J.A. Schlebusch

Jan Adriaan Schlebusch is in 1989 in Bloemfontein, Suid-Afrika gebore. Hy het grootgeword op ’n beesplaas naby aan die stad. Aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi hy in 2010 ’n BA (Teologie), in 2011 ’n BA Honneurs (Latyn) en in 2013 ’n MA (Filosofie). In 2018 gradueer hy met ’n PhD (Teologie) aan die Rijksuniversiteit Groningen in Nederland. Die titel van sy doktorale proefskrif was “Strategic narratives – Groen van Prinsterer as nineteenth-century statesman-historian.

Rassisme, nasionalisme en die Gereformeerde tradisie: ’n onderhoud

Pieter GR de Villiers, J.A. Schlebusch Onderhoude 2019-08-29

"Ek het die radikale politieke omwenteling in ons land gedurende die 1990’s as ’n kind meegemaak." Pieter GR de Villiers gesels met JA Schlebusch oor sy artikel. #litnetakademies #onderhoud

Racism, nationalism and the Reformed tradition: a narrative approach

J.A. Schlebusch Academic research 2019-07-15

"The primary sources bear witness to the fact that, despite historical and contextual differences, in the Reformed tradition there was an abiding undercurrent of racial thinking involving the sentiment that people of European descent formed a separate race, even as descendants of Japheth."

Rassisme, nasionalisme en die Gereformeerde tradisie: ’n narratiewe benadering

J.A. Schlebusch LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-07-14

"Die hoop is dat daar binne die Gereformeerde tradisie toenemend herbesinning sal plaasvind ten opsigte van die narratiewe bekragtiging van gangbare standpunte aangaande rassisme en nasionalisme."

Top