Louis Heyneman

<p>Louis Heyneman het aan die Paul Roos Gimnasiaum gematrikuleer en die grade B Mus (Musiekwetenskap) en Hons B Joernalistiek (<em>cum laude</em>) aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.</p> <p>Op Stellenbosch was hy hoofredakteur van <em>Die Matie</em> (1979) en begin sy loopbaan by <em>Die Burger</em>, aanvanklik in die algemene redaksie en later as lid van die kunsredaksie. In 1983 sit hy sy nadgraadse studies aan die wêreld se oudste joernalistieke skool, Columbia-Missouri, in die VSA voort met 'n studiebeurs van die Rotariër Stigting.</p> <p>In 1987 word hy adjunkredakteur van <em>De Kat</em> en in 1991 die Direkteur van die Oude Meester Stigting vir die Uitvoerende Kunste. Sedert 2001 is hy die Uitvoerende Hoof van die Kaapse Filharmoniese Orkes.</p> <p><strong>Opgedateer/<em>Updated</em>: 2009-02-25<br /> Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan <a href="mailto:bio@litnet.co.za">bio@litnet.co.za</a> <br /> <em>Bio-info dated? Send an e-mail to </em><a href="mailto:bio@litnet.co.za"><em>bio@litnet.co.za</em></a></strong> </p>

Louis Heyneman reageer op Etienne Viviers

Louis Heyneman Menings 2020-06-25

"As akademikus sou ek hoop dr Viviers is beter vertroud met presies wat alles by die orkes in Kaapstad aangaan. Dertig present van ons lopende koste word aan opleiding (baie daarvan in die townships!) spandeer ..."

Ek soek na my Boeta, my Boeta, my Boeta ...

Louis Heyneman 2015-01-20 "In die vroeë oggendlig word ons mooi berg die wrede berg. ’n Deuntjie uit my kinderdae draai deur my kop: 'Ek soek na my Dina, my Dina, my Dina. Ek soek na my Dina, die Dina van my.'"
Top