Willemien Froneman

Willemien Froneman behaal in 2007 ’n MPhil in musiekwetenskap aan Cambridge-universiteit en in 2012 ’n PhD in musiek aan die Universiteit Stellenbosch. Haar navorsing handel oor boeremusiek en populêre kultuur in Suid-Afrika. Sy is ’n nadoktorale genoot aan die Universiteit van KwaZulu-Natal en mederedakteur van South African Music Studies (SAMUS). 

Seks, ras en boeremusiek: agter die retoriek van gebrekkige sanglus by die 1938-Voortrekkereeufees

Willemien Froneman 2014-07-31 Het wit Afrikaners 'n gebrek aan sanglus gehad in die 20ste-eeu? Willemien Froneman ondersoek die impak van boeremusiek by die 1938-Eeufeesvieringe.
Top