Uit die argief

’n Keuse van materiaal uit LitNet se argief.
Material from the LitNet archive.

Gelyke Kanse ontvang internasionale steun: JM Coetzee en Robin Renwick steun die inisiatief

LitNet 2016-04-21 Die Nobelpryswenner JM Coetzee en die bekende Britse oud-diplomaat lord Robin Renwick het hul steun verleen aan die veldtog om Afrikaans se gelyke status met Engels as onderrigtaal aan die Universiteit Stellenbosch te behou.

Marlene van Niekerk on the Stellenbosch University language debate

Marlene van Niekerk 2016-07-20 "I think the plot has been completely lost, and with it the spirit of imaginative transformation. You have not understood yet that there is a very modern, pedagogically sound and intellectually progressive basis for promoting mother-tongue education and linguistic diversity and for developing and protecting minority languages."

Afrikaans is a major African asset – Dele Olojede

The more we eliminate this diversity, the lesser we become, says Africa’s first Pulitzer Prize winner

Willem de Vries 2018-11-22 What does Afrikaans mean in the context of Africa? And what can an institution such as Stellenbosch University gain, should it make work of ensuring there is no lesser place for it? Willem de Vries spoke to Dele Olojede, who has become a supporter of the campaign, Gelyke Kanse (Equal Opportunities).

Die WAT dokumenteer Afrikaans in sy wydste omvang

Menán van Heerden, Gerda Odendaal 2017-06-22 "Oor die jare het die Buro van die WAT ook besondere moeite gedoen om soveel as moontlik voorbeelde van streektaal vir sy databasis te versamel ten einde ’n omvattender en meer verteenwoordigende dekking daaraan in die WAT te kan gee. Daar is onder andere kontak gemaak met verskillende gemeenskappe ten einde streektaal op te teken, en sedert […]

Kaaps en (her)standaardisering

Menán van Heerden, Ernst Kotzé 2018-03-14 "In die ontstaansgeskiedenis van Standaardafrikaans is 'oorleg met alle gebruikers' kennelik ’n leemte wat ’n hoë prioriteit moet wees by die hantering van taalnormering vorentoe."  

Uit NALN se Sarkofaag: Geliefdes en so aan

Leana Lategan Uit die argief 2019-06-27

"PJ Schoeman was een van die oer-pa’s van Afrika, en sommer van Afrikaans ook, as jy wil. Baie van die dinge wat hy kwytgeraak het terwyl hy op ver paaie geloop het, het verbygegaan, en die nuwe Afrika is ’n gans ander plek (Afrikaans ook, as jy wil). Schoeman was dié ghoeroe oor Afrikavriende, of hulle nou vier- of tweevoetig was."

Die Khoekhoegowab-tale en Afrikaans

Christo van Rensburg 2018-05-22 "Die Kaapse Khoi-Khoi was nie net die eerste sprekers van Afrikaans nie: die eerste tekste in Afrikaans is in die 1670’s ook in Khoi-Afrikaans opgeteken."

Onderhoud: Waar het die spoor van Afrikaans as onderrigtaal begin?

Christo van Rensburg, Naomi Bruwer 2017-01-11 "Teen 1840, en selfs miskien vroeër, was Afrikaans die onderrigtaal in die bekende Dorp Street Madrasah."

Beginafrikaans

Christo van Rensburg 2016-11-18 “[D]aardie eerste Khoi wat met die Nederlandse seelui kontak gemaak het, was die eerste sprekers van Afrikaans.”

Die ou vrou en die priester deur Cecile Cilliers: ’n resensie

Martie Retief-Meiring Resensies 2018-06-18

"Veel gewag word gemaak van die sg ouderdom in Cilliers se versameling. Immers het sy dit op 84 geskryf. Maar dis ’n fout om verhale van verweer, verdriet, verslaenheid – kenmerke van die ouderdom – te verwag. Daarvoor is Cilliers te veel van ’n woordskilder, ’n eerlike ondersoeker na die twyfel, woede, oneerlikheid van ’n bestaan."

Cities and water: some lessons from very water-scarce places

Chris Heymans 2018-03-05 "One lesson is that no amount of investment in water infrastructure, by itself, can root out water shortage. The dramatic growth in Las Vegas’s population and tourism industry over recent decades has stretched the city’s allocation from the Colorado River – which it shares with several states and other cities – as well as its […]

Waterkrisis ‒ ’n Mening in krisistyd: Die verantwoordelikhede (en verantwoordbaarheid) van die staat voortvloeiend uit die publieke-trusteeskap-beginsel

Germarié Viljoen 2018-02-01 "Ten tweede is die oënskynlike gebrek aan daadwerklike en proaktiewe optrede deur die nasionale regering ten aansien van waterregulering in Kaapstad ’n groot vraagstuk."

Resensie: The Theory of Everything

Suzette Kotzé-Myburgh Uit die argief 2018-03-14

"As jy nog nooit gehoor het van Stephen Hawking en A Brief History of Time nie, is dit tyd dat jy gaan fliek."

“Ons is ’n waterskaars land”

Menán van Heerden, Hermann Stehle 2017-06-08 "Alhoewel onvoorspelbare weerpatrone ’n invloed het, kan behoorlike beplanning vir die toekoms deur damingenieurs en kenners op die gebied van waterhulpbronnebestuur baie doen om die land, en spesifiek die Wes-Kaap, voor te berei vir sulke droogtes."

Volhoubare ontwikkeling, omgewingskonstitusionalisme en die oppergesag van die reg vir die omgewing: ’n Grondwetlike beskouing

Louis Kotzé 2014-07-15 "Die land het ’n fundamentele omgewingsreg verskans in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1996 en ’n omvattende korpus omgewingsreg aanvaar om uitvoering aan die breër beleide daarvan en die menigte grondwetlike oogmerke van die nuwe omgewingsreg te gee."

Onteieningswetsontwerp: ongrondwetlik of noodsaaklik?

Annelize Crosby 2016-06-14 "Die wetsontwerp maak voorsiening vir die onteiening van eienaarskap teen vergoeding en nadat ‘n billike proses gevolg is. Dit bepaal nêrens dat persone summier uit hulle huise gesit kan word ... sonder ‘n hofbevel nie."
Top