Ilze Grobbelaar-du Plessis

Ilze Grobbelaar-du Plessis is ʼn senior lektor in publiekreg aan die Universiteit van Pretoria. Sy is ʼn spesialis op die gebied van gestremdheidsreg. Sy doseer en publiseer op die gebied van staatsreg en regskwessies rakende gestremdheid.

Regter Norman Davis se dapper uitspraak

Koos Malan, Ilze Grobbelaar-du Plessis Seminare en essays 2020-06-11

"Behalwe dat ’n regulasie vanweë irrasionaliteit ongrondwetlik mag wees, kan dit ook om ’n ander en trouens nog meer gewigtige rede ongrondwetlik wees. Dit is wanneer regulasies op enige van die regte kragtens die handves van regte inbreuk maak."

Top