Nuwe Stories 2013-kortverhaalwedstryd: Eerste keurverslag van "Thula baba"

 • 0

Thula baba: Die eerste keurverslag deur Leti Kleyn

 Wat werk?

Hierdie verhaal skets die afgryslike situasie van kindermishandeling en gesinsgeweld. Die tematiek en karakters beskik oor die potensiaal om ’n aangrypende verhaal te word, wat vry van godsdiens en morele lesse, deur die eenvoud, sterk sosiale kommentaar te lewer.

Wat om te lees

 • Annelie Botes se Thula-Thula
 • Koerantberigte oor kinders wat brutaal vermoor is (bv. die Shaldeen Human-saak)

Waarom aan aandag te gee:

 • Ontwikkel die verhaalwêreld van die werkersklas en die probleme wat hierdie gesin ervaar volledig en eerlik.
 • Ontgin en ontwikkel die probleme met ras- en klasverhoudinge wat jy hier aanraak.
 • Bou jou karakters sistematies en oortuigend deur die verloop van die verhaal op, sodat die leser simpatie vir die kind en die situasie ontwikkel.
 • Probeer die godsdienstige element uit die verhaal verwyder, sodat die storie nie uitgelewer is aan die verteller en skrywer se morele oortuiginge nie, maar eerder aan die brutaliteit van die situasie waarin die kind haarself bevind. Die verhaal moet vrae oor die situasie by die leser genereer, die skrywer en verteller kan nie vir die leser dikteer hoe hy/sy daarop moet reageer nie.
 • Onthou dat kinders nie na hulself in verkleining verwys nie – dit is ’n skrywerstruuk wat jy hier gebruik om simpatie by die leser te ontlok. Die kind het ook nie noodwendig die hoeveelheid insig in die situasie soos wat in die verhaal aan haar toegedig word nie.
 • Moenie vertelperspektiewe in die verhaal verwissel nie. Dit skep verwarring by leser as hy/sy nie weet wie aan die woord is nie.
 • Herskryf die dialoog in jou verhaal op oortuigende wyse, sodat die karakters daardeur ontwikkel word, en die leser bepaalde afleidings oor die karakters kan maak.
 • Let ook op die verskynsels “wys” (show) en vertel (tell). Die inligting moet aan die leser oorgedra word op so ’n wyse, dat hy/sy nie voel dit word direk oorvertel nie. Die leser hoef ook nie altyd presies en volledig ingelig te wees nie – laat die storie ontvou en die inligting daarmee saam bekendgemaak word.
 • Waak teen sentimentele beskrywings om simpatie by die leser te wek. Heroorweeg die slot van die verhaal.

 


 

Lees die kortverhaal "Thula baba"

Terug na die lys Nuwe Stories-kortverhale

Teken in op LitNet se gratis weeklikse nuusbrief. | Sign up for LitNet's free weekly newsletter

 • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top