Selfbeskikking - privaat Afrikaanse tersiêre opleiding

 • 18

Ek dink sommige ou albatrosse het by geforseerde etniese amalgamasie-reënboognasie, met Engels as voertaal vasgehaak, as enigste moontlikheid vir SA. Sol-Tech en Akademia is reeds tasbare vorm van selfbeskikking, net soos CVO Afrikaanse christelike skole.

Selfbeskikking bestaan nie net uit ’n beperkte "wit tuisland" nie, maar omvat eie instellings met eie kapitaal gebou, waar selfwerksaamheid aangeleer word.

Selfbeskikking op hierdie wyse sal Afrikaners in breë sin bevry, van onwettige beleid van Engelse geforseerde etniese amalgamasie.

Groete.

Hans Richardt

 • 18

Kommentaar

 • Beste Hans
  Kom nou 'n slag by. Ek het groot waardering vir elkeen en elke inrigting wat Afrikaans bevorder, maar ek kan ook nie my afsluit van die werklikheid nie en dit is die verswarting van ons woongebiede en gevolglik ook skole.
  Neem Gauteng as voorbeeld. Die bevolking word beraam op 17.7 M mense wat na beraming saam gestel is uit 77.4% swart (13.70M),Wit 15.6%(2,76M), Bruin 3.5% (620 000), Indiër 2.9% (510 000).Voeg daarby dat alle witmense nie Afrikaanssprekend is of Afrikaans as huistaal het nie, word dit duidelik dat Afrikaansmediumskole 'n opdraande stryd voer. Slegs 14.4% het Afrikaans as huistaal.
  Jou bewering elders dat ek my sienswyse in jou keelgat wil afdruk, is louter snert. Wat ek tans waarneem is 'n gevolg van die keuse wat wit kiesers, soos ek, elder uitgelig het.
  Kom nou terug en vertel my hoe die 14,4 % Afrikaanssprekendes in Gauteng hul Afrikaansmediumskole gaan behou, anders as om uiters duur privaat skole te ondersteun wat ook weens regeringsbeleid nie geslote vir ander rassegroepe mag wees nie.

 • Avatar
  Hans Richardt

  Jy hoef my nie te probeer oortuig van jou politieke korrektheid wat jy gekies het nie, want ek wil nie langer jou kommentaar verduur nie. Wat verstaan jy van vryheid van keuse en assosiasie? Ek het my keuse gemaak en is 'n bittereinder.

 • Beste Hans
  Dit het niks te make met politieke korrektheid nie, maar wel met die werklikheid. Dit het ook niks te make met vryheid van keuse en assosiasie nie, maar wel met my waarneming dat as gevolg van die keuse uitgeoefen deur die meerderheid van wit kiesers, minderheidsgroepe aan die korste end trek, wanneer dit kom by taal, werksgeleenthede ens onder 'n swart meerderheidsregering.
  Dit het ook niks te make dat ek volgens jou, jou of enigiemand anders probeer oortuig van my politieke siening nie. Dit het te doen of my waarneming baseer op die huidige statistieke en vertolking daarvan verkeerd is en tot dusver het jy niks in die opsig tot die gesprek bygedra nie.
  Gaan lees die beleid van Akademia en Sol Tech. Dit gaan oor handhawing van taal (Afrikaans) en Christelike beginsel gepaard met hoë standaard van onderwys. Beide het niks met kleur uit te waai nie. Jy hoef dus nie wit te wees nie, jy moet net die grondslag aanvaar en dit uitleef. Jy het ook nie die begrip, afsonderlike ontwikkeling,-onder die knie gekry nie.
  Dit het nooit gegaan oor selfbeskikking vir die Afrikaner nie, maar wel vir die wit persone wat dus Engelssprekendes ingesluit het. Of was jy onder die indruk dat hul hul eie tuisland sou kry? Die mees gehate man in Suid Afrika het die volgende gesê:

  https://www.southafrica.to/history/VerwoerdWindsofChangeResponse.htm

  Dit is baie duidelike dat die “white man” Engelssprekendes ingesluit het en dat beide tale soos in die ou Republiek voor 1994 in 'n afsonderlike tuisland vir wittes erken sou word.
  As bittereinder sou jy dus ook nie die Boereoorlog langer kon ophaal om verdeeldheid te saai in 'n tuisland vir wittes nie.

 • Baie dankie Hans, ek is 'n BITTEREINDER saam met jou!
  Die Afrikaanse onderwysnetwerk is klaar op die been en die swaai na Afrikaanse privaat onderrig is onafwendbaar.
  Net soos met burgerregte-organisasies soos Solidariteit sal baie mense, (dink aan bydraes van bv R100 - R200 p/m, en 220 000 bydraers) soos ook met reeds bestaande Afrikaanse privaat universiteite die geval is, uit hulle eie sak betaal en mildelik bydraes maak om die volhoubaarheid en ontwikkeling daarvan te verseker sodat niemand- ryk of arm- uitgesluit word nie. Die onderdrukkers van ons geliefde taal verstaan blykbaar nie dat ons ons siele daarvoor sal gee nie!
  Wat ek snaaks vind is dat die suggestie dikwels gemaak word dat omdat SA oor 'n grondwet beskik wat goed is vir alles behalwe die beskerming van Afrikaners se hardverworwe regte (Afrikaans ingesluit) - privaat Afrikaanse skole se volhoubaarheid nie verseker kan word nie.
  Dit is loutere snert want die privaat skole wat uiters suksesvol gaan wees en in die pyplyn is beplan nie om enigeen uit te sluit wat in Afrikaans onderrig wil ontvang nie! Met inbegrepe van wit en bruin kinders of wie ook al verkies om in Afrikaans onderrig te word. Dit kan geargumenteer word dat dit juis een van die grootste saamsnoer en versoeningsprojekte ooit kan wees deur op historiese wyse bruin- en witmense wat Afrikaans is saam te snoer tot eenheid van doel en identiteit.
  Sekerlik sal ons dit nie los nie, wie ons geskiedenis ken en ons liefde vir ons taal ken, sal ons ywer en vasberadenheid ten opsigte van ons skat (Afrikaans) nie geringskat nie, indien wel sal hy of sy handel tot sy of haar eie ontnugtering.
  Voeg daarby die waarneming dat Afrikaanssprekendes volgens aanduidings onder ALLE rasgroepe groei (ten spyte van ongelooflike pogings tot taalmisdade teen die mensdom) en Afrikaans se toekoms is blink!

 • Avatar
  Johnnes Comestor

  Die meerderheid wit kiesers het in 1992 tot grondwetlike onderhandelinge ingestem en nie tot een mens, een stem en meerderheidsregering nie. Die Nasionale Party het in aanloop tot hierdie referendum kiesers aangeraai om "Ja" te stem as hulle teen meerderheidsregering gekant is. Die historikus Hermann Giliomee verskaf 'n baie duidelike uiteensetting van wat gebeur het. FW de Klerk het nie 'n mandaat vir meerderheidsregering van die wit kiesers ontvang nie. De Klerk het belowe om 'n verdere referendum oor die finale ooreenkoms en grondwet onder wit kiesers te hou, maar hiervan het niks tereg gekom nie.
  Wat skole betref, as daar 14% inwoners in Gauteng is wat Afrikaans as moedertaal het, behoort 14% van die staatskole Afrikaans as onderrigtaal te hê. Dit is onbillik om van Afrikaanssprekende belastingbetalers te verwag om hulle kinders ten duurste by privaat skole in te skryf.

 • Avatar
  Hans Richardt

  Charles, my hele houding wat jy beskryf. Skynbaar het jy nie begripsprobleme soos sommige wie glo dat politieke korrektheid geforseerd etnies die "weg en die waarheid" vir SA is nie.
  Die sg model C-skole is ook duur deesdae. Daarby word wit studente vir tegniese opleiding deur oa regstelaksie en rassekwotas by sg staatsinstellings, beperk. Maw, die beleid is daarop gemik om wit te verarm omdat hul uitgesluit word met wetlike rasgebaseerde diskriminasie, geen sprake van "een SA vir almal" nie.

 • Beste Charles
  Jy het dus ook tot die slotsom gekom dat Afrikaans nie kleurgebonde is nie en dus nie vir sy voortbestaan daarvan afhanklik is nie. Diegene wat die geskiedenis verstaan, sal weet dat die Bittereinders 'n faksie van die boeremagte was wat tot 'n guerrilla-oorlog oorgegaan het om die Britte te dwing om terug te trek en dit uiteindelik gelei het tot die oprigting van konsentrasiekampe.
  Soos taal vandag nie kleurgebonde is nie, was die konsentrasiekampe ook nie net vir wit Afrikaners nie. Daar was ook swart mense in konsentrasiekampe.
  Tog verkies die ANC die taal van die grootste koloniseerder bo enige ander taal, waarskynlik omdat die VSA en ander 'n variant van Engels in die bedryf van besigheid gebruik. Die Boereoorlog het gegaan tussen veral Afrikaners en die Britte oor die reg van mense om oor hul eie politieke status en regeringsvorm te besluit sonder invloed van buite om hulself in eie politieke gemeenskappe te orden volgens 'n geskrewe grondwet in hul eie grondgebied. In so 'n gebied sou die tale van die mense en hul kultuur in so 'n grondwet beskerm word.
  Die ANC se doelwitte was anders, alle kultuurverskille wat ook taal insluit, word op die altaar van een globale mens geplaas en daarom publiseer Stats SA ook nie meer statistieke oor die verskillende swart bevolkingsgroepe nie, maar word almal as 'black' geklassifiseer asof hul 'n homogene eenheid is.
  Soos die Boere geveg het om hul republieke te behou, was dit die doel van afsonderlike ontwikkeling en selfbeskikking (apartheid) en nie die verwronge siening wat plaaslik en in die buiteland daaraan toegeskryf is nie. Dit is dus belaglik om die doel as 'n 'misdaad teen die mensdom' te beskryf.
  Dit is die metode wat gebruik is, naamlik die ontruiming van mense soos bv in Distrik 6, en dit dan ongebruik vir dekades te los wat tot die gevolgtrekking gelei het dat dit 'n misdaad teen die mensdom gepleeg was.
  In die 1992 referendum het die meerderheid wit kiesers afgestap van die ideaal en kan 'n mens dus nie in die sin van selfbeskikking tov 'n taal praat nie, maar eerder die handhawing van 'n taal deur die instrumente waarvan ek en jy, Hans, ondersteuners is.

 • Avatar
  Hans Richardt

  Charles, wat ek nooit na verwys het nie, was FC Boot se "tuisland-sindroom"! Ek het bloot aangedui dat Afrikaanse skole, tersiêre onderrig en opleiding reeds tasbare werklikheid is, wat geen politieke party by betrokke is nie. Verder het ek ook geen ras of etniese groepe hieraan gekoppel nie, maar duidelik verwys na vryheid van keuse en assosiasie.
  Solidariteit en kollektiewe filiale het geen rasgebaseerde of partypolitieke affiniteite nie. Dit gaan oor dié wie hul vereenselwig met die taal en strewe rondom Afrikaans as taal en kultuur. Ek is ’n bittereinder in hierdie verband en trots daarop. Selfbeskikking is nie gekoppel aan 'n "tuisland" soos die idee waarmee sommige politieke albatrosse nog rondskarrel nie.
  Daar is 'n stryd te stry en in Afrikaans.

 • Hans
  Jy het geen idee waarvan jy praat nie en ignoreer doodeenvoudig die erkende
  definisie soos ek dit aangehaal het in Engels: "Essentially, the right to self-determination is the right of a people to determine its own destiny. In particular, the principle allows a people to choose its own political status and to determine its own form of economic, cultural and social development."
  Jy is absoluut laf om te beweer dat ek aan 'tuislandsindroom' lei. Wat ek beweer is dat dit waarna jy strewe en wat voorheen die doelwit was, die beste in 'n tuisland tot sy reg sou kom. Dit is tog waarom daar afsonderlike ontwikkeling en selfbeskikking was.
  Mense is die draers van kultuur en taal. Dit moet tog vir enigeen duidelik wees dat
  as Afrikaansmediumskole oorstroom word deur ander hul ook hul kultuur in die instansies sal indra. Kultuur is iets wat aangeleer word, want dit het te doen met 'n lewenswyse. Daarom is die Afrikanerkultuur anders as bv die Zoeloekultuur. Jy sê jy het 20 jaar in Daveyton gewerk. Was dit onder die Dept Nie-blanke-sake van die Benoni-munisipaliteit of die Streeksdiensteraad en daarna in die onafhanklike Daveyton, voordat dit by die groter Benoni geïntegreer is?

 • Avatar
  Hans Richardt

  Staatsbeskikking is duidelik waaroor jy skryf FC Boot. Ek praat oor selfbeskikking en ek belê daarin, want dis die moeite werd.
  Verdere verduidelikings wil ek nie gee nie.
  Ek verwag nie dat jy daarin hoef te glo en nog minder, dat jy daarin hoef te belê nie. Voor my het vele geslagte ook in hul eie selfbeskikking belê en was daar die wat in koloniale staatsbeskikking geglo het. Ek wil nie van taal en kultuur verander bloot omdat dit polities korrek is en omdat iemand glo staatsbeskikking is goed nie.

 • Avatar
  Pieter. Kroutz

  As die Afrikaners hulself vandag nog moet bevry, dan het hulle hulself vanaf 1910 tot 1994 stelselmatig vasgeketting met alles en nog wat. Die alles en nog wat moet Hans maar self uitwerk. Die bevrydingstryd van Hans dui ook op 'n identiteitskrisis. Ons Afrikaanssprekendes het duidelik nie die probleem nie. Die Afrikaanse taalsprekers is nou wit, swart, bruin, geel, die Somaliërs, Ethiopiërs en mense van Bangladesh hier in De Aar praat nou ook Afrikaans. Lank lewe Afrikaans in die Afrikaanse Suid-Afrika.

 • Avatar
  Hans Richardt

  Ek hoef niks te lees van jou nie. Stel nie belang nie en wil nie.
  Siklus van armoede en Afrikaanse opleiding het NIKS met mekaar te make nie.

 • Avatar
  Hans Richardt

  Daar is akademiese Afrikaans wat deur staatsbeskikkingsbeleid met Engels verdring word.
  Daar is seker nog "'n Bar op De Aar"?

 • Dit is absoluut twak en dui duidelik aan dat jy in 'n wêreld van jou eie leef. Weet jy hoe lank dit gevat het voordat die Engels-Afrikaanse woordeboek op die mark verskyn het? Ek gee nie om of jy dit wat ek skryf lees of nie, maar gaan nogtans uit die voorwoord, geskryf deur H J Terblanche aanhaal: “Terwyl ek 22 jaar gelede aan die Staatsvertaalburo in Pretoria verbonde was en ook belas was met die vertaling van die tegniese eksamenvraestelle van die Unie-Onderwysdepartement, moes ek, by gebrek aan die nodige woordeboeke en handleidings in Afrikaans, noodgedwonge besondere pogings aanwend om die vereiste Afrikaanse terme vir die Engels te vind. Aanvanklik is daar so goed moontlik van die volstrek ontoereikende hulpbronne gebruik gemaak om die probleme die hoof te bied, maar die toestand was in werklikheid belaglik.” Februarie 1964.
  Nou wat het dit met armoede te doen? Baie min mense het dit die jare gemaak tot matriek en baie van my skoolmaats moes die skool verlaat met 'n graad 10-sertifikaat om 'n ambag te volg, of om by die spoorweë, polisie of die weermag aan te sluit.
  Dit moes hul doen om die armoede in die huisgesinne te help verlig. In 1953 was daar bv in my graad 7-klas slegs een kind met ’n tandeborsel en het klere dikwels van ouer na jonger kinders gegaan.
  In 'n ambag het 'n Afrikaanse opleiding jou niks gebaat nie, want die handelswêreld was beheer deur Engelssprekende besighede. Self Afrikaanssprekende gegoede gesinne het hul kinders na 'n Engelsmediumskool gestuur. So het my neefs en niggies by 'n Engelsmediumskool gematrikuleer.
  Ek weet nie hoeveel armblankes daar op die oomblik in Suid-Afrika is nie, want daar is nie betroubare statistieke nie. Volgens Helpende hand is 66% Afrikaanssprekend.
  Daar is ook nie betroubare statistieke beskikbaar oor hoeveel onderhoude met werksoekers in Afrikaans en Engels gevoer word nie. My vermoede is dat die meerderheid in Engels plaasvind ,veral omdat owerhede op alle vlakke verengels het.
  Wie dink jy nou het 'n beter kans om 'n werk te kry? 'n Afrikaanssprekende kind uit 'n armoedige agtergrond met 'n Afrikaanse opleiding en swak Engels of 'n gegoede kind wat volkome tweetalig is met 'n hoër standaard van opleiding? Dis al bewys dat honger kinders swakker as goed gevoede kinders vaar, dus het armoede 'n direkte invloed op enige opleiding ongeag die taal waarin dit aangebied word.
  My gematrikuleerde kleinkinders met hul opleiding in Afrikaans moes wag tot ouderdom 21 voordat hul 'n vaste betrekking kon kry en feitlik alle onderhoude was in Engels.

 • Die Solidariteit-beweging is Afrikaners se enigste redding – net jammer hulle is nie meer rewolusionêr nie.

 • Avatar
  Spook Speurder

  As ek maar 'n bittereinder was het ek F C Boot nou sterk aangespreek! Ek sou ook nie van 'n tuisland wou praat nie maar van 'n eie een, jou land waaruit jy onder meer aan arme buurlande kan hulp verleen, sou hul daarvoor kom aanklop,

 • Beste Spook Speurder
  Jammer maar die eie tuisland waarvoor baie ,myself ingesluit, 10 jaar opgeoffer het as lid van die Burgermag, is van die tafel afgevee die dag toe liberales soos aasvoëls op 'n erg verswakte P W Botha toegesak het.
  Daai gedagte moet jy op jou maag skryf en met jou hemp afvee. Geen ANC-regering sal ooit tot so iets instem nie. Lyk my mense verstaan nie wat aangaan nie. Suid-Afrika is in haglike toestand weens 'n verswakkende ekonomie , falende munisipaliteit en 'n verdeeld ANC. Dit veroorsaak dat plekke waar daar nog beter dienste en werksgeleenthede en skole is wat nog werk, oorstroom word en ander varkhokke word.
  Dit is dan ook die rede waarom Gauteng, die kleinste van alle provinsies, tans 17 miljoen mense het en vinnig besig is om nog net soos die res van Suid Afrika te word. Dit is om die rede dat die ANC alles in sy vermoë doen om die Wes-Kaap onder sy beheer te kry, want dan kan alle vergelykings daarmee uit die weg geruim word en word die opposisie tandeloos gelaat en uitgelewer aan die giere en grille van die huidige regering. Baie van ons wat voorheen in munisipale diens was, het gesien waarheen dit lei, maar is stilgemaak. Dit het dan ook tot die opmerking van een van my uitgebreide familie gelei, wat tot die slotsom gekom het dat Suid-Afrika in sy moer is en hulle nie geweet het wat op munisipale vlak aangaan nie. Dit gebeur as 'n mens nie jou voete plat op die aarde hou nie en die De Klerk-feëverhaal soos soetkoek verslind het.
  Jy sê jy wil my aanspreek. Eintlik moet ek julle aanspreek, want die gevolge van die 1992-referendum het lyk dit my nog nie tot jul verstande deurgedring nie. Dink jy nou regtig as Orania die enigste plek in Suid-Afrika is wat nog werk, die massa honger werklose mense dit in vrede sal uitlos? Dan verstaan julle nie waarom mense uit Afrika alles opoffer om tog net hulself in werkende staat in Europa te huisves nie. Hoe gaan jy hulle daar uithou? Geweld, 'n muur bou of hul probeer met rede te oorreed om terug te keer?

 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top