Is ek gay gebore?

 • 28

Ek is ’n vrou in my laat veertigs en het al kommentare en haatspraak ervaar as gevolg van my seksuele oriëntasie. Ek is ’n lesbiër en ek is in ’n baie gelukkige verhouding van meer as 15 jaar met my sielsgenoot, lewensmaat en die liefde van my lewe.

Ons woon nie gay parades by nie en is nie aktief deel van die gay gemeenskap nie. Ons hou nie hande vas in die openbaar en soen mekaar om aandag te soek nie. Ons het baie vriende, gay en straight, wat ons opreg liefhet. Ek is baie gelukkig en ek word ook aanvaar in die kerk waar ek tans deel is van die orkes. Ek en my lewensmaat is Christene en baie gemeentelede is bewus van ons liefde vir mekaar, en ons het nog altyd liefde en aanvaarding by die gemeenskap van Christus ontvang.

Daar is wel dinge wat my seermaak en toe ek hierdie reeks aanvalle en observasies oor die gay leefstyl op LitNet lees, het daardie gevoel weer opgekom. Na jare van gay–wees raak mens sterk, maar liefdelose en oningeligte opinies teen my seksuele voorkeur maak dit moeilik om die trane terug te hou!

Ek het nog nooit my oriëntasie uit die Bybel probeer regverdig nie. Ek glo wel dat God my verstaan en besef watter pad ek moes stap, en ek glo dat God darem bly is dat ek gelukkig is.

Jaco Fourie het iets kras gesê oor ’n gay man se afsku in vroulike geslagsdele. Ek kan sê dat ek dieselfde walging met mans se geslagsdele het. As jong meisie was ek nooit butch nie. Ek het altyd viool gespeel en het baie meer in die kunste belangestel as in sport. Selfs vandag.

Toe ek 13 jaar oud was, het ek gedroom hoe ek en die man van my drome voor die kansel gaan staan. Ek het gedroom van ’n huis vol kinders. Daardie drome het alles verdwyn.

Die persoon het my lankal al bearbei, en ek het hom heeltemal vertrou.

Ek onthou die eerste keer. Die sweet, sy stink asem, sy harige liggaam. Ek was te jonk en te skaam om iets te sê. Na sowat twee jaar van uitbuiting het ek uiteindelik ’n onderwyseres vertel wat ingegryp het. Die persoon is aangekla, maar het ’n ligte straf gekry.

Na daardie voorval kan ek nie die manlike liggaam verdra nie. Ek het berading ontvang, daar is vir my gebid en ek het selfs aversie–terapie ondergaan. Ek haat nie mans nie, en ek kom goed met hulle oor die weg. Tog kan ek nie intiem met ‘n man verkeer nie. Ek het al probeer, en ek kan myself nie sover kry om eers ’n man te soen nie.

My lewe is agtermekaar. Ek het ’n goeie werk en ek is mal oor my lewensmaat en die beskerming wat ek by haar kry. Ons verhouding wentel nie om seks nie. Ek kan nie beskryf hoe gelukkig dit is om saans in haar arms aan die slaap te raak nie.

Is ek gay gebore? Waarskynlik nie.

Is ek vrugbaar? Nie meer nie, maar my lewensmaat kan nog kinders baar en ons oorweeg dit sterk.

Sal ons goeie ouers wees? Beslis.

Sal ek ooit aangetrokke tot mans kan wees? Na intense terapie en ’n jarelange stryd kan ek verseker sê dat dit onmoontlik is.

Loop in my skoene voor jy oordeel. Dink ook daaraan dat ek, nes ander gay mense, ons geluk mag vier in hierdie land, nes enige ander straight couple.

Woorde en oordeel maak so seer.
Stephanie

 • 28

Kommentaar

 • Beste Stephanie

  Of jy gay gebore is al dan nie, is nie ter sprake nie, en ek glo nie enige gay hoef sy/haar kop daaroor te breek nie.  Ons almal is net vir 'n kort tydjie hier op die aarde, en elke mens moet sy/haar eie geluk uitlewe, sonder verantwoording daaromtrent te doen teenoor enige ander mens, kerk, of selfs die staat.  Hoe elkeen sy / haar God aanbid, of glad geen God aanbid nie (soos in my geval), het ook boggeral met ander uit te waai.

  Wat elkeen konsensueel privaat (hetero; gay; bi; fetish; gangbangs;  ens.) in sy/haar/hulle slaapkamer doen is suiwer hulle saak alleenlik.  Die probleem vandag le by die Fundementalistiese Christene asook Islam wat ander mense se lewens wil beheer en manipuleer in 'n wanopvatting dat dit is wat God van hulle verwag.  Hulle wil selfs die staat (meerendeels in hulle oe die gesante van Satan) gebruik om wetgewing in werking te stel om hulle "morele" sieninge op die burgery af te dwing.  Hierdie Christene verteenwoordig 'n  minderheid in die breer Christelike gemeenskap, en veroordeel selfs hulle medegelowige in Christus.  Soos ek volgens hulle gesprekke kan aflei, is hulle die enigstes wat met God se gesag mag praat.

  Met betrekking tot jou emosionele gevoel rakende die huidige besprekings oor homoseksualiteit, moet jy aanvaar hierdie forum is oop vir almal om eie menings te lug, hoe kras of onaanvaarbaar dit vir die leser ookal voorkom.  Vir my is dit juis dit wat hierdie forum so interesant maak. Ek self het baie van ander hier geleer, selfs van my sieninge oor seker sake verander of aangesuiwer.

  Ek gun Kobus sy sieninge.  Ek is van mening hy glo opreg in alles wat hy skryf, en wees verseker hy is nie oningelig nie, alles behalwe,  maar daar is ook ander menings op hierdie forum wat ge-uiter word wat hewig met syne verskil (myne inkluis), en elke leser moet die een skrywer teenoor die ander opweeg, en sy / haar eie gevolgtrekkings maak, rakende die nut vir hom / haar oor enige onderwerp onder bespreking.

  In jou geval, wens ek jou alle verdere geluk vorentoe met jou lewensmaat, en ja, alhoewel ek persoonlik nie 'n voorstaander van gay "huwelike" (wel kontrakturele verbintenisse) is nie, of dat gays kinders aanneem nie, is dit weereens 'n persoonlike geluksaak rakende die betrokke partye, wat met my ook boggeral uit te waai het.

  (Selfs laasgenoemde twee onderwerpe kan interessante debat uitlok) 

  Jaco Fourie

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kobus de Klerk

  Liewe Stephanie,

  Baie dankie vir jou openhartige brief. Dit gee baie perspektief aan ’n baie moeilike probleem.

  Jy getuig dat, ’n jaar nadat jy  jou puberteit op 12 bereik het, jy gedroom het van ’n man, kindertjies en ’n gelukkige huwelik. Jy getuig van vertroue, mooi, naïewe vertroue, soos dit ’n jong meisie van daardie ouderdom betaam. Jou drome is dié van ’n gesonde, welaangepaste, jong meisie. Jou hunkering was na die man van jou drome, soos die Woord dit ook so mooi in Genesis 3:16 bevestig.

  Maar jy getuig ook van groot pyn, teleurstelling, geskende vertroue en ’n verpletterde droom, uitbuiting…  jý, magteloos en rigtingloos in jou vernedering , hý, ongevoelig behalwe vir sy eie begeerte. Wat ’n tragiese verhaal. Wat ’n wandaad aan jou.

  As gesonde, maar geskende volbloed jong vrou, het jou siel in opstand gekom oor die droom en integriteit wat verpletter is. Daaroor, dat dit nooit weer so kón wees, soos jy gedroom het, nie, weens die dwase, ongevoelige en selfsugtige vergrype van ’n man aan jou. Hy, as man, wat jou droom moes beskerm en bewaarheid, wat jou die teerheid van intieme liefde moes inlei, het die teenoorgestelde gedoen.

  Jou siel is steeds in opstand. Jy walg steeds in mans. Nie oor dit wat manlik is nie, maar oor dít wat ’n man aan jou gedoen het. Vrees. Dáárom wend jy jou na ’n vrou, die tweede beste vir jou. Jou eerste liefde was ’n man… Maar die vrou sal jou nie pynig nie. Daarom soek jy steeds, na soveel jare, koestering dáár…

  Jy sê die HERE verstaan. En, ek is seker dat Hy dit wél doen. Hy ken jou pyn. Hy ken jou teleurstelling. Maar Hy weet ook dat jy jou eie oplossing gesoek het… terapie en al. Maar HY, jou HERE, weet ook dat jy nie werklik gelukkig is met jou tweede beste keuse nie. Dit is wel beter as jou eerste keuse, daardie spesifieke man, maar steeds tweede beste. HY, die HERE weet ook dat jy ’n onredelike en irrasionele walging in ander, onskuldige, mans het. HY, jou HERE, weet ook dat meeste mans, liefdevol en teer met hul vroue is – dít wat jy nou by jou lewensmaat van die eie geslag soek. Jou hunkering na koesterende liefde sónder om gepynig te word, jou hunkering na beskerming, want jy is volbloed vrou.

  Selfs jou hunkering na nuwe lewe, ’n kindjie, verklaar dat jy steeds volbloed vrou is, al is daar dalk ’n mediese rede of ouderdom, waarom jy nie meer daaraan kan voldoen, nie. Maar al sou jy wou, al sou jy kon, wéét jy dat jou lewensmaat, wat jy in die plek van die man van jou drome laat kom het, dit nié kan gee nie. In jou hart en in jou siel wéét jy, dat dit nié is wat die HERE vir jou in gedagte gehad het en steeds het, nie.

  So, ek het sóveel deernis vir jou situasie. Maar ek is bevrees, nadat ek jou brief gelees het, weet ek dat jou huidige dispensasie ’n blote gerief reëling is, vir beide van julle, maar nié die ware Jakob vir jóú nie. Jy gebruik die vroulike lewensmaat om ’n leemte van ’n droom wat verlore gegaan het, te vul. Sy? Wie weet wat háár verduideliking, is. Straks jonger as jy?

  Jy weet en die HERE weet, dat jy ander mans en ook die regte man wat vir jou bestem is, onredelik en onregverdig in ’n kategorie van verwerplikheid plaas – oor die optrede van één man wat jou drome verpletter het. Die HERE weet en jý weet, dat jy daardie man nog nooit vergewe het, nie. Dat die las van onvergewensgesindheid steeds jou lewenspad bepaal, steeds jou keuses en voorkeure bepaal. Jy weet dat die HERE, Wie jy as Christen moet dien, wil hê dat  jy die man moet vergewe, want die HERE sal die man vergeld vir soverre daar vergelding moet wees, maar jy moet jou lewe voorsit op die weg waar die HERE jou graag wil sien.

  Daardie pad, liewe Stephanie, is nié die pad waar HY vir jóú uitsonderings moet begin maak omdat jý swaargekry het, nie. HY, jou HERE, het veel swaarder as jy of enigeen van ons, gekry, sodat ons, sodat jý, in Hom ware Vrede en Voorspoed sal vind, ooreenkomstig Sy Woord.

  Wat sal gebeur, as daar ’n kindjie van ’n ander, vreemde man se saad (want uit julle onnatuurlike verhouding kán daar geen nuwe lewe voortkom om jou natuurlike hunkering as vrou, na nuwe lewe, te bevredig nie) vir jou gebore word, maar dit is ’n seuntjie? Sal jy dalk jou walging vir mans op hom ook uithaal? Sal jy teen jou seuntjie diskrimineer omdat hy ’n man is? Sal jy normaal en natuurlik optree as hy aangetrokke voel tot ’n meisie? Sien jy kans? Of gaan jy oorweeg om te aborteer as dit ’n seuntjie is wat verwek word en meen dat die HERE dít óók moet verstaan? Of sal jy dalk van die hele swangerskap plan afsien, omdat jy ’n onnatuurlike walging in mans koester? Hierdie is vrae wat onmiddellik opduik, omdat jy, ’n natuurlike vrou met natuurlike vroulike behoeftes, jou in ’n onnatuurlike verhouding begewe het, wat nóóit sou opduik as jy die situasie in die Krag en leiding van die HERE op ’n natuurlike manier hanteer, sodat jy jou onnatuurlike walging in ’n man, die hoof kan bied, nie.

  Jy verwag eerder, waar ander mense gefaal het om jou te heel, dat die HERE vir jou uitsonderings op Sy Reël moet maak, al het HY, die HERE  ter behoud van Sy Reëls, Sy Lewe afgelê sodat jý en ek en almal anders, in Sy oorwinnende Krag, óók by Sy Reëls, wat Liefde vir die Lewe ten grondslag het, sal kan hou?

  Jy verwar die HERE se lankmoedigheid en geduld met jou onwrikbare houding teenoor Sy manlike skepsels, óók Sy kinders, met swakheid, toeskietlikheid, sodat jy dink jy Sý Wil en Woord, kan manipuleer om jóú situasie te pas? Nee. HY gee jou geleentheid om te besin, te herstel, Hom in nederigeid op te soek, Hom te vertrou vir die oplossing wat HY in gedagte het vir jou.  Nie jou voorskrif daaromtrent, nie.

  Dalk wil jy my nou ook slegsê en uitskel en ook teen my uitvaar (ek is ook ’n man…) oor die inhoud van my brief. Maar voor jy dit wil doen, besin asseblief eers oor die werklike betekenis van die HERE se uitnodiging in Mattheus 11:28-30 saam met Mattheus 16:24-27.

  Kyk na jou onnatuurlike retoriek. Haatspraak, as daar verwys word na die einste Woord van die HERE, Wie jy self sê, jy dien? As gelowige behoort jy te weet dat, die vermaning om getrou te bly aan die belofte en Woord van die HERE, nié veroordeling is nie, maar verlossing… want God help die getroues…

  Sterkte,
  Kobus de Klerk  

 • Beste Stephanie,

  Wees net jouself en geniet jou menswees op jou eie unieke manier. Mense wat nie jou pad gestap het nie,het nie 'n benul van wat met jou gebeur het nie. Niemand kan jou oordeel nie, want jy is so gebore. Enige regdenkende gaan beslis nie kies om gay te wees met die wete dat jy verguis en veroordeel gaan word nie.

  Wees verseker,dat daar baie "straight" mense, soos ek is, wat nie 'n oog knip oor gays nie, want ek het dit my besigheid gemaak om myself, los van godsdienstige vooroordele, te vergewis van wetenskaplike feite oor die onderwerp.

  Ons leef ongelukkig nog steeds in 'n wereld waar mense nie vir hulself kan dink en uit hul klein kassies wil klim en self ondersoek instel nie. Dis baie makliker om te glo wat ander vir jou opdis as die waarheid en ongelukkig, sonder om jou Christelikheid aan te tas (ek sal nooit iemand se geloof afskiet nie,al is ek self a-godsdienstig), het godsdiens die oorsaak geword van die wanindrukke wat oor gaywees, bestaan. Die ergste hiervan is die veroordeling en liefdeloosheid wat hieruit spruit ... om van die gay persoon se wroeging en skuldgevoelens nie eers te praat nie!

  Ek is baie bly dat jy geluk in jou kerk vind en dat daar liefdevolle mense is wat verstaan.Konsentreer liewer daarop en ignoreer die hatiges,want hulle sal jy altyd oral kry en hulle bly onoortuigbaar.

  Sterkte

  Perdebytjie

   

   

 • CorneliusHenn

  Stefanie,  

  Beide Jaco en Perdebytjie se raad is waar en eenvoudig; hou vol om op die wonderlike gawe wat jy uit die hand van God het, naamlik jou eie lewe, te fokus.  

  Jy is duidelik in 'n goeie omgewing en gemeenskap.  

  My boodskap aan jou is dieselfde.

  Kobus de Klerk se vloek daarteen; fokus op jou sonde ...  

  Vergeef egter asseblief my skerp stelling omtrent Kobus de Klerk se dwaling, maar dis baie duidelik uit sy verwaande en voortydige orgasme hierbo dat hy nie jou brief behoorlik gelees het nie. Sy vervelige ego verblind hom maar soos altyd.  

  Kobus het sy duiwelgeestelike roeping lank gelede hier beskryf as iets wat hy op 'n dag teen Gordonsbaai se hange ontvang het. Sy innerlike drang is "om te breek". Daarin veronderstel hy  dat hy met sy spirituele intelligensie instaat is om ander se harte te vertrap. Die onsekerheid waarmee hy dan sy slagoffer laat, is dan heel bruikbaar agterna vir sy medebesetenes om hul onkruid in sy "gebreekte braakland" te kom saai (pedofiele se modus operandi verskil nie veel nie).  

  Die feit dat jy erken het dat Kobus se soort gedweep jou seermaak, het die armsalige siel totaal van stryk gelaat. Kobus dog toe hy't in sy doel geslaag en vandaar sy erg verwarde geteem hierbo.  

  In die Bybel word daar baie teen Kobus en sy huiskerkbende-stelsel meelopers se soort "breker bekering" gewaarsku. Soos dit onder meer in Matteus 23:15 geskrywe staan; Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel, twee maal erger as julle self.  

  Goddank Stephanie, jy't nie nodig om twee maal erger as Kobus en sy ge-aliedebende te eindig nie. 

  Mag Jesus Christus onse HERE, ons almal vergewe. 

  Cornelius

 • Hello Stephanie, 

   
  Met hierdie debat het ek uitgesit, hoekom met die walglike vergestaltings van die homomisic omgaan. Die wat 'n steentydperk moraliteit hier wil kom afdruk en namens 'n groep mense besluit watter regte hul toekom en dat "god" hul toestemming daarvoor gee om te oordeel en te ontneem en te bepaal wat goed vir 'n groep mense anders as hulself is. 
   
  Jou verhaal is een van die duisend verskillende maniere hoe mense word wat hulle is en is in daardie konteks 'n waardevolle en roerende verhaal en is ek een van vele wat met innige meelewing jou verhaal gelees het en so begrip het vir die paaie wat die mens bewandel en wil jou graag bedank vir die feit dat jy dit gedeel het. Naas Varkspek se brief is hierdie die menslikste brief wat ek onder die onderwerp in hierdie siklus van die debat gelees het. 
   
  De Klerk, "henry", Duitswester, so tiperend van die walglike homomisic kan net gelaat word om hulself uit te woed en is dit verstommend hoeveel energie en tyd De Klerk veral aan die onderwerp spandeer, tot drie plasing in ry sonder enige kommentaar in die midde daarvan van ander deelnemers en is beide Oupa en Sondaar II se kommentaar kolskoot met die vraag hoekom is die "godvresende" man so obsessief oor hierdie onderwerp? 
   
  Dit is dik van die vervolgingswaansin en is dit met weemoed daar kennis geneem word van die persoon aan wie die wens van vrede uitgespreek met soveel nyd my en my soort vervolg met die Bybel vasgeknyp en statistieke en swawelvuur van die hel. 
   
  Wat is fout met hulle? 
   
  Hierdie vervolgers onder die dekmantel van "god' en 'n moraliteit uit die steentydperk? 
   
  Baie dankie
   
  Wouter
 • Kobus de Klerk

  Kyk nou die aggressie waarmee julle die kwessie benader. Maar dit is seker maar te wagte - almal van julle wat 'n kommentaar hier gelewer het, is agnostiese homoseksuele (net Perdebytjie is skynbaar nie 'n homoseksueel nie  maar wel 'n ateïs) en kon mens niks anders van julle verwag, nie.

  Julle kon ten minste uit respek aan Stephanie, wat hierdie moeilike saak baie openhartig en bedaard benader het, dit in dieselfde trant as sy hanteer het. Maar wys net, sy is 'n gelowige en nie een van julle ander is gelowig, nie en daarmee gaan beleefdheid, beheerstheid en bedagsaamheid by die deur uit. Die verskil staan soos 'n paal bo water, vir almal om te sien.

  Het julle gemeen dat Stephanie nog meer skeltaal en kruheid verlang? Dat dit haar beter sal laat voel?

  Die ergste is dat geeneen van julle die saak se essensie aanspreek nie, maar vir my probeer uitskel en slegsê terwyl ek die saak van een gelowige tot 'n ander, benader. Ek is seker dat Stephanie geweet het dat daar kommentaar op haar brief sou wees, maar syhet juis 'n beroep gedoen vir ordentlikheid.  Het julle gemeen julle aggressie sal enigsins 'n oplossing bied? Dit plaas net meer klem op die ingrypende aard van die probleem.

  Dit sou vir my maklik gewees het om julle in reaksie een vir een slegte sê en te verkleineer (daar is meer as genoeg gepaste skietgoed), maar ek is blykbaar die enigste een wat opgemerk het dat Stephanie mooi vra vir ordentlikheid, en dat die geskellery haar seer maak - hoewel ek deur 'n deelnemer beskuldig word dat ek haar brief nie behoorlik gelees het, nie. Verkeerd. Ek het dit bestudeer. Stephanie is belangrik genoeg vir my om aandag te gee aan wat sy sê, al verskil ons.

  Wanneer sal julle leer?

 • CorneliusHenn

  En dan Kobus, die nuwe werf is eintlik 'n bietjie anders as waaraan jy gewoond was om altyd so met jou boewery te ontglip. Enigeen kan nou Stephanie se bydrae met jou antwoord daarop lees, sonder om eens die bladsy te hoef verlaat. Elkeen kan dus maklik self besluit of jou dweepsieke gekerm in antwoord daarop relevant is ...net omdat jy so seg beteken op geen manier dat dit wel so is nie ... wie het jou god gemaak Kobus?

  • Cornelius lees maar net wat staan in God se Woord. Die homoseksueel is baie gou om te sê die kind van God oordeel. Sodra jy God se Woord aanhaal word jy onmiddellik uitgekryt as JY OORDEEL, dit is dan God wat oordeel, dit is Sy Woord.

   • Elna, Cornelius en Kobus het laaankal verkas. Laas toe ek van hulle gehoor het, het hulle twee sit en bier drink na kerk in 'n kroegie in Popokatapetl.

 • Kobus de Klerk

  Ek is nie 'n god nie, Cornelius, alhoewel dit jy is wat dit gedurig sê. Dalk voel jy maar baie minderwaardig tenoor my, al probeer jy anders sê, vandaar jy gedurige gekibbel en simpel, futiele pogings om my te probeer diskrediteer (en in die proses net meer die aandag op jou eie onbeholpenheid te vestig).

  Maar ek dien wel die ware en Enigste God, Wie my bemagtig en bekragtig.

  Mense het jou van kleins af geboelie en gespot, sê jy  En soos jy te kenne gee, nou nog - sekerlik vir 'n rede. Dit is omdat jy geen respek afdwing nie vanweë jou gees van losbandigheid en jou spektakel religie wat jy voorhou en sommer oor die algemeen oor hoe jy, is. Kortom, jy maak jouself bespotlik, en daarom spot mense jou en verkleineer jou - dit is die beeld wat jy van jouself uitdra, jy vra daarvoor.

  Jou redes wat jy aangee, is belaglik. Baie seuns en mans doen die dinge wat jy sê jy gedoen het. In my vriendekring van skool af al, is ons seuns en mans wat werklik waardering het vir die dinge waarvan jy praat. Meeste van ons kon klavier of ander instrumente bespeel. Nog nooit is iemand daarvoor aangesien as homoseksueel nie - watter selfbedrog en klug hou jy jouself nie mee besig nie!  Om skaakkampioen te wees, was 'n eer, nie 'n bespotting, nie!

  Maar dit is omdat jy is, soos jy is, dat mense jou...  wel... volgens jou, wil afransel - jy het seker maar net so 'n gesig, soos die ou simpel spreekwoord lui.  Dit is oor die gees wat van jou uitgaan, ongeag waarmee jou hande besig is. Dit is jou manier. Jy wil skinner. Jy wil teatraal raak. Jy wil emosioneel raak. Jy wil kerm en kla... en dit alles op 'n openbare forum.

  Wat ek egter voortdurend doen, is om jou daarop te wys en jou  te waarsku - en in die proses van hantering daarvan, maak jy jouself nog net meer bespotlik, omdat jy nie die insig het om waarskuwing te hanteer en te waardeer nie.

  As jy in die minste bereid was om eerlik te wees, sou jy besef dat ek nie op ander se harte 'trap' nie. Ek doen soos die Woord, die HERE, my lei om te doen. Om vir iemand te waarsku dat hy/sy spiritueel verkeerd doen, is 'n onbaatsugtige liefdesdaad want die HERE verwag dit van ons onderling. Op so 'n manier geld die waarskuwing vir onsself ook, terwyl ons die geleentheid het om 'n ander te waarsku. Jy weet werklik so min van evangelisasie, omdat jy die HERE verloën en jou eie religie geskep het. In die proses hou die gelowige hom nie beter as 'n ander nie, maar weens gehoorsaamheid weet die gelowige beter en deel daardie beter kennis met die ander persoon, Die dwaas sal dit verwerp, soos wat jy en die ander agnostici doen. Die wyse neem dit aan, soos wat my mede gelowiges doen, en ek ook met hulle teregwysing doen.

  Ek is eintlik jammer vir jou.

  Maar hierdie artikel gaan nie oor jou of jou beeld na buite, nie. Indien jy dit in jou selfsug en selfbeheptheid nie agtergekom het nie, gaan dit hier oor Stephanie, wie ten minste haar saak ordentlik en eerlik stel. Probeer dit respekteer. Moenie hierdie artikel ook probeer kaap om jou siek lewensbeskouinge op ander af te forseer nie - dit is net eens te brommeragtig van jou.

  Moenie, in die lig van die voorgenoemde, verdere reaksie van my verwag nie.

  Kobus de Klerk

 • Hallo Stephanie,

  eers erg "sorry" oor klomp ouens wat jou nou uit die pad stamp sodat hulle mekaar kan baklei. Teelbulle in paartyd bly nou maar teelbulle in paartyd. Of dalk is dit om te sien wie die chief-griffelaar is.

  Stephanie ek het meegevoel, baie. Ek weet uit my vriendekring hoe verpletterend verkragting is en ek het drie woorde daarvoor, doodstraf, doodstraf, doodstraf.

  Hoe die onskuldige een daarmee "deal" wissel baie, maar  nie een vergeet dit ooit nie, daar bly altyd letsels wat net nie weggaan nie.

  Hierdie is net my siening Stephanie, ek daag geen priester of homoseksualis of mengsel daarvan uit nie. Ek probeer iets sê wat jou jou dalk kan help in jou bepeinsinge.

  Wat aan jou gedoen is, is onheil en kom onverdund van Satan af. Soos jy gesê het, dit het jou drome van die man van jou drome vernietig. Waar laat dit jou? Met die keuses van 'n huwelik wat jy nie mee gamaklik is nie, of 'n alleen-bestaan, of 'n homoseksualistiese verhouding. Dit is skoene daai wat hard knyp.

  Soos ek dit sien dra jy 'n verskriklike wond oor wat Satan aan jou gedoen het. Stephanie, as jy glo dat Satan en G_d bestaan, is homoseksualisme nie 'n verdere oorwinning oor jou vir Satan nie?

  Die antwoord is maklik vir almal behalwe vir die een wat die besluit moet neem, en wat om daaraan te doen is 'n besluit wat bitter min sterk genoeg is voor.

  As jy aan G_d glo, lees Sy boek, weet wat Hy sê oor homoseksualisme. As jy daarna Sy wil wil doen, vra Hom krag en laat waai.

  Duitswester

   

   

 • CorneliusHenn

  Kobus,

  Jy dien nog altyd net jouself.

  Boewe en boelies was nog altyd die enkele en minderwaardige hier en daar.

  Nes jy, verloor hulle ook maar almal uiteindelik hul slag op 'n oneervolle manier.

  Tog is almal van hulle bewus ... ook nes jy met jou eentonige en vervelige staande sensasie op die werf ...

  ... en ou Kobus, spaar my asseblief voorts van jou gewetenlose galbraak ...

  Ek vergewe jou.

  Jou amigo in Adam,
  Cornelius

 • Hello,

   
  Ek is werklik aan die stil kant wat hierdie siklus van briewe betref onder die hofie van Stephanie se brief en wil nie die aandag van haar verhaal af neem nie en is haar verhaal die werklikheid waarop gefokus moet word en aandag aan gegee moet word. 
   
  Dit is egter amusant dat Duitswester verskoning aanteken namens 'n groep persone, alhoewel dit ongevraagd deur hom gedoen en met dieselfde selfregverdiging van 'n De Klerk betig en bevraagteken en dan net soos enige godsdienstige persoon voortgaan om 'n erg persoonlike gebeurtenis te reduseer tot 'n kosmiese stryd tussen "god" en "satan". 
   
  Tot en met op die letter wat 'n deursnee godsdienstige doen en nie werklik die wil het om terug te staan en die verhaal van Stephanie doodeenvoudig te aanvaar en te laat staan. 
   
  Die verhaal van Stephanie moet deel word van 'n groter stryd, die stryd tussen goed en kwaad en dan die absurde selfregverdiging van beide De Klerk en Duitswester dat subtiel is Stephanie se keuse 'n onbeplande keuse deur Stephanie vir Satan. 
   
  Hoe walglik kan die redenasies nie wees nie. 
   
  Hoe graag die gelowige wil glo aan "god" en die se sogenaamde "meesterplan" as 'n werklikheid moet die wat daaraan wil glo seker welgeval, maar om daardie oortuiging te gebuik as 'n manier om te oordeel en mense buite hul geloof te onderwerp aan die gelowige se visie van 'n kosmiese stryd is te dik vir 'n daalder. 
   
  Sien Stephanie vir die mens wat sy is en laat haar staan. 
   
  Beide De Klerk en Duitswester reduseer haar as mens tot deel van 'n kosmiese stryd. 
   
  Beide Jaco en myself het nie Stephanie se verhaal gebruik om 'n lansie vir homoseksualiteit te breek nie. 
   
  Stephanie se verhaal leen ditself nie daarvoor nie en word daarom as 'n verhaal in eie reg aanvaar en so laat staan. 
   
  Vir die godsdienstige persoon, die gelowige is dit male sonder tal onmoontlik om vryhede wat hul hulself gun aan ander te gun en is die kaping van Stephanie se verhaal net nog 'n simptoom daarvan. 
   
  Stephanie se verhaal is vry van homoseksuele argumente of 'n sogenaamde kosmiese stryd tussen "god" vs "satan" en staan as 'n verhaal ban die mens se diversiteit en moet as sodanig gesien en respekteer word. 
 • Kobus de Klerk

  Wouter,

  Ons sien Stephanie juis vir wat sy is – dit is jý wat daarmee sukkel. Sy is ’n gelowige met ’n probleem en anders as jy, ignoreer sy nie haar God, nie en ook anders as ander, probeer sy nie vir God blameer daarvoor nie - dit is lofwaardig van haar. Sy, anders as meeste ander in soortgelyke posisie as sy, is eerlik in haar brief.

  Jou hele strawasie is dus heeltemal uit plek uit. Sy is, só anders as jy,  in die kerk, die gemeente, omdat sy ’n verhouding met God wíl hê – anders as jy. Óók anders as jy, maak dit vir haar saak wat God dink, want sy sê sy meen God verstaan haar posisie. Anders as jy, probeer sy nie allerhande ompaaie vind om haar homoseksuele verbintenis met ’n ander vrou, te regverdig anders as om ’n baie spesifieke rede vir die ontstaan daarvan by haar, nie – sy is eerlik daaromtrent.

  So, ja, Stephanie is, nes alle ander, deel van die kosmiese prent van goed en kwaad en sy probeer dit nie ontken nie, óók anders as jy.

  Jou hantering van die gesprekke oor homoseksualiteit dusvêr, laat ons met een klaarblyklike aspek – jy leef in ontkenning en Stephanie, nie. Hoe jy dus op verwaande manier kom en probeer maak asof jy die saak in pag het, is verbasend arrogant.

  Ek en Duitswester stem nie dikwels saak oor detail nie en hy het nou maar eenmaal ’n boelie agtige, aanstootlike manier dat hy sy opinie bykans altyd probeer gee ten koste van ’n ander – so ’n onvanpaste en onakkurate ek-is-beter-as-hulle houding, maar geeneen kan betwyfel dat hy vir Stephanie, op sy unieke manier, goeie raad gegee het, nie - dat sy haar vir 'n oplossing na die HERE wend.

  Kobus de Klerk

 • Hallo Stephanie,

  Hoewel ek presies weet hoe jy voel en ook dieselfde pad geloop het, het ek nie simpatie met jou nie. My lewe lank het ek ook probeer antwoorde kry oor die hoekoms en waaroms en vir n baie lank tyd terwyl ek met die lewe aangegaan het, het ek valslik geglo dat ek gered is. Ek het bybel gelees, gebid en kerk toe gegaan en my tiende gegee. Maar ek het nog steeds met die lewe voortgegaan. Ek was n vlees Christen en het eenvoudig net geweier om te glo wat die Bybel daaroor se of het dit geignoreer of net afgemaak as onbelangrik. Maar ek dank die Here dat Hy toe n werklikheid in my lewe geword het en vir die eerste keer het ek werklik tot bekering gekom. Dit was 'n lang en moeilike stryd maar ek het geleer wat dit is om my eie vlees te kruisig, om dood te gaan tot my eie self en op daagliks op die Here te vertrou om my hierin te help. Die dae het maande en die maande jare geword en intussen het ek heelwat ander mense ontmoet wat ook in die stryd deel. My boodskap is hard en sal deur die meeste mense veroordeel word en ek met klippe gegooi word, maar dit is die waarheid. Indien ons nie van die sonde (en hierdie is wel een) bekeer en daarvan wegdraai nie, sal ons nie die ewige lewe beerwe nie. En indien enigiemand anders jou van n ander waarheid probeer oortuig, praat hulle direk teen God se woord en die waarheid is nie in hulle nie. Jy en jou vriendin moet ernstig besin en julle saak met die Here regmaak. Ek weet van ander pare wat ook tot bekering gekom het en steeds saam lewe, maar daar is geen seks betrokke nie en hulle leef nou vir die Here en nie meer vir hulle eie vlees nie. Sterkte en lees gerus Romeine 1. 

  Kobus

 • Kobus

  Mooi kommentaar man, jy kan!

  Ek dink net nie jy verstaan die klippe gooi dings so mooi nie. Die heeltyd gooi jy klippe en nou is jy bang jy gaan met klippe gegooi word? Wat jy saai sal jy maai.

  Groete

 • Kobus de Klerk

  Kobus,

  Hierdie is 'n wonderlike en kragtige getuienis van jou.

  Ek weet nie wie jou sal wil veroordeel daaroor nie, maar jou getuienis is bewys van die Krag van die HERE - en dit is presies wat ek ook probeer sê vir mense, hoewel ek nie self homoseksueel is, nie. Mense soos jy\julle en die Hernandez gevalle (hy is gelukkig getroud met 'n vrou vir jare al sedertdien). Jou getuienis is weer die ander oplossing wat die HERE bied - Krag om jou kruis te dra, en om Sy kruis, wat lig is, en Sy juk, wat sag is, te dra.

  Uiteindelik volg volkome verlossing en daardie wonderlike onbeskryflik verhewe Vreugde.

  Ek dink die probleem met meeste gelowiges met 'n probleem (homoseksualiteit is maar een so 'n probleem) is dat hulle die HERE se hulp wil hê, maar op hulle voorskrif, en nie wat die HERE vir hulle in gedagte het, nie.

  Jou getuienis demonstreer die sukses van die mens wat die HERE vertrou vir Sy oplossing - wat uiteindelik, veel beter is as wat enige mens kan bewerkstellig en bedink.

  Baie dankie vir jou openhartige getuienis.

  Kobus de Klerk

 • Kobus de Klerk

  Oupa,

  Jou kommentaar hierbo is die toonbeeld van jou betrokkenheid hier. 'n Jammerlike klug.

  Jy kan blykbaar nie sien dat die Kobus met sy kragtige getuienis waarop jy reageer, en ek, met ander kragtige getuienis (in die Gees in ooreenstemming met syne), nie dieselfde persoon is nie.

  In die proses van jou haas om self te veroordeel, gaan jy en beskuldig hom en 'sien hom reg' omdat hy kwansuis met klippe gooi... en wens hom sommer boemerang klippe op die koop toe, toe... terwyl hy, sover  my kennis strek, nog nie 'n enkele ander brief hier geskrywe het, nie.

  As ek verkeerd is, help my dan reg... maar ek hou nie asem op, nie.

  Soos jy sê, wat jy saai, sal jy maai!

  Terloops, dit is bemoedigend dat jy Kobus se kommentaar 'goedkeur'. Nou moet jy jouself, in jou vooroordeel, net afvra - waarom dan my kommenteer, wat presies die essensie van Kobus s'n omtrent homoseksualisme ondervang, probeer afmaak... en so is jy maar net nog een wat ploeg soos dit jou pas.

  Niemand weet nog of jy 'n gelowige is, nie. Is jy? Sal jy vir ons getuig, sonder om iemand in die proses te wil oordeel?

  Kobus de Klerk

 • Die Bybel, en dus die Christendom veroordeel nie gaywees vanuit die staanspoor nie. Die Bybel het dit teen die beoefening daarvan. Jy kan maar gay wees, maar moet selibaat bly.
   

  Groetnis. 
   

  Raed-na-Gael

 • Stephanie

  Moet jou nie steur aan die 'haters' nie.  Hulle sal altyd daar wees.  Ook die wat wil voorskryf wat jy in jou slaapkamer kan doen of nie doen nie.  Hulle het geen idee van wat Liefde vir God en Liefde vir Jouself en jou Naaste beteken nie.  Trouens, die wat die woorde "God" en "haat" in dieselfde sin gebruik, is nie besig om van God te praat nie, maar is besig om met die Duiwel om te gaan.

  Lees gerus hierdie skakel - dis lank, maar dis duidelik: so seker as wat water se vloei oor die klippe nie gestuit kan word nie, so seker kan Jesus se Liefde nie deur haters ongedaan gemaak word nie. 

  Gods rykste seen vir jou en jou vrou.

 • katbossie,

  Hoekom moet ware gelowige christen mense, wat ander teregwys in liefde en in ooreenstemming met die Lewende Woord van God - as hulle duidelik sien hulle medemens is op die verkeede pad - gewoonlik (eintlik gedurig) uitgekryt word as "haters". Is dit omdat hulle nie 'n blinde oog draai indien hulle sien hul medemens sondig nie? Moet hulle eerder "Jesus loves you" vir die persoon/persone sing - en die persoon of persone sodoende eerder aanmoedig in hulle sonde (deur Nie die sonde/probleem aantespreek in liefde, sagmoedigheid en nederigheid Nie)?

  Jy praat van Jesus se Liefde - weet jy wat Sy Liefde is? Dit is, onder andere, om ons medemense wat ons Sien op die verkeerde pad is op die regte pad te help! Hoe doen ons dit? Ons vertel hulle van die Redding en Genade wat God ons Vader bewerkstellig het in en deur Sy Seun, Jesus Christus. Sodat die wat In Hom (Jesus) glo nie verlore sal gaan nie. Hoe ontvang ons hierdie genade? Ons neem God se Genade Versoening in Jesus Christus ons Here aan En Bely En sien AF van ons sondes! Ja-ja ons almal struikel gedurig, maar keer-op-keer is God se genade vir ons genoeg en word ons vergewe - As ons ons sondes bely en om vergiffenis smeek in Jesus Christus ons Here en Verlosser, se Naam. Die Heilige Gees staan ons heeltyd hierin by. Maar ons kan en mag nie in ons sondes volhard nie, anders maak ons misbruik van God se Genade vir ons eie doeleindes! - dan gaan dit nie vir ons meer oor Jesus Christus nie, maar eerder oor ons "eie" ek en selfregverdiging vir ons sondes.

  Hoe kan jy jou medemens Sien verlore gaan maar Niks daaraan doen nie en slegs "Jesus loves you" agter hom/haar aan te sing, sonder om hulle na Jesus te lei nie? Hoe weet ons wat sonde is? Jy kry dit sonder moeite in die Suiwer en Lewende Woord van God! Dit is jou en my verantwoordelikheid om Jesus se Opdrag uit te voer. Jy Moet mense van Hom vertel En hulle daarop wys - volgens Sy Woord - dat hulle wee verkeerd is. Jy durf nie terugsit en indien ware gelowige christene, sondes direk aanspreek, hulle uitkryt as "haters" nie. Onthou God haat die sonde en elkeen wat In Christus Jesus is, haat sonde beslis ook (dit gaan dus oor die sonde wat gehaat word nie die persoon nie). Hou op om sonde nie aantespreek nie, en eerder mense te pamperlang met wat hulle wil hoor en so vrede te "bewaar". Jy moet 'n Vrede Maker wees! Jy kan Nie sonde toesmeer deur Jesus se Liefde verkeerdelik aan te haal nie. Nee-nee, jy moet Juis die sonde in die Lig bring In en Deur Jesus Christus ons Here, se Liefde! Ons almal het God se Genade in Sy Seun, Jesus Christus ons Here, nodig - daarom moet ons aanspreek waar nodig en ook oop wees om aangespreek te word, waar nodig - volgens die Lewende Woord van God. 

  Vrede vir jou!

  Dolf

 • Dolf,

  Jy het duidelik nie die skakel gelees wat in my pos ingesluit was nie - as jy dit gelees het, sou jou reaksie heelwat anders gelyk het.  Gaan lees dit eers, en ook hierdie skakel: http://religion.blogs.cnn.com/2012/05/15/my-take-what-the-bible-really-says-about-homosexuality/

   
  en dan kan ons gesels.... 
   
   oor die ware betekenis van Liefde, vir God, vir jou Naaste, en vir Jouself.... 
  en of dit Sonde is om aan God se Skepsels te vertel dat hulle God se Skepping moet Haat omdat JY dink JY weet wat reg en verkeerd is... 
   
   die enigste "sonde" wat ek op die bladsy sien, is die sonde van skynheiligheid en onverdraagsaamheid en selfsug...
   
  Lekker lees
   
  katbossie
   
  NS - ek is SEKER jy hou van prawns... 😉
 • katbossie,

  Jy dui op 'n skakel wat jy geplaas het  en dan ook veral die wanaangepaste "what-the-bible-really-says-about-homosexuality". Maar ek lees sommer net die Bybel, Die Lewende Woord van God, wat vir almal verstaanbaar geskryf is. Lees gerus Romeine 1 en dan ook sommer Timoteus 1:9 en 10. Onthou God ons Vader is Sowerein en Hy maak Nie Foute Nie, en Hy sal niemand skape as homoseksueel en dan daarna in Sy Woord se dit is sonde nie! Homoseksualiteit tesame met moord, haat, woede, jaloesie, selfsugtigheid, steel, ens. Is defnitief Sonde. In ander woorde Alles wat in stryd met die gesonde leer en Waarheid van God se Woord is - is Sonde. God se so, ek glo dit en DIt Is Dit! Let asb. verder op dat ons ALMAL sonde het, en ek regverdig myself glad nie! Maar as ware gelowige christene is ons nou In Christus en ons MOET sonde aanspreek waar ons dit kry! Nerens word gese ons moet God se Skepping haat nie - NEE-NEE ons moet die Sonde haat - God haat sonde - Hoekom dink jy was dit vir Hom nodig om Sy Seun te stuur - JUIS omdat hy Sy skepsels (ons mense) Lief het en ons nie wou verlore sien gaan nie! Maar as ons in ons sondes volhard verbeur ons God se Genade in en deur Jesus Christus! Dit gaan dus oor die sonde (die daad) wat gehaat word en die sondaar wat redding verkry - deur van sy verkeerde wee af te sien!  

  Daarom moet ek jou daarop te wys dat dit Nie ek is wat dink wat reg en verkeerd is nie - glad en geheel nie. Nee-nee, ek lees sommer uit die Woord van God wat Hy se reg en verkeerd is. Daarom dat ek nie kan verstaan dat mense se iemand oordeel as hy direk uit God se Woord aanhaal wat God se reg en verkeerd is nie. Ware gelowige christene leef nie in die war dat hulle sonder sondes is nie - nee, ons is Juis bewus van ons sondigheid en hoe afhanklik ons almal is van God se Genade! Maar op ons pad van Heiligmaking dring die Heilige Gees ons tot goeie werke (nie om enigiets daaruit te verdien nie - maar uit liefde vir God en ons naaste) en ons sondig al minder en minder. Onthou God vorm en slyp ons om meer-en-meer soos Christus te word. Ons is almal sondaars en daarom dat God versoening met Homself bewerkstellig het deur en in Sy Seun, Jesus Christus ons Here. Dus, wat kwalifiseer ons vir God se genadeversoening deur en in Sy Seun? Juis die feit dat ons sondaars is. MAAR ons word bewus daarvan dat ons in sonde leef EN ons sien daarvan AF - ons bely ons sondes voor God in Jesus Christus se Naam, omdat Hy (Jesus) Klaar die prys daarvoor betaal het - dit, glo ek, weet jy. 

  Een van die grootste probleme met ons mensdom is selfregverdiging. Ons sal eenvoudig enigiets probeer - selfs God se Woord probeer verdraai - om ons verkeerde wee te regverdig! Komaan katbossie, die tyd wat ware gelowige christene net gekyk het en laat "gods water oor gods akker loop" is lankal verby. Ons moet ophou skaam wees vir ons geloof en opstaan vir Christus! Ja-ja in liefde, sagmoedigheid en nederigheid - maar opstaan, Moet ons eenvoudig net!  

  NS: Moet nie dat dit 'n kwessie is van - "jy kan die kat uit die bossie uithaal, maar kan jy die bossie uit die kat kry?" Ek wonder maar net. 

  Vrede vir jou.

  Dolf

   

 • Dolfie

   
  Ek sal graag by jou wil hoor, waar in jou Bybel se God dat Homoseksualitiet sonde is?  Verwys jy na Levitikus, waar Moses vr die Israeliete vertel watter ordereelings om te volg?  En van al daardie orde-reelings, wat ek doodseker is jy glad nie volg nie, gebruik jy EEN om ander mense mee te oordeel en te veroordeel?  Wie het gese jy kan so selektief wees oor wat hy besluit is sonde of nie?
   
  Kom ek vertel jou 'n geheim - jy hoef nie bekommerd te wees day jy sal Hel toe gaan omdat jy van calamari hou of prawns geeet het nie, en ook nie jou vrou wat haar hare sny en grimering dra nie.... weet jy hoekom? 
   
   Jip, Hy het ons vrygemaak - met Sy eie Woorde: Matteus 22:34-39. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, en een van hulle, ‘n  wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer vastrek. “Meneer”, vra hy, “wat is die grootste gebod in die wet?” Jesus antwoord hom: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” 
   
  Dolf, jy is heeltemal reg - God maak nie foute nie - Hy het ons geskape na Sy Beeld.  En weet jy wat? Die dag wat ek opgehou het om teen God en Sy Gebod te sondig met betrekking hiertoe, was die dag wat ek myself aanvaar het soos wat God my geskape het.  Die dag wat ek Sy opdrag uitgevoer het om myself lief te he soos wat ek is, as Sy Volmaakte Skepping... Want as mens nie jouself, God se Skpping,  liefhet nie, kan jy nie ander liefhe SOOS JOUSELF nie, en is jy baie ver van Liefde vir God, omdat jy baklei teen die manier waarop God jou geskape het.....
   
  Weet jy wat nog?  Deur vir mense te vertel dat die manier waarop God hulle geskape het, sonde is,  dat hulle hulleself nie moet liefde soos wat God hulle geskape het nie, veroorsaak jy en Closet-Kobus, en al die ander skyngeiliges en onverdraagsames, soveel hartseer en selfs selfmoord....  My Bybel vertel my (Markus 9:42) dat dit beter is vir jou om 'n meulsteen om jou nek te hang en in die see te spring as om mense se geloof in God te ondermyn en hulle te laat struikel.... 
   
  Laastens, ek tree graag in gesprek met mense wat bereid is om te dink, en te oordink.... maar as jy wil vassteek by wat jy dink in die Bybel staan, en enige iemand wat 'n ander opninie huldig wil beskuldig van  "verdraaiing van God se woord", sonder om substansie aan jou beskuldiging te verleen, is ek jammer, dan is daar geen salf aan jou te smeer nie... 
   
  Ek kan maar net hoop dat jy werkile insig sal verkry oor die woorde van Mattheus 22:34-39, en dat jy ook, jouself sal begin Liefhe...  want sonder DIT, bly jy gefrustreerd, en bly jy volhard in die Sonde van Onverdraagsaamheid en Skynheiligheid.
   
  Sterkte, Ou Maat
   
  ~katbossie
   
   
 • CorneliusHenn

  Amen katbossie ... ek twyfel egter of Dolf en die res van Kobus de Klerk se huiskerkbende ooit in hierdie lewe verby hul farisese en "skrifgeleerde"  selfregverdiging  sal kom ... mag Jesus Christus onse HERE, ons almal vergewe ... Cornelius

 • Katbossie en Cornelius moet tog asb verby die ou Testament lees en ook sien dat gay wees steeds ook as n sonde is ook in die NT. Gaan lees tog asb ook 1 Korintier 6:9-11 en ook Romeine 1. En as julle nog steeds verdwaal is, kyk tog asb in watter "geestelike Sodom en Egipte" julle reeds sit soos genoem in Openbaring.

 • CorneliusHenn

  Kobus1,  

  Doen asseblief die moeite en haal jou gedeeltes uit die Bybel behoorlik aan waarna jy verwys.  

  Doen dan sommer ook reg en klem die woorde of gedagte waarna jy jou skynheiligheid verwys daarin om jou sogenaamde meerwaardigheid te bewys. 

  As sondaar kniel ek dankbaar en nederig saam met menige egbreker (geskeide), moordenaar, leuenaar, dronkaard, trotsaard, ... homoseksueel in die liefde en genade van Jesus Christus onse HERE voor die Troon van God.  

  Dis nie vir my om enige sonde in die openbaar te "vermaan" - of uit te sonder nie.  

  Al wat julle KdK-anderhaters daarmee bereik, is om julleself bo ander te verhef.  

  Ek gaan kerk toe.  

  Die werf is nie kerk nie.

  Die kerk is die regte plek waar harte mekaar met sagmoedigheid en respek vermaan (deur Jesus Christus onse HERE self so ingestel).    

  Kobus1, julle "aan die klok hang" van en "herbesoek" aan ander se gebreke in die openbaar, is 'n Sataniese en duiwelsbesete heksejag om ander tot jul verwaande eer neer te haal.  

  Mag Jesus Christus onse HERE, ons almal vergewe.  

  Cornelius

 • Stephanie

   
  Baie Dankie vir jou eerlike brief, ek het daaruit geleer. Ek bid daarvoor dat ons as Christene sal besef ons is draers van goeie nuus, van 'n Jesus wat ons almal liefgehad het terwyl ons nog sondaars was en dit ons ontbreek het aan die heerlikheid van God. Dit is nie ons as Christene se plek of reg om te  oordeel nie, oordeel kom die Here alleen toe. Ons het wel opdrag om lief te he! Dit is my mening dat die Heilige Gees die taak het om te oortuig van sonde oordeel en geregtigheid, daarom weerhou ek my daarvan. Ek is dankbaar vir die liefde wat jy by jou kerk , dit moet so wees.
   
  Jy is kosbaar en waardevol vir Hom, Hy is genadig, barmhartig en liefde! Dien Hom met jou hele hart, met oorgawe en waar soveel Christene en andere seermaak vind krag in Sy liefde om te vergewe. Ook moet jy die person wat jou so gruwelik verniel het vergewe, ek glo jy het.
   
  Sterkte
   
  Kompas
   
 • Reageer

  Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


   

  Top