Anné Hendrik Verhoef

Anné Hendrik Verhoef is ʼn medeprofessor in filosofie in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Hy het aan die Universiteit Stellenbosch en die Katolieke Universiteit van Leuven in België studeer. In 2008 het hy gepromoveer met ʼn proefskrif oor die verhouding tussen tyd en die Triniteit. Sy belangstelling is in die godsdiensfilosofie, die filosofie van Paul Ricoeur, etiek, die filosofie van geluk en sistematiese teologie. Sy navorsing fokus hoofsaaklik op transendensie en die transendente in die kontemporêre kultuur. Hy is die skrywer of medeskrywer van etlike hoofstukke in boeke en artikels in nasionale en internasionale vaktydskrifte en het al verskeie kongresreferate gelewer. Hy is mederedakteur van die vaktydskrif Transformation in Higher Education en lid van die Nederlands-Afrikaanstalige Wysgerige Genootskap.

Die tyd van ons tydlike wese: Carien Smith gesels met Anné Verhoef

Carien Smith, Anné Hendrik Verhoef Onderhoude 2016-05-18

"Ricoeur voer aan dat ons gebore word in ’n horison van betekenis wat reeds teenwoordig is – ons bevind ons altyd alreeds in ’n lewenswêreld, nie net in ’n wêreld nie. "

The end of transcendence in continental philosophy of religion?

Anné Hendrik Verhoef Academic research 2016-05-06

"Transcendence, or at least the search for it, is deeply embedded in human existence – whether biological, spiritual or both – and for this reason transcendence is continually being understood and interpreted anew."

Die einde van transendensie in Kontinentale godsdiensfilosofie?

Anné Hendrik Verhoef LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) 2016-05-06

Hierdie artikel ontleed of die begrip transendensie steeds ’n toekoms kan hê, spesifiek in Kontinentale godsdiensfilosofie, aan die hand van drie moontlike toekomsscenario’s, naamlik die Messiaanse, bevryding- en plastisiteitscenario.

Paul Ricoeur’s notion of transcendence in relation to time and narrative

Anné Hendrik Verhoef, Willie van der Merwe Academic research 2015-08-26

"Ricoeur’s understanding of the narrative structure of human temporality involves a dialectical notion of the transcendence of time, a notion beyond customary dichotomies between transcendence and immanence."

Paul Ricoeur se begrip van transendensie met betrekking tot tyd en narratief

Anné Hendrik Verhoef, Willie van der Merwe LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2015-08-25

"Paul Ricoeur se verstaan van die narratiewe struktuur van menslike “tydlikheid” bevat ’n dialektiese begrip van die transendensie van tyd, ’n begrip wat meer inhou as die gebruiklike tweedeligheid van transendensie en immanensie."

Top