Nadine Fouché

Nadine Fouché was vanaf 2016 tot 2019 ’n lektor binne die Fakulteit Opvoedkunde aan die Noordwes-Universiteit. Sy het voorgraadse en nagraadse studente in aspekte van die Afrikaanse taalkunde en taalonderrig onderrig. In 2016 verwerf sy ’n MEd-graad aan die Noordwes-Universiteit met ’n verhandeling, getiteld Kohesiemerkergebruik in die skryfwerk van Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders (cum laude). In 2017 publiseer sy ’n artikel, Carstens se raamwerk van Afrikaanse konjunksiemerkers: ’n akkurater en vollediger weergawe in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe. In dieselfde jaar lewer sy ’n referaat by die CLASA-konferensie, getiteld Taalmiddele vir die realisering van leksikale kohesie: ’n raamwerk vir Afrikaans.  In 2018 reis sy na Bulgarye, en lewer sy ’n referaat The link between language of learning and teaching and poor reading performance by die BCES-konferensie (The Annual National Conference of the Bulgarian Comparative Education Society).  Sedert 2020 is sy ’n taalkundeskrywer en -navorser vir die Virtuele Instituut van Afrikaans.

Haar navorsingsbelangstellings sluit beskrywende taalkunde, grammatika, korpuslinguistiek en grammatika-onderrig in die taalklaskamer in.

The realisation of lexical cohesion: A corpus linguistic study of Afrikaans-speaking grade 6 and grade 9 learners’ writing

Nadine Fouché, Jako Olivier Academic research 2020-02-11

“The creation of cohesive texts, as effected by making use of various cohesion markers (not solely lexical cohesion), should be encouraged in the classroom because cohesive texts are texts of which the various parts fit together.”

Die realisering van leksikale kohesie: ’n Korpuslinguistiese ondersoek van Afrikaanssprekende graad 6- en graad 9-leerders se skryfwerk

Nadine Fouché, Jako Olivier LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2020-02-11

“Daarby kan die gebruik van die taalvorme leksikale kohesie op stilisties gevarieerde wyses realiseer en kan dit dienooreenkomstig vir die onderrig van skryfvaardighede in die Afrikaansklaskamer gebruik word.”

Einstein-kompetisie: Nadine Fouché

Nadine Fouché Einstein-kompetisie 2016-06-07

Nadine is ’n junior lektor binne die vakgroep Afrikaans vir Onderwys aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus).

Top