Johan Zaaiman

Johan Zaaiman is medeprofessor in sosiologie aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Sy spesialiteit is politieke sosiologie, waar hy in sy navorsing op die ontleding van plaaslike magsopsette fokus. Meesters- en doktorsgraadstudente het al by hom studies in hierdie verband voltooi. Sy publikasies en referate by internasionale en nasionale kongresse hou met hierdie navorsing verband. Hy is ʼn voormalige president van die Suid-Afrikaanse Sosiologievereniging en raadslid van internasionale navorsingsgroepe wat politieke mag, veral in plaaslike opsette, ontleed.

Attitudes regarding protest action in South Africa

Johan Zaaiman Academic research 2021-11-30

"Protests are common in South Africa and have increased in number and intensity of violence over the past decade. It is therefore important to examine the phenomenon."

Houdings in verband met protesaksie in Suid-Afrika

Johan Zaaiman LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-11-30

"Protes is ’n algemene verskynsel in Suid-Afrika en het die afgelope dekade in omvang en geweld toegeneem. Dit is dus belangrik om die verskynsel te bestudeer."

Top