ATKV|SA Akademie-pryse 2019: Louise Viljoen word vir LitNet Akademies-artikel bekroon

  • 1

Die pryswenners van die ATKV ̶ SA Akademieprys 2019 is onlangs toegeken en al die pryswenners het hulle pryse aanvaar.

Al die artikels wat deur redakteurs voorgelê is, was van hoogstaande gehalte. Groot dank vir u aandeel om die beste artikels wat in 2017 in u tydskrif verskyn het, voor te lê vir beoordeling. U word hartlik aanmoedig om voort te gaan en in die toekoms steeds artikels voor te lê.

Die Afrikaanse Taal-en Kultuurvereniging (ATKV) stel 'n jaarlikse prysgeld van R60 000 beskikbaar vir die bekroning van ses gepubliseerde Afrikaanse artikels wat in 'n betrokke jaar in 'n geakkrediteerde tydskrif verskyn het, dus R10 000 per artikel. Vier pryse is bestem vir artikels in die geesteswetenskappe en twee vir artikels in die natuurwetenskappe. Die Suid Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns hanteer die keuringsproses.

Die pryswenners is soos volg:

Geesteswetenskappe:

JC Sonnekus, Fakulteit Regte, Universiteit van Johannesburg vir die artikel "Aanspreeklikheid vir nadeel weens regmatige owerheidshandelinge – rus die skade maar waar dit val?" wat verskyn het in TSAR 2017.1.

Louise Viljoen, Dept. Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch vir die artikel "’n Postkoloniale Umweltkas: die vraag na ’n transnasionale poëtika in Afrikaans aan die hand van Marlene van Niekerk se Kaar" wat verskyn het by LitNet Akademies (GW), Jg 14(3), Desember 2017.

James Alfred Loader, Fakulteit Teologie, University of Vienna, Oostenryk vir sy artikel "Die gestaltes van Philipp Melanchthon se Spreukekommentaar" wat verskyn het in HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 2017.

M Burden, Kultuurhistorikus, Universiteitsmuseum, Universiteit van Stellenbosch en Buitengewone Professor, Dept. Geskiedenis en Antieke Kultuur, Noordwes-Universiteit vir haar artikel "Argitektoniese elemente en motiewe in ou-Kaapse meubels" wat verskyn het in die SA Tydskrif vir Kultuurgeskiedenis, Jg 31(2), Des 2017.

Natuurwetenskappe:

Katie S Lennard en mede-outeurs van die Instituut vir Aansteeklike Siektes, Universiteit Kaapstad, die Nasionale Gesondheidslaboratorium en die MIV-navorsingseenheid, Universiteit van die Witwatersrand vir hulle artikel "Hoë voorkomskoers van bakteriële vaginose en Chlamydia in ’n lae-inkomste, hoë-bevolkingsdigtheid gemeenskap in Kaapstad" wat verskyn het in Die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, Jg 36(1), (2017).

Runako M Katsidzira, Mietha M van der Walt, Jacobus J Bergh, Gisella Terre’Blanche van die Departement Farmaseutiese Wetenskappe, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom vir hulle artikel "Die adenosien A1 - en A2A-reseptoraffiniteit van ’n reeks 3,4-dihidropirimidoon-analoë" wat verskyn het in Die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie, Jg 36(1), 2017.

  • 1

Kommentaar

  • Reageer

    Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


     

    Top