Inge Snyman

Inge Snyman is 'n voltydse nagraadse student en jong navorser verbonde aan die Fakulteit Regte van die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Gedurende 2014 het sy haar gestruktureerde LLM in omgewingsreg en -beheer voltooi. Sy is tans met haar LLD-studie besig. Haar navorsing lê klem op die beskerming van biodiversiteit (meer spesifiek wilde diere) teen die aanslae van onwettige aktiwiteite soos wildstropery en onwettige handel deur middel van gemeenskapsgebaseerde natuurlikehulpbronbestuur. Ten einde poog sy om deur middel van hierdie navorsing aanbevelings te maak rakende die versterking van huidige Suid-Afrikaanse wetgewing wat dié onwettige aktiwiteite reguleer.

Einstein-kompetisie: Inge Snyman

Inge Snyman Einstein-kompetisie 2016-05-31

Inge se navorsing lê klem op die beskerming van biodiversiteit (meer spesifiek wilde diere) teen die aanslae van onwettige aktiwiteite. 

Top