Leani van Niekerk

Leani van Niekerk is al vir die afgelope agt jaar ’n dosent by die Universiteit van die Vrystaat (UV). Haar vakgebied is regsvaardighede, wat uitsluitlik vir studente in die verlengde LLB-program aangebied word. Dit is ook in hierdie verlengde LLB-program dat haar belangstelling en navorsingveld lê.

Sy het haar LLB in 2005 aan die UV behaal, in 2008 die nagraadse diploma in finansiële beplanning voltooi en haar LLM in 2010 verwerf. In 2014 verwerf sy haar MA HOS-graad, ook aan die UV. Sy is tans besig met haar PhD in regte aan die Universiteit van Kaapstad onder leiding van Lesley Greenbaum.

Leani is getroud met Arno van Niekerk en het twee pragtige seuntjies van vier en ses jaar.

The extended programme as a tool for widening access to South African higher education – reflections on the experience of the University of the Free State’s Faculty of Law

Leani van Niekerk Academic research 2017-09-21

"An extended degree programme is based on the same curriculum as the mainstream programme, but students are granted an additional year of study along with supplementary learning opportunities and student support to complete the requirements for the qualification."

Die verlengde program as ’n instrument vir breër toegang tot Suid-Afrikaanse hoër onderwys – ’n besinning oor die ervaring van die Fakulteit Regsgeleerdheid aan die Universiteit van die Vrystaat

Leani van Niekerk LitNet Akademies (Regte) 2017-09-21

"’n Verlengde program sal die doel van breër toegang verydel indien dit meer studente maar minder gegradueerdes oplewer."

Top