Mareli Stolp

Mareli Stolp verwerf die grade BMus (2002) en MMus (2006) by die Universiteit van Pretoria as ’n student van Joseph Stanford. Gedurende hierdie studietydperk ontvang sy die Unisa Suid-Afrikaanse Musiekstudiebeurs (1999), die Vladimir Viardo-prys (1999), asook die Pretorium Trust Beurs (2002). Sy ontvang ook die Unisa Onderwyserslisensiaat Diploma (2001) en die Unisa Uitvoerderslisensiaat Diploma (2002) met lof. Van 2003 tot 2006 studeer sy aan die Konservatorium van Amsterdam onder Håkon Austbø, met spesialisasie in eietydse musiek. Sy verwerf in 2012 die graad PhD in musiekuitvoering aan die Universiteit Stellenbosch, onder leiding van Stephanus Muller. Sy is sedert 2015 betrokke by die Universiteit van Suid-Afrika as postdoktorale navorsingsgenoot.

 

Musiek en dekolonisering: Mareli Stolp gesels met Etienne Viviers

Etienne Viviers, Mareli Stolp Onderhoude 2017-09-14

"Die tyd sal waarskynlik kom dat die argument gemaak word dat Westerse kunsmusiek nie in Suid-Afrika gespeel behoort te word nie, omdat dit verteenwoordigend van kolonialisme is."

Teater van die rand: enkele gedagtes oor Fringe-teater in Suid-Afrika

Mareli Stolp Teater 2017-08-10

"Ek bly wel oortuig van die belangrikheid van die 'gees van die Fringe' (spirit of the Fringe), wat inherent radikaal is: die 'vrye toegang'-filosofie, wat verseker dat geen vooropgestelde ideologie van kwaliteit ter sprake kom nie, en wat geen kuratorskap of sensuur in terme van boodskap of inhoud toelaat nie en die kollig wat op eg Suid-Afrikaanse kwessies en probleme geplaas word wanneer teatermakers die forum gegun word om openlik en sonder oorsig hul waarhede te vertel."

’n Gesprek oor Suid-Afrikaanse opera: Etienne Viviers gesels met Mareli Stolp

Etienne Viviers, Mareli Stolp Onderhoude 2016-04-21

"Ek glo nie in slegs ’n enkele idee van wat 'Afrika', 'Afrikamusiek' of 'Afrikaïese musiekpraktyke' is nie – elke individuele kunstenaar moet self besluit hoe hulle gaan woeker met die land waarin hul bly, hoe hulle gaan omgaan met die ongelooflik ryk materiaal wat hul omgewing hul bied, hoe hulle gaan skep."

From opera to “politopera”? New developments in South African opera composition and reception

Mareli Stolp Academic research 2016-03-07

"Opera composition in South Africa has been on the increase, especially since 2010. A general observable trend in these compositions is the connection, through dramatic and thematic material, to topics and concerns relevant to the current South African historical moment."

Van opera tot “politopera”? Nuwe strominge in Suid-Afrikaanse operakomposisie en -resepsie

Mareli Stolp LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-03-07

Operakomposisie in Suid-Afrika het veral sedert 2010 opvallend toegeneem en dit is opmerklik dat die temas van nuutskeppings in die operagenre toenemend resoneer met onderwerpe en inhoud wat vir Suid-Afrika ter sake is. Hierdie artikel het ten doel om bondige oorsigte van agt operas wat sedert 2010 gekomponeer is, aan te bied, tesame met ’n kritiese beskouing van sekere aspekte van die werke.

Jack Parow se “Tussen stasies”: uniek of stereotiep?

Mareli Stolp 2012-12-04 "Nietemin slaag Viljoen daarin om die musiek van hierdie groep kunstenaars, wat ’n belangrike posisie in Suid-Afrikaanse musiek beklee, binne ’n akademiese konteks te plaas. Hopelik lê sy hier die grondslag vir soortgelyke akademiese betrokkenheid by Suid-Afrikaanse populêre musiek in die toekoms."

LitNet Akademies: Lang Lang – Enkele opmerkings oor vertoonkuns, verhoogkuns en virtuositeit.

Mareli Stolp 2012-05-16 Na aanleiding van Heinrich van der Mescht en Cara Kleynhans se LitNet Akademies-artikel "Die pianis as vertoonkunstenaar: Die Chinese virtuoos-pianis Lang Lang se populêre sukses" bespreek Mareli Stolp Lang Lang se openbare beeld as omstrede vertoonkunstenaar.
Top