Mma Africa

  • 2

Foto: jpaulxtra van Pixabay

Mma Africa

Ek sien haar stap
die ritme van Afrika in haar lyf
DNA soos stringe krale deur die eeue,
kop omhoog, kind styf teen die lyf.

Sy dra die kontinent op haar kop ─ gevou ─
soos net sy dit kan doen.

Hoeveel myle, Mma Afrika,
het jy al afgelê?
Hoeveel strale van die Afrika-son
oor jou lyf?

Ek skryf haar verhaal in my kop:
mieliepap, tee, warm water vir was
vroegoggend-verhale vir die kinders om weer waardes vas te lê
’n sonsopkoms
deur ’n wolkkombers oor haar lapstukkie grond.

Sy bewerk die aarde (of ’n huis, iewers) ver hiervandaan.
Sy dra haar laste
om haar lyf
op haar kop.
Sy maak planne, deel haar lief en leed.
Sy is trots.
Die reuk van vars seep hang
oor haar wasgoeddraad.

O, Mma Afrika!
Ek wil veldpaaie stap deur jou hande
om jou voete sit
jou stem voel as jy sing.
Jy hoort by ’n wêreldkongres –
hervormer, strateeg, raadgewer, planmaker, volharder.

Jy, ewige Mma Afrika.


Mma Africa

I see her walk
the rhythm of Africa in her limbs
DNA like stringed beads through centuries, head held high, child hugged tight.

She carries a map of Africa on her head ─ arranged ─
only she knows how.

How many miles, Mma Africa,
have you travelled?
How many rays of the African sun
across your body?

I write her story in my head:
mieliepap, tea, warm water to wash
early-morning stories for the kids to remember old values
a sunrise
through a cloud-blanket over her quilted land.

She works the soil (or a home, somewhere) far away.
She bears her burdens
on her body
on her head.
She makes plans, shares her loves and her losses.
She is proud.
A soap-fresh fragrance drifts
from her washing line.

Oh, Mma Africa!
I want to walk through the veld paths of your hands
crouch at your feet
feel your voice when you sing.
You should be on a world stage ─
you reform, you strategise, you advise, you plan, you endure.

You forever, Mma Africa.

  • 2

Kommentaar

  • Waar van elke moeder en vrou van on ongenaakbare kontinent. Salut! 'n Mooi ode, Soos Margaret Cordier tereg opmerk.

  • Reageer

    Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


     

    Top