Lizabé Lambrechts

Lizabé Lambrechts werk tans as die uitvoerende bestuurder van Nuuseum, ’n maatskappy sonder winsbejag wat dit ten doel het om kultuurerfenis te bewaar en op ’n aanlyn platform toeganklik te maak. Sy het ’n agtergrond in musikologie en het gedurende die laaste dekade een van die grootse populêre musiekversamelings in Suid-Afrika – die Hidden Years Musiekargief – by Stellenbosch Universiteit byeengebring. Sy was grootliks verantwoordelik vir die befondsing, bestuur en beskikbaarstelling van die argief aan die publiek. Sy is buitengewone medeprofessor aan die Africa Open Instituut (AOI), waar sy deel is van ’n multinasionale navorsingsprojek getiteld “Decay without mourning: future-thinking heritage practices”.

 

Stephanus Muller praat met Lizabé Lambrechts, uitvoerende bestuurder van Nuuseum

Stephanus Muller, Lizabé Lambrechts Onderhoude 2023-03-01

"My PhD het die prosesse ontbloot waarvolgens argiewe geskep word, prosesse wat beïnvloed word deur die mandaat van instansies, die persoonlike ideologieë van argivarisse, en sosiale en ekonomiese faktore."

SteedsDink met LitNet Akademies: Lizabé Lambrechts

Lizabé Lambrechts SteedsDink 2023-03-01

SteedsDink met LitNet Akademies: Lizabé Lambrechts van die Universiteit Stellenbosch verduidelik hoe die akademie en die praktyk mekaar in argiewe ontmoet.

De la Rey, De la Rey, sal jy die Boere kom lei?

Lizabé Lambrechts, Johann Visagie LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2009-07-02

"Ideologies-kritiese analise van die oorvloedige polemiese literatuur rondom 'De la Rey' toon dat die liedjie beskou kan word as ’n ideologies eensydige uitbeelding van Afrikaner-identiteit."

Top