Bernette Bergenthuin

Skrywer

South African Book Fair 2015: Bernette Bergenthuin

Bernette Bergenthuin, Naomi Meyer Skrywersonderhoude 2015-07-15

"Ek beskou dit as grensverskuiwend, want die suggestie is daar dat 'n vrou steeds haar basiese behoeftes as vrou mag hê terwyl sy ook ander behoeftes soos beroepsvervulling, wanderlust en dies meer najaag."

Wen: Lam in wolfsklere

Bernette Bergenthuin, JB Roux 2013-06-12 Twee lesers kan elk 'n getekende eksemplaar van Lam in wolfsklere kan wen. Sluitingsdatum: 25 Junie 22013.
Top