Charles Malan

Dr Charles Malan is ’n letterkundige, skrywer en navorsingskonsultant. Hy was ’n sentrumhoof by die RGN, waar hy sentra vir letterkundenavorsing en daarna kultuurstudie gestig het. Hy was buitengewone professor by die Departemente Inligtingkunde en Afrikaans van UP, by lg departement ook ereprofessor. Hy dien in die redaksie van drie literêre tydskrifte. Hy was verantwoordelik vir die skryf of saamstel van tien boeke en meer as ’n honderd artikels oor letterkunde, kultuur, ontwikkelingskommunikasie en jeugontwikkeling.


Opgedateer/Updated: 2007-04-26
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za

Charles Malan gesels met Joan-Mari Barendse oor haar artikel in LitNet Akademies

Charles Malan, Charles Malan, Joan-Mari Barendse 2010-10-13 Charles Malan gesels met Joan-Mari Barendse oor haar artikel “Eietydse ridders: ’n Vergelyking tussen Die mugu (1959) deur Etienne Leroux en Die avonture van Pieter Francken (2005) deur Jaco Fouché”. Joan-Mari, eers geluk ...

Afrikaans is Brink veel vir hierdie liefdesdiens verskuldig

Charles Malan 2008-12-03 Natuurlik juig die kwynende volkie oor elke nuwe uitgawe van die magtige Verseboek. Die digkuns bly die koningin van die letterkunde en wys die beste waartoe ons woordkunstenaars in staat is. Dis jammer dat daar deur sommiges met die lelike woord ...

Interview: Eben Venter’s Trencherman

Charles Malan 2008-10-15 Charles Malan interviewed Eben Venter, who is temporarily living in Australia, about Trencherman, the translation of his novel Horrelpoot. Let’s talk about the reception and implications of the translation. One of the earliest ...
Top