Jackson Ntlekiso


“Nizokwenzani” by Jackson Ntlekiso

Jackson Ntlekiso 2011-11-11 Man!
Kunzima ilife siphila ngayo emhlabeni
Sikhangel ‘imali emakhonene, cause ngolwesihlanu kufuneka kube sphitiphiti man
Sigruve sijaive namatjombosi asekhasi kondwa imali sisayithola kanjani man siphile ilife igrand
Yazi sifun uvaya ngemoto siyekh ‘umanga manga business
Utubula singa tubulane, ubulala singa bulalane sobafobaam bangathath ‘imali yekhasi sithol ‘imali kuphinde kubesphitiphiti man, Hah!
Nizokwenzani

"Chess Chess" deur Jackson Ntlekiso

Jackson Ntlekiso 2011-11-05

"Ndixolele" by Jackson Ntlekiso

Jackson Ntlekiso 2011-10-04

"Jy dink" deur Jackson Ntelkiso

Jackson Ntlekiso 2011-10-03

"Jump jump" by Jackson Ntlekiso

Jackson Ntlekiso 2011-10-03
Top