J.A. Schlebusch

Jan Adriaan Schlebusch is in 1989 in Bloemfontein, Suid-Afrika gebore. Hy het op ’n beesplaas naby aan die stad grootgeword. Aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi hy in 2010 ’n BA Teologie, in 2011 ’n BA Honneurs (Latyn) en in 2013 ’n MA (Filosofie). In 2018 gradueer hy met ’n PhD (Teologie) aan die Rijksuniversiteit Groningen in Nederland. Die titel van sy doktorale proefskrif was “Strategic narratives – Groen van Prinsterer as nineteenth-century statesman-historian”.

The political eschatology of Groen van Prinsterer and its impact on Christian conservatism in the USA

J.A. Schlebusch Academic research 2019-10-30

“Nonetheless, with Groen there is no hard distinction between past, present and future, and these interplay in his worldview as reflected in his writings.”

Die politieke eskatologie van Groen van Prinsterer en die impak daarvan op Christelike Konserwatisme in die VSA

J.A. Schlebusch LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-10-30

“Groen van Prinsterer was ’n baanbreker in terme van die ontwikkeling van ’n optimistiese Christelike politieke eskatologie in die 19de eeu.”

Rassisme, nasionalisme en die Gereformeerde tradisie: ’n onderhoud

Pieter GR de Villiers, J.A. Schlebusch Onderhoude 2019-08-29

"Ek het die radikale politieke omwenteling in ons land gedurende die 1990’s as ’n kind meegemaak." Pieter GR de Villiers gesels met JA Schlebusch oor sy artikel.

Racism, nationalism and the Reformed tradition: a narrative approach

J.A. Schlebusch Academic research 2019-07-15

"The primary sources bear witness to the fact that, despite historical and contextual differences, in the Reformed tradition there was an abiding undercurrent of racial thinking involving the sentiment that people of European descent formed a separate race, even as descendants of Japheth."

Rassisme, nasionalisme en die Gereformeerde tradisie: ’n narratiewe benadering

J.A. Schlebusch LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2019-07-14

"Die hoop is dat daar binne die Gereformeerde tradisie toenemend herbesinning sal plaasvind ten opsigte van die narratiewe bekragtiging van gangbare standpunte aangaande rassisme en nasionalisme."

Top