selfs dodelik. Ek volstaan hierby.” Natuurlik is dit nie 'n waarborg nie, maar dit maak 'n groot verskil, soos ek probeer aandui het. Miljoene mense rook bv daagliks 'n klomp sigarette (nikotien) en kom vir dekades daarmee weg voor hulle gesondheid geruïneer is. Slegs een druppel suiwer nikotien op 'n man se vel sal egter die dood veroorsaak.

  Charl, jy beweer “`n Tamatie wat sonder enige kunsmis verbou is, is nie noodwendig gesonder as een waar dit wel gebruik is nie.” Die vraag is eerder of die organies gekweekte tamatie gesonder is (vir die eter) as die gewone een. Die kleurstowwe (flavonoids) van groente en vrugte word tans as baie belangrik geag (gesondheidsgewys). Volgens 'n navorser by die Universiteit van Kalifornië, Santa Cruz is daar onderskeidelik 79% en 97% meer van twee soorte kleurstowwe in die organiese tamaties (http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=90914182). Die finale antwoord op hierdie vraag is nog nie gegee nie maar ek het 'n sterk vermoede dat die finale beslissing nie in jou guns gaan wees nie!

  Charl, jy sluit af met: “Om in hierdie tye op grond van samesweringsteorieë terug te val op kruie, sangomas en boraks, is primitief.” Charl, jou afsluiting is ongelukkig nie die op die hoë peil waarmee jy begin het nie. Ek sal nogtans weer met jou debatteer – ook met Raed-na-Gael, al was dit nodig om sy gael 'n bietjie te werk.

  Oor boraks het ek klaar geskryf, oor sangomas wil ek my nie uitlaat nie (was nog nooit ter sprake nie), maar oor kruie die volgende.

  Sowat 70% van alle medikasies is op kruie en ander plante gebasseer. Waarom? Omdat die betrokke krui of plant mense gesond maak. Waarom word die natuurlike middel dan in 'n gepatenteerde medikasie omskep? Die hoofrede is om groot geld te maak! Die natuurlike produk is gewoonlik die beter en goedkoper een, maar Big Pharma sal hoog en laag sweer dat ek nonsens praat, want miljarde dollars is op die spel. Vanselfsprekend moet die natuurlike produk aan sekere vereistes voldoen en ongelukkig is dit nie noodwendig die geval nie.

  Ek hou nie daarvan om myself te herhaal nie, maar gaan dit tog doen: “Die VSA is die land wat by verre die meeste geld per persoon aan mediese uitgawes bestee. As dit egter by lewensverwagting kom is hulle nie onder die eerste 20 nie.” Charl, jy kan ons gerus op hierdie punt antwoord.

  George Bekker

 • francois williams

  Eerstens is daar geen vrye media in die VSA nie.

  Big Biz manipuleer die regering daar, en kan enige wet ter berde bring.
  Die VSA is die meeste korrupte land ter wêreld...
  Teen hierdie basiese agtergrond maak George wel sin...
 • Charl le Roux

  Om sake in perspektief te stel, is dit nodig om te noem dat ek nie die waarde van `n gesonde lewenstyl en dieet geringag nie: dit is baie belangrik.  Rondom die blok hardloop en `n appel eet, gaan egter nie malaria genees nie.  Daar bestaan siektes wat deur virusse, bakterieë en spesifieke kondisies veroorsaak word en slegs doeltreffend deur gespesialiseerde professionele medikasie beveg kan word.  Om in sulke gevalle staat te maak op natuurlike kure omdat die farmaseutiese bedryf kwansuis korrup sou wees, kan noodlottige gevolge inhou.

   

  George, jy maak `n hele paar veralgemenings sonder om hulle te boekstaaf.  Jy beweer dat boraks in baie lande verban is nadat `n Australiër dit as kuur vir artritis opgedis het.  Watter baie lande?  Dis nie in Australië verban nie.  Kyk hier.  http://www2.woolworthsonline.com.au/Shop/ProductDetails?stockcode=340015 Jy beweer: “Afgetrede grootkoppe van die farmaseutiese industrie sit die direksiesaal van die FDA vol.” Hulle is nie eens heimlik korrup nie, “dinge word sommer openlik gedoen.”  As hulle openlik korrup is, kan hulle mos vervolg word.  Kan jy vir ons sê wie hierdie direkteure is, van wie hulle omkoopgeld ontvang en wat hulle gedoen het?  Wat van die FDA se vyftig adviserende komitees?  Is hulle ook almal korrup en vol gesit deur afgetrede grootkoppe van die farmaseutiese industrie?   Miskien moet jy bietjie op hulle webwerf gaan kyk hoe die komitees saamgestel word.  Jy maak die bewering: “Die dokter is nie opgelei in dieetkunde nie.”   Watter dokter is nie opgelei in dieetkunde nie?  Jy beweer: “Die natuurlike produk is gewoonlik die beter en goedkoper een, maar Big Pharma sal hoog en laag sweer dat ek nonsens praat, want miljarde dollars is op die spel.”  Waarop baseer jy jou stelling dat natuurlike produkte gewoonlik beter en goedkoper is – op anekdote?  Jy beweer dat “meer as die helfte” van farmaseutiese produkte weer onttrek moet word omdat dit nie veilig is nie.  `n Studie oor die onttrekking van produkte deur die FDA plaas hierdie persentasie op 3,5%.     http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21574210 - Google Search .  So kan ons voorgaan, George: die een veralgemening en verdraaiing na die ander, alles gebaseer op paranoia oor “Big Pharma”.

   

  Ek is nie `n kenner op die gebied van lewensverwagting nie en verstaan nie eintlik hoekom jy dink dat ek dit in die geval van die VSA kan toelig nie.  `n Mens kan seker aanvaar dat talle faktore `n rol sou speel in `n land se gemiddelde lewensverwagting, soos die beskikbaarheid van skoon water en lug, gesonde kos, oorlog, die verspreiding van welvaart, toegang tot professionele mediese dienste, geweld, natuurrampe, klimaat en klimaatverwante siektes, ens.  Hoewel daar nie `n direkte eweredigheid is nie, bestaan daar `n merkbare korrelasie tussen lewensverwagting en dokters per 1000 in die verskillende lande.

   

  Groete,   ClR

 • Charl, ons stem saam dat “Rondom die blok hardloop en `n appel eet, … nie malaria (gaan) genees nie.” Virusse en bakterieë se kans om skade aan 'n menslike liggaam aan te rig kan egter dramaties verminder en dikwels verhoed word as die liggaam werklik gesond is. Daar is mense wat as gevolg hiervan vir lang tydperke nie nodig het om van “gespesialiseerde professionele medikasies” gebruik te maak nie. Geen groot pogings word aangewend om die bevolking in te lig om gesond te wees en gesond te bly nie, want dit sal die verkope van “gespesialiseerde professionele medikasies” ernstig benadeel.

  Jy bewys vir my dat boraks by Woolworths in Australië te koop is. Dis uitstekende navorsing waarmee ek jou gelukwens. Die storie oor boraks en dr Rex Newnham het 'n lang aanloop vanaf die 1960's. Ek was nie bewus dat boraks weer daar beskikbaar is nie. Beskikbaarheid is nogtans 'n probleem.

  Sedert Desember 2010 is boraks nie meer in die EU op die rakke nie. In Duitsland kan klein hoeveelhede nog deur 'n apteek bestel word as miergif, maar dit word aangeteken. Stel jou voor hoeveel mense gaan dit dan gebruik. Die “Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals” (GHS) affekteer die beskikbaarheid van boraks direk en is tipies van die metodes wat die farmaseutiese industrie gebruik om hulle sin te kry. Boraks sal as gevolg hiervan waarskynlik in talle lande verdwyn.

  Die volgende artikel van dr Walter Last, nl “The Borax Conspiracy. How the Arthritis Cure has been Stopped” (http://www.health-science-spirit.com/borax.htm) se titel sal jou seker dadelik die ergste laat vermoed. Myns insiens, is dit van hoë gehalte en as jy enigiets daarin kry wat onwetenskaplik is, sal ek graag van jou verneem. Vir die doel van ons bespreking hoef jy alleen die dele onder die laaste drie opskrifte te lees, nl Possible side-effects, Toxicity issues en The assault on borax. Lesers kan gerus van die volledige, uiters belangrike, artikel kennis neem.

  Charl jy dig wilde bewerings aan my toe. Ek het reeds genoem dat ek “korrupsie” by die FDA eerder broederlike samewerking sal noem. Nou verwys jy selfs na omkoopgeld. Dis jou storie – ek het dit nie geskryf nie. Hou op om jakkalsdraaie te gooi. Waarnemers van die farmaseutiese industrie het die geskiedenis van al die direkteure van die FDA nagegaan en bevind dat die meerderheid voorheen topposte in die farmaseutiese industrie beklee het. Dit bring mee dat hulle lojaliteit by die farmaseutiese industrie lê en nie by die publiek nie. Dis egter laasgenoemde en nie die industrie nie wat veronderstel is om deur die FDA beskerm te word. Duideliker kan ek dit nie stel nie.

  Jy skryf ook: “Jy (George) maak die bewering: “Die dokter is nie opgelei in dieetkunde nie.” Watter dokter is nie opgelei in dieetkunde nie?” Ek verwys na dokters in die algemeen maar is nie op die hoogte met wat tans in mediese skole gebeur nie. My indrukke in die verlede was dat daar min aandag aan voeding gegee word. As ek verkeerd is, sal dit verblydende nuus wees. Ek hoor graag van jou.

  Verder kap jy my oor die stelling: “Die natuurlike produk is gewoonlik die beter en goedkoper een ...”. Ek het dit al behandel en haal ook vir dr Robert E Willner MD, PhD aan: “(herbs) are superior 95% of the time to any pharmaceutical drug”.

  Oor die veiligheid van medikasies het ek beweer dat “… meer as die helfte van hierdie produkte word weer uit die mark onttrek omdat dit nie veilig is nie.” Jammer dit was slordige formulering. Wat ek moes geskryf het was dat met ontleding van middels wat aan die mark onttrek is, dit blyk dat meer as die helfte van alle middels oor 'n tydperk van tien jaar weer onttrek word, weens nadelige effekte. Die tien jaar weglating is 'n betreurenswaardige fout, waarvoor ek om verskoning vra.

  My versoek om 'n antwoord op die vraag waarom die VSA by verre die grootste besteders aan mediese uitgawes is en tog 'n relatief lae lewensverwagting het, was nie om 'n antwoord te kry nie, maar om te wys dat jy dit nie kan beantwoord nie. Jou reaksie stel my gevolglik tevrede.

   George

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top