Loit Sōls

Loit Sōls is ’n Goemadigter.

Inwoonskrywer: Loit Sōls

Loit Sōls, Izak de Vries Skrywersonderhoude 2022-07-06

"Key-woōd: saāmwies. Positively oepkop, embracing en mēdedēlend, but oek lekke challenging. Accepting, idea-vol, informative, fresh, liberating, renewing, but oek prikkelend."

Top