Mathilda Slabbert

Mathilda Slabbert doseer in die Departement Engels aan die Universiteit Stellenbosch en het ’n spesifieke belangstelling in ekokritiek en lewensbeskrywing. Sy is die medeskrywer van David Kramer: A Biography saam met Dawid de Villiers.


Book review: Travels with My Father by Karen Jennings

Mathilda Slabbert Books and writers 2017-01-06

"For me, this book is an unsparing quest for meaning on so many levels and one certainly deserving of the highest accolades."

Fraktering en destabilisasie in ekopoësie en die gedigte van Martjie Bosman

Mathilda Slabbert 2012-07-24 Mathilda Slabbert reageer op Susan Smith se LitNet Akademies-artikel "Die aard van ekopoësie teen die agtergrond van die ekokritiese teorie met verwysing na enkele gedigte van Martjie Bosman".

A case for The Heavens May Fall

Mathilda Slabbert 2007-03-21
Top