Danie Goosen

Danie Goosen is professor in die Departement Godsdienswetenskap en Arabies aan Unisa. Sy navorsing fokus op die Westerse metafisiese denke; op die sogenaamde teologies-politieke probleem, asook op die modernisme en die postmodernisme as idee-historiese verskynsels. Goosen se jongste boek is Oor gemeenskap en plek. Anderkant die onbehae (Pretoria: FAK, 2015).

Akademia: ’n onderhoud met Danie Goosen

Hans Pienaar, Danie Goosen Universiteitseminaar | University Seminar 2019-10-18

"Véél meer is dus op die spel as die blote voortbestaan van universitêre Afrikaans."

The metaphysical tradition today. An interpretation of Eric D. Perl

Danie Goosen Academic research 2017-11-22

"During the last century and more we learned to accept the idea that being is not an unchangeable reality, but a mere construct imposed on an empty, meaningless and random reality through our own rhetorical inventiveness and technical manipulations."

Die metafisiese tradisie vandag. ’n Interpretasie van Eric D. Perl

Danie Goosen LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2017-11-22

"Vanuit die tradisie beoordeel word die ritme van die denke deur ’n eenheid gekenmerk. Ingevolge sy eie beweging is dit ’n eenheid wat strek vanaf vorm na afgrond, vanaf woord na stilte, vanaf begrip na misterie, vanaf die ontologiese orde na dit wat dié orde voorafgaan."

Oor liberale republieke en gemeenskappe

Danie Goosen 2014-04-10 Danie Goosen bied 'n perspektief vanuit Tocqueville.

Gemeenskap vandag. Ontologie, abstraksie en plek

Danie Goosen 2012-12-05 "Ten grondslag van die klem op die keusevryheid van die individu lê ’n herdefiniëring van wat dit beteken om mens te wees. Mense is nie meer per definisie aan die lotgevalle van hulle onderskeie gemeenskappe (families, dorpe, streke, etnisiteite, state, ens.) verbonde nie."
Top