Hennie Strydom

Hennie Strydom is in 1956 in Suid-Afrika gebore en studeer na sy skoolloopbaan regte aan die destydse Universiteit van die Oranje-Vrystaat. Hy spesialiseer later in internasionale reg en behaal sy doktorsgraad aan UNISA in 1989. Vanaf 1983 tot 2001 doseer hy aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat en sedert 2002 aan die RAU, wat later herbenoem is tot die Universiteit van Johannesburg. Hy dien op die redaksie van verskeie vaktydskrifte, is ’n Alexander von Humboldt beurshouer en is tans die President van die Suid-Afrikaanse tak van die “International Law Association”.

LitNet Akademies: ’n Stuiwer in die armbeurs van die debat oor die akkommodering van meertaligheid in Suid-Afrika

Hennie Strydom 2012-03-01 Hennie Strydom reageer op die artikel “’n Oorweging van die sosiopolitieke kragte wat inwerk op die betekenis en toepassing van die diskresionêre taalklousule van die Suid-Afrikaanse grondwet” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Koos Malan.
Top