Beatri Kruger

Beatri Kruger is ’n emeritus adjunkprofessor van die Fakulteit Regsgeleerdheid, Universiteit van die Vrystaat (UV). Sy is sedert 2017 ’n navorsingsgenoot by die Vrystaatse Sentrum vir Menseregte aan hierdie universiteit. Nadat sy aanvanklik as staatsaanklaer en landdros diens gedoen het, was sy vir 20 jaar ’n dosent in strafreg aan UV. Sy behaal die volgende akademiese kwalifikasies cum laude aan die UV: BA (1997), LLB (1980) en LLM (2001). In 2010 voltooi sy haar doktorale studie (LLD) oor mensehandel in Suid Afrika vanuit ’n strafregtelike hoek. Sy is lid van die Vrystaatse provinsiale mensehandeltaakspan en van die National Freedom Network, ’n nasionale netwerk wat saamwerk om mensehandel te bekamp. Sy was resensent vir handleidings oor mensehandel vir verskeie staatsdepartemente. Haar navorsing is toegespits op mensehandel en haar bydraes oor die onderwerp is in verskeie akademiese tydskrifte en boeke gepubliseer, waaronder Child law in South Africa (2017) en die Palgrave International Handbook of Human Trafficking (2020). Voordragte oor verskeie aspekte van mensehandel is al ook by plaaslike sowel as internasionale kongresse in Namibië, Mosambiek, Malawi, Lesotho, Zambië, Brasilië, Brittanje en Switserland gelewer.

Buying and selling children in South Africa – properly sanctioned, or an absolute steal?

Beatri Kruger Academic research 2020-06-24

"The heinous crime of child trafficking is an alarming concern worldwide, and also in South Africa. For the past five years international reports on human trafficking have identified South Africa as a country of origin, transit and destination for victims of human trafficking."

Die koop en verkoop van kinders in Suid-Afrika – behoorlik gestraf, of ’n ware winskoop?

Beatri Kruger LitNet Akademies (Regte) 2020-06-24

"Veral kinders word as ’n maklik verhandelbare, sukkelvrye kommoditeit beskou. Hul kwesbaarheid, in die besonder wanneer handelaars hulle van hul gesinne en ander hulpbronne skei, maak hulle makliker om te manipuleer en te beheer."

Top