Uit die argief

’n Keuse van materiaal uit LitNet se argief.
Material from the LitNet archive.

Fotoblad: Die Afrikaans van die Kaapse Moslems-bekendstelling (Afrikaanse Taalmuseum en -monument)

Menán van Heerden 2018-12-19 "Op Saterdag 15 Desember 2018 het die bekendstelling van die Afrikaanse verwerking van Achmat Davids se boek, The Afrikaans of the Cape Muslims by die Historium Trust funksie- en konferensiesentrum in Paarl plaasgevind. Die boekbekendstelling is deur Die Stigting vir die Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), tesame met die Afrikaanse Taalmuseum se slawedagviering, aangebied."

Suid-Afrikaanse museums vra: "Bezoek ons alsjeblieft!"

Izak de Vries 2021-06-03 "Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) was op Saterdag 29 Mei 2021 ’n ruimte waar idees uitgeruil is oor die uitdagings wat museums in die gesig staar weens COVID-19-regulasies, die relevansie van museums in 2021 en die groot gaping in Suid-Afrika tussen dié wat genoeg het en dié wat nie het nie."

Afrikaans-wees in Afrika en die wêreld

Johan Degenaar 2000-06-01 "’n Ongeëksamineerde Afrikaans-wees en Suid-Afrikaans-wees en Afrikaan-wees en in-die-wêreld-wees is nie die moeite werd nie."

Die rol van die "tweede slagoffer": aborsie en trauma

Nini Bennett 2004-10-12 Aborsie kan onder die nuwe wetgewing inderdaad as verligting van stres vir menige ongewenste swangerskappe funksioneer, terwyl dit tegelyk en daaropvolgend as psigososiale stressor deur sommige mense ervaar mag word. Dit is laasgenoemde "dubbelmag-problematiek" wat die gemeenskap onsimpatiek en selfs veroordelend teenoor die vrou laat: indien sy simptome van trauma na ’n  aborsie ondervind, dan […]

Ukufunda ngomzimba wam

Pumla Dineo Gqola 2004-11-04 "Namhlanje ndingumfazi. Sikho nesam isikolo sokucinga noxa kukho iindlela zobundlobongela eseziqhelekile. Ndizingomba isifuba ngesi sikolo sam sokucinga, njengotitshala, njengomfazi omnyama osele ekhulile, kwaye luxanduva endicinga ukuba sifanele ukuba sabelane ngalo."  

Afrikaans en ek

Diana Ferrus 2006-04-19 "Dit sal nog ’n lank tyd neem voordat wit, bruin en swart saam sal baklei vir hierdie taal. Ons kan gesamentlike projekte doen in die taal, maar dit sal lank neem voordat ons uit een mond sal praat."

Uit die Argief: Die oorlewing van die nie-dominante tale van Suid-Afrika ‒ ’n Kommentaar deur Neville Alexander

Neville Alexander Uit die argief 2001-04-07

Bydrae gelewer by Die Burger se lesingreeks, KKNK 2001: "Afrikaans kan ’n sleutelrol in die bevestiging van die demokrasie in Suid-Afrika speel namate dit sy bates en voordele met die ander inheemse tale van die land deel. ’n Beleid van funksionele meertaligheid op alle gebiede moet in ’n gees van pragmatisme wat op die beginsel van taalregte as menseregte berus, toegepas word."

Top