André Bartlett

André Bartlett is the Chair of the South African Council of Churches in Gauteng. He is a Minister of the Dutch Reformed Church, and serves the Aasvoëlkop congregation. He's a member of the South African Academy for Science and Arts.

Sinode se gay-besluit: keuse vir verantwoordelike gebruik van die Bybel

André Bartlett Seminare en essays 2015-10-20

"ʼn Mens sou verder kon gaan deur te sê dat dit téén die bedoeling van die liefdesgebod is om van enigiemand op grond van sy/haar seksuele oriëntasie te verwag om te kies vir ʼn lewe van eensaamheid en onvervuldheid."

Top