Pieter Human

Pieter Human is ’n direkteur van Labourwise.

Hy het ’n MPhil (Beleidsformulering) van die Universiteit Stellenbosch en ’n nagraadse diploma in arbeidsreg van die Universiteit van Johannesburg.

Hy spesialiseer in dispuutresolusie, werkplekdissipline, nywerheidsverhoudinge en ander sake wat met werkgewers te doen het.

Jy kán gefire word as jy nie ingeënt is nie, maar …

Pieter Human, Izak de Vries Onderhoude 2021-08-06

"'Ignorance is not bliss' in hierdie geval. Alhoewel die werkgewer die werknemer se oortuiginge in sekere gevalle in ag moet neem, kan die werkgewer nog steeds besluit dat dit nie geregverdig is om die werknemer te akkommodeer nie."

 

Top