Die Babelse verwarring van FC Boot

 • 11

Hierdie brief volg op ‘n vorige brief van my getitel: “‘n Babel van Christengelowe” http://www.litnet.co.za/Article/brief-n-babel-van-christengelowe

Nie net FC Boot nie, maar daar is ook ander Christene wat Christene is sonder enige erkende BRON waarop hulle geloof gebasseer is. (Die fundamentalistiese Christen het die Bybel; die Katoliek die Pous; die Jood die Torah; Islam die Koran, ens. almal het ‘n bron vir hulle geloof)

Die FC Boot tipe Christene erken nie die Bybel as bron vir hulle geloof, asook dat dit nie die direkte Woord van God is nie, want net soos dit die geval met die ateis is, is die Bybel vir hulle ook vrot van weersprekings, vrot van onwaarhede in die vorm van mites. Maar ten spyte daarvan, sal sodanige Christene wanneer dit hulle pas, die Bybel kwoteer asof dit God is wat spreek.

Aan die eenkant is vir hulle, soos die geval met die ateis, beide die wetenskap en ewolusie onbetwisbaar, maar aan die anderkant is daar vir hulle ‘n onwetenskaplike en onbewysbare Heilige Gees wat hulle kamtig aanspoor. Nou waar kom hulle aan die konsep van ‘n Heilige Gees, indien nie van dieselfde Bybel wat hulle reken vir die primitiewe mens geskryf en wat hulle boonop as “flawed” beskou!

Bv. FC. Boot sal homosekualiteit as sonde veroordeel, op grond waarvan? Hy weet nie, dus kwoteer hy Lev 18, en in dieselfde asem sal hy se dat God dit nie kon gese het nie, want Lev 18 kom nie van God nie, want Lev. 18 verteenwoordig nie die Woord van God nie, selfs nie deur Moses geskryf nie! Hy ondersteun selfs Sharie tipe lyfstraf vir gays, sonder enige grondslag vir sodanige ondersteuning, en verwys met graagte na ouderlinge in sy kerk wat hy ken wat net te graag gays met ‘n sambok sal wil bydam. Hy kan nie die Bybel vir my kwoteer nie, dus probeer hy nou “wetenskaplik” vir my uitwys hoe ongesond anale seks vir die mens is. Wonder of hy ook vir ander “wetenskaplik” probeer uitwys hoe ongesond rook en alkohol is? Heelwaarskynlik is hy aan beide verknug

Dan beweer hy dat gays die gemeenskap probeer verander na hulle leefswyse: “Onthou nou minderhede skryf nie vir meerderhede voor wat die norme op seksuele of ander gebiede van ’n gemeenskap moet wees nie”. Soos met sy godsdiens vra ek hom af: “waar kom jy aan sodanige snert? Waar het ek ooit aan die meerderheid norme op seks voorgekryf?” Hy skryf minderhede mag ook nie norme op “ander gebiede” vir die meerderheid voorskryf nie. Het hy daarby in gedagte gehad dat die blanke minderheid nie vir die swart meerderheid moet voorskryf nie, of dat die ateiste minderheid nie vir die godsdienstige meerderheid moet voorskryf nie, of dat sy tipe vorm van geloofsminderheid nie vir die ander meerderheid Christen-gelowiges moet voorskryf nie?

Neewat! Gee my eerder ‘n sinvolle Kobus (binne die bestek waarin hy GLO), as ‘n FC Boot wat met elke onsinnige stelling wat hy uiter, homself dieper in onlogika ingrawe.

 • 11

Kommentaar

 • Beste Jaco,

  Net soos die kreasioniste met hulle strooipoppe, maak jy ook hierdie verkeerde bewering oor die wetenskap en evolusie. Waar kom jy daaraan dat die wetenskap en evolusie onbetwisbaar is? Dit is juis wat dit nie is nie.
   
  Die evolusieteorie, soos alle ander wetenskapmodelle, is gedurig onderhewig aan toetsing. As eksperimentering en navorsing nie ooreenkom met die betrokke model nie, word die model gewysig, of 'n nuwe model neem die plek daarvan in. 
   
  Die Bybel bestaan uit mites, legendes, fabels, ens en as sodanig hoef dit nie aan wetenskaplike en historiese standaarde te voldoen nie. As die kreasionis egter begin met "bewyse" dat wat in die Bybel staan, werklike gebeure is, dan is dit onderhewig aan toetsing. Dit is darem mos net regverdig. As beweer word dat die Noag-storie 'n werklike gebeurtenis is, dan moet dit mos getoets word. 
   
  Groete,
  Angus
 • Angus

  Regstelling.  Ateïste sien die wetenskap asook die evolusieleer nie as onbetwisbaar nie.  FC Boot skep wel sodanige indruk met sy gesprekke oor die Bybel.

 • Angus

  ALLES moet getoets word vir WAARHEID. So ook moet FC Boot se BRON vir sy geloof getoets word vir waarheid.  Die evolusionis het sy navorsing en variërende modelle as BRON in sy soeke na waarheid. 

  My vraag deurgans aan FC Boot is dat indien die Bybel nie sy BRON van godsdiens is nie, hoe kan hy oor Jesus, God en die Heilige Gees praat as deel van sy geloof, want sover my kennis strek, is die Bybel die enigste bron wat vir die Christen inligting daaroor verskaf. 

  Ek het juis ateïs geword omrede ek self nie die Bybel direk of indirek as die Woord van God beskou nie, as gevolg van intensiewe studie daarvan wat my tot sodanige slotsom laat kom het.  Indien die menslikheid van die Bybel oortuig word, dan is daar geen goddelikheid wat dit ooit inspireer het nie.  En indien daar geen goddelikheid is wat die Bybel inspireer het nie, asook geen bestaan van enige ander bron, dan waarvoor moet ek steeds Christen bly?  En dit is wat ek van FC Boot wil verneem. 

 • Beste Jaco,

  Jy skryf in jou regstelling: "Ateïste sien die wetenskap asook die evolusieleer nie as onbetwisbaar nie." As ek my brein so om daardie trippel negatief kan gooi, sê jy: "Ateïste sien die wetenskap asook die evolusieleer as betwisbaar."
   
  Daar sal vir seker 'n menigte ateïste wees wat van die evolusieleer en die wetenskap niks weet nie. Die woord "betwisbaar" verwek die verkeerde konnotasie. Ek sou eerder "bewysbaar" of "toetsbaar" verkies. In Engels word die woord "falsifiable" gebruik. Dit kom daarop neer dat enigiets in die wetenskap getoets kan word en so ondersteuning daaraan verleen, of om dit verkeerd te bewys.
   
  Nie alles moet vir die waarheid getoets word nie. In die Griekse mitlogie is daar Medusa, die vrou met die slanghare. As iemand haar gesig sien, versteen hy onmiddellik.
   
  Daar is geen nodigheid om dit vir die waarheid te toets nie, behalwe as iemand beweer dat dit waar is. Dit sal eintlik belaglik wees om die mite aan die waarheid te probeer toets. 
   
  'n Vorige kollega van my, hy was lektor in die Geskiedenis-departement, is 'n groot Christen, en hy het nie eens 'n Bybel besit nie, Sy Bybelkennis is, of moet ek sê, was, uiters swak, want hy sit nou êrens in die Vatikaan en studeer vir priester of 'n ding. 
   
  Groete,
  Angus
 • Angus

  Tov my gebrekkige taalgebruik, maak ek geen verskoning nie.  Nou te oud en ongeïntereseerd om in taalkkunde volmaak te wil wees, die dat ek geen belangstelling toon om kommentaar op jou en Jan se taalkundige briewewisseling te wil uiter nie, alhoewel ek wel sodanige korrespondensie hier en daar interesant vind. My kommunikasie word ten minste verstaan.  Vele ander deelnemers op SêNet, het my in die verlede oor gebrekkige taalkunde vasgevat, wanneer hulle nie van my argument hou of dit nie kon weerlê nie.  Inteendeel, het die moderateur my nie velemale reggestel nie, het my taalkunde nog erger as wat jy gewaar, voorgekom.

  Ek gaan nie hare kloof mbt tot jou voorbeeld van Medusa nie.  In die konteks van hierbo asook vorige skrywes oor die onderwerp, hoort dit duidelik te wees dat ek 'n gedagte het waar mense beweringe maak, maak nie saak oor watter onderwerp ook al nie, hoort sodanige beweringe vir die waarheid getoets te word. 

  My brief handel oor FC Boot en sekere beweringe wat hy ywerig gemaak het wat hy nie suksesvol kon staaf nie, die dat ek verlang dat sy beweringe vir waarheid getoets word.

  Jou voorbeeld van 'n Christelike kollega, sê vir my hy is Katoliek.  Soos reeds vele male genoem, die Pous en Kardinale konsillies vorm die bron van hulle geloof, en nie die Bybel nie.  Was hy 'n gewone Protestant, selfs met  min kennis aangaande die Bybel, sou dit my geensins gekwel het nie.  Maar wanneer sodanige Protestant hom as 'n geleerde en gesaghebbend mbt godsdiens wil voordoen, dan sal ek hom bevraagteken wanneer hy ooglopend homself telkemale weerspreek, en telkemale stellings maak wat hy nie binne die raamwerk van sy eie voorgestelde kriteria kan staaf nie en selfs vele wanvoorstellings voorlê om sy argument te probeer staaf.

 • Beste Jaco

  Ai tog jy ly aan  'n verstandelike verwarring. Die Bybel is nie 'n wetenskaplike handboek nie, maar 'n geloofsboek waarin die Skepper se groot verlossingsplan bekend gestel word.'n Plan wat jy omdat jy aan verstandelike verwarring ly daaromtrent, dit verwerp het.

  Jy kan dus nie soos Kobus de Klerk probeer om die evolusieteorie  nie op grond van die Bybel te weerlê nie.

  Besoek webblaaie soos Fact and Faith en soortgelyk en leer vir die eerste keer in jou lewe iets. Dan sal jy  en Kobus minder twak op hierdie forum kwyt raak.

  Laat dit met jou goed gaan.

 • F.C. Boot

  Jy laat my lag. 

  Jy verwerp meerendeels die Bybel as 'n geloofsboek, en dan het jy die vermetelheid hierbo om die volgende te sê:-

  "(die Bybel) is 'n geloofsboek waarin die Skepper se groot verlossingsplan bekend gestel word. (Jy beweer dan deurgaans dat die Bybel NIE die WOORD van God is nie!!) 'n Plan wat jy omdat jy (Jaco) aan verstandelike verwarring ly daaromtrent, dit verwerp het."

  Jy omseil my vrae en argumente deurgans.  Lees weer noukeurig my brief hierbo, en weerlê punt vir punt wat ek FEITLIK oor jou geskryf het as onwaar. Doen jy dit nie, dan erken jy daardeur vir beide my en die lesers dat dit jy is wat aan verstandelike verwarring ly.

  Jy is welkom om vir die leser FEITLIK  te probeer bewys, wat jy nie gedoen het nie, waar ek aan verstandelike verwarring ly, nadat jy eers punt vir punt my stellings oor jou hierbo as onwaarheid weerlê het.

 • Beste Jaco Fourie

  Weereens ontbloot jy jou onkunde.Ken jy nou nog nie die verskil tussen direkte en indirekte rede nie?
  Die Bybel is geskryf deur mense.Dit is net die 10 gebooie wat deur God geskryf is.

  Alles wat ons lees in die Bybel is in indirekte rede. In Engels 'reported speech''. Mense rapporteer dus wat God deur die inspirasie van die Heilige Gees aan hulle geopenbaar het.Die profete was dus die medium waardeur God  se plan met die mens geopenbaar word.

  Liewe aarde mens weet jy ooit wat geloof is? Geloof is 'n vaste vetroue dat die beloftes van God vervat in die Bybel waar sal word.

  Die mense wat na Jesus se prediking geluister het het die boodskap direk gehoor, maar toe hulle dit oorvertel het aan die wat na hul wou luister het die dit op 'n indirekte wyse gehoor. (reported speech)

  Gaan haal jou skoolgeld terug.

 • F.C. Boot

  Ek weet goed wat direkte en indirekte rede is, maar dit is nie waaroor ek jou vasvat nie.  Jy weerlê steeds nie die punt vir punt wat ek hierbo oor jou verwarring geskryf het nie, dus erken jy daardeur ek praat die waarheid oor jou.  Steeds probeer jy die onderwerp te ontduik deur nie duidelike antwoorde op duidelike vrae te gee nie.

  Jy skryf: "Geloof is 'n vaste vetroue dat die beloftes van God vervat in die Bybel waar sal word."    Nou indien jy nie die Bybel as God se WOORD erken, wat jy as sodanig nie wil erken nie, hoe de hel kan jy praat van God se beloftes in die Bybel, hetsy selfs in die direkte of indirekte rede?"  Nog 'n verdere uitspraak wat jou Babiloniese verwarring toon.

  Alles wat ek oor jou in my hoofbrief FEITLIK gesê het, sal ek kan staaf deur vorige aanhalings van jou  eenvoudig net hier te kan spoeg en plak.

  Niks met die onderwerp van my brief te doen nie, maar jou oorvertellery waarvan jy hierbo snot praat, het ek die volgende daaroor te se: 

  Behalwe vir Lukas en Paulus, was die ander Nuwe Testament skrywers ooggetuie van Jesus se lewe, dus was daar van oorvertellery van ander bronne geen sprake nie.

 • Beste Jaco Fourie

  Jy is ’n verlore saak.Jy het geen benul wat “Woord” van God beteken nie.Dit beteken nie dat elke woord wat in die Bybel opgeteken die woorde van God is nie. God het net die 10 gebooie geskryf en die is ook later vertaal.

  “Woord” dra hierdie betekenis van die openbaring van God se wil - dws God se plan van verlossing vir die mens.

  Dit is wat dit beteken want die Bybel is deur mense  onder inspirasie van die Heilige Gees en in die wetenskaplike kennis van hul tyd en taal geskryf.

  Omdat die Bybel vertellings is, is dit oordrag van mens tot mens in taal en skrif van God se plan.

  Laat dit met jou goed gaan.

 • F.C. Boot

  Steeds antwoord jy nie vrae nie. Jy het steeds nie punt vir punt weerlê waarvan ek FEITLIK oor jou in my hoofbrief hierbo geskryf het nie om te doen, want jy kan nie, dus praat ek die waarheid oor jou. Jou eerste powere respons was ek is verstandelik verward, toe met die volgende respons dat ek nie die betekenis van direkte en indirekte rede weet nie, en jou jongste respons dat ek nie die betekenis van die Woord van God weet nie.

  Pateties!  Ek het jou ook die vergunning gegee om FEITLIK jou stellings hierbo  oor my te bewys, wat jy ook nie kon doen nie.

  Ek hou al jou weersprekende response in 'n aparte leer vir toekomstige aanhalings, veral wanneer jy die Bybel misbruik deur daaruit te kwoteer om argumente te staaf.

  Ek eindig hierdie onderwerp met QED

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top