Angelique van Niekerk

Angelique van Niekerk is ’n medeprofessor in die Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans aan die Universiteit van die Vrystaat (UV). Haar belangstelling in vreemdetaalonderrig, spesifiek Afrikaans en Nederlands, stuur geakkrediteerde formele kortleerprogramme vir onderskeidelik Afrikaans en Nederlands as vreemde tale aan die UV van stapel. Haar dissiplinêre fokus val op toegepaste linguistiek binne die dissiplinêre velde semantiek, pragmatiek en diskoersanalise en op die talige aard van advertensiekommunikasie in die besonder. Sy lewer talle geakkrediteerde publikasies op die terrein van die Afrikaanse taalkunde asook kommunikasiewetenskappe.

"O moenie huil nie, o moenie treur nie": Nostalgie in tydskrifadvertensies

Liné Loff, Angelique van Niekerk Onderhoude 2022-05-31

"As iets in die advertensie jou emosioneel tref, terugneem na iets in jou (of die) verlede, het die advertensie dus reeds jou aandag om dan verder met jou te kommunikeer oor hoe ’n bepaalde handelsmerk tot jou voordeel gaan wees."

An analysis of nostalgia-driven advertising in South African magazines

Adéle Kotzé, Angelique van Niekerk Academic research 2022-01-04

"Although the various types of objectification are represented in the different categories of nostalgia, the incidence of emotional objectification is remarkable and understandable, given that nostalgia-driven advertising relates primarily to the emotions of the target market."

’n Ontleding van nostalgiegedrewe advertensies in Suid-Afrikaanse tydskrifte

Adéle Kotzé, Angelique van Niekerk LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2022-01-04

"Alhoewel die onderskeie tipes objektivering verteenwoordigend in die advertensie-ontledings voorkom, is die voorkoms van emosionele objektivering opmerklik en begryplik, aangesien nostalgiegedrewe advertensies hoofsaaklik op die emosies van persone in die teikenmark inspeel."

Nostalgia in advertising in South African magazines

Angelique van Niekerk Academic research 2021-11-29

"Advertisements activate feelings of nostalgic longing by using objects, people, food, etc. portraying the brand name as the point of access to still this longing. This can very often create a positive attitude towards the brand name."

Nostalgie as sosiale konstruk in advertensies in die Suid-Afrikaanse tydskrifmark

Angelique van Niekerk LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2021-11-29

"Die aard van nostalgie as ’n verlange of hunkering skakel goed met die aard van bemarkingskommunikasie waarin bedoelde teikenmarklede oortuig word van ’n behoefte of begeerte wat deur die handelsmerk gevul kan word."

Angelique van Niekerk se huldeblyk aan Jaap Steyn

Angelique van Niekerk In memoriam 2021-09-10

"Ek eer Jaap Steyn en vir sy nalatenskap waaruit ons nog lank sal kan put!"

Woordspeling en die vorming van handelsname in gedrukte advertensiekommunikasie

Angelique van Niekerk LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2014-01-21

 Taal is een van die instrumente wat kopieskrywers gebruik om die teikenmark se aandag in advertensies te trek ... Om werklik funksioneel vir die bemarkingsboodskap te wees, moet die woordspel (aandag gevra) op die produk/diens of handelsnaam gerig wees.

Top