Jessica Murray

Jessica Murray het haar voorgraadse studie aan die Universiteit Stellenbosch voltooi en sy behaal daar ook ’n MPhil in Genderstudie. Sy verwerf ʼn Commonwealth-beurs wat haar in staat stel het om ’n PhD by die Centre for Women’s Studies van die Universiteit van York onder die begeleiding van prof David Attwell te voltooi. Haar navorsing is reeds wyd in plaaslike en internasionale akademiese vaktydskrifte gepubliseer. Sy is tans verbonde aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) waar sy senior lektor in Engelse letterkunde en genderstudie is. Haar navorsing fokus op representasies van geweld in die Suid-Afrikaanse letterkunde. Sy stel ook belang in die wyses waarop queer lewens in Suid-Afrikaanse fiksie voorgestel word.

 

Opgedateer/Updated: 2011-08-10

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

“Dit kom daarop neer dat ek nie vergete was nie”: Die vroulike liggaam, gender en geweld in Suid-Afrikaanse slawenarratiewe

Jessica Murray LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-11-11

"Hierdie artikel bied ’n narratiewe ontleding van sowel historiese hofstukke as geselekteerde Suid-Afrikaanse romans wat fokus op slawerny in die Kaapkolonie."

“Binne ’n halfuur het ek wit geword”: Snypunte van gender, ras en klas in Suid-Afrikaanse fiksionele uitbeeldings van voorkoms

Jessica Murray LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2011-08-10

"Hierdie artikel ondersoek hoe snypunte van gender, ras en klas die beoordeling van vroue se voorkoms in uitgesoekte Suid-Afrikaanse fiksionele tekste beïnvloed."

LitNet Akademies: Gerald Groenewald in gesprek met Jessica Murray oor die vroulike liggaam, gender en geweld in Suid-Afrikaanse slawenarratiewe

Gerald Groenewald, Jessica Murray Onderhoude 2010-11-30

Gerald Groenewald gesels met Jessica Murray oor laasgenoemde se onlangse artikel “‘Dit kom daarop neer dat ek nie vergete was nie’: Die vroulike liggaam, gender en geweld in Suid-Afrikaanse slawenarratiewe” in LitNet ...

Top