Owen Dean

Owen Dean is professor in die Fakulteit Regsgeleerdheid en die Departement Handelsreg, Universiteit Stellenbosch. Hy is waarskynlik die voorste kenner op die terrein van intellektuele eiendom in Suid-Afrika en voorheen van die bekende regsfirma Spoor en Fisher. Hy is met ingang 1 Julie 2011 vir drie jaar aangestel as die eerste bekleër van die Anton Mostert Leerstoel in Intellektuele Goederegreg aan die Universiteit Stellenbosch.

Regsmening: die volkslied vir die volke

Owen Dean, Cobus Jooste 2012-06-20 Waarom die koerante Sondag verkeerd was oor die volkslied.

Regsmening: Geld soos bossies uit die ou verlede

Owen Dean, Cobus Jooste 2012-06-07 "Waarom nou die sweet aftap, talente gebruik en moeite maak om in die toekoms geld te verdien terwyl jy ’n inkomste kan genereer uit werk wat lank reeds gedoen is?" Lees hoe beskerm outeursreg die voorgeslagte se kunswerke.

Regsmening: Immergroen treffers – Gallo Music v Sting Music

Owen Dean, Cobus Jooste 2012-06-07 "Watter weergawe van die relevante liedjies is deur Sting gereproduseer?" Lees oor Gallo Music en Sting Music wat mekaar in ’n Suid-Afrikaanse hof die stryd aansê.
Top