Uit die argief

’n Keuse van materiaal uit LitNet se argief.
Material from the LitNet archive.

Die Khoekhoegowab-tale en Afrikaans

Christo van Rensburg 2018-05-22 "Die Kaapse Khoi-Khoi was nie net die eerste sprekers van Afrikaans nie: die eerste tekste in Afrikaans is in die 1670’s ook in Khoi-Afrikaans opgeteken."

Onderhoud: Waar het die spoor van Afrikaans as onderrigtaal begin?

Christo van Rensburg, Naomi Bruwer 2017-01-11 "Teen 1840, en selfs miskien vroeër, was Afrikaans die onderrigtaal in die bekende Dorp Street Madrasah."

Beginafrikaans

Christo van Rensburg 2016-11-18 “[D]aardie eerste Khoi wat met die Nederlandse seelui kontak gemaak het, was die eerste sprekers van Afrikaans.”

Die ou vrou en die priester deur Cecile Cilliers: ’n resensie

Martie Retief-Meiring Resensies 2018-06-18

"Veel gewag word gemaak van die sg ouderdom in Cilliers se versameling. Immers het sy dit op 84 geskryf. Maar dis ’n fout om verhale van verweer, verdriet, verslaenheid – kenmerke van die ouderdom – te verwag. Daarvoor is Cilliers te veel van ’n woordskilder, ’n eerlike ondersoeker na die twyfel, woede, oneerlikheid van ’n bestaan."

Cities and water: some lessons from very water-scarce places

Chris Heymans 2018-03-05 "One lesson is that no amount of investment in water infrastructure, by itself, can root out water shortage. The dramatic growth in Las Vegas’s population and tourism industry over recent decades has stretched the city’s allocation from the Colorado River – which it shares with several states and other cities – as well as its […]

Waterkrisis ‒ ’n Mening in krisistyd: Die verantwoordelikhede (en verantwoordbaarheid) van die staat voortvloeiend uit die publieke-trusteeskap-beginsel

Germarié Viljoen 2018-02-01 "Ten tweede is die oënskynlike gebrek aan daadwerklike en proaktiewe optrede deur die nasionale regering ten aansien van waterregulering in Kaapstad ’n groot vraagstuk."

Resensie: The Theory of Everything

Suzette Kotzé-Myburgh Uit die argief 2018-03-14

"As jy nog nooit gehoor het van Stephen Hawking en A Brief History of Time nie, is dit tyd dat jy gaan fliek."

“Ons is ’n waterskaars land”

Menán van Heerden, Hermann Stehle 2017-06-08 "Alhoewel onvoorspelbare weerpatrone ’n invloed het, kan behoorlike beplanning vir die toekoms deur damingenieurs en kenners op die gebied van waterhulpbronnebestuur baie doen om die land, en spesifiek die Wes-Kaap, voor te berei vir sulke droogtes."

Volhoubare ontwikkeling, omgewingskonstitusionalisme en die oppergesag van die reg vir die omgewing: ’n Grondwetlike beskouing

Louis Kotzé 2014-07-15 "Die land het ’n fundamentele omgewingsreg verskans in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 1996 en ’n omvattende korpus omgewingsreg aanvaar om uitvoering aan die breër beleide daarvan en die menigte grondwetlike oogmerke van die nuwe omgewingsreg te gee."

Onteieningswetsontwerp: ongrondwetlik of noodsaaklik?

Annelize Crosby 2016-06-14 "Die wetsontwerp maak voorsiening vir die onteiening van eienaarskap teen vergoeding en nadat ‘n billike proses gevolg is. Dit bepaal nêrens dat persone summier uit hulle huise gesit kan word ... sonder ‘n hofbevel nie."

’n Positiewe blik op die onteieningswetsontwerp

EJ Marais, BV Slade 2016-05-19 "Die staatsvoogdyskapmodel beteken nie – soos soveel mense vrees – dat die staat sekere kategorieë eiendom op ’n indirekte manier mag verkry (of selfs nasionaliseer) sonder om vergoeding daarvoor te betaal nie."

Een honderd jaar later: die Swart Grond Wet 27 van 1913

Juanita Pienaar 2013-05-21 "Wat was die impak van die Swart Grond Wet en hoe word die nalatenskap daarvan vandag in regstegniese sin aangespreek?"

Spier Poetry Festival 2016: dancing in other words with photos and videos

Naomi Bruwer 2016-05-10 Watch a video of Keorapetse Willie Kgositsile at the third Spier Poetry Festival: dancing in other words.

zwart op wit: Kroniek van een Cultureel Verdrag

Yves T'Sjoen 2017-11-08 "Keorapetse Kgositsile nam als invloedrijke dichter, hij was naar verluidt een brugfiguur tussen de Afrikaanse en Amerikaanse dichtkunst en nauw betrokken bij de jazzscene van New York City, deel aan “Art contra Apartheid”, de eerste groots opgevatte aanzet in Nederland van een culturele boycotbeweging tegen apartheid."

From the archive: Exclusive interview with Paulo Coelho

Erns Grundling 2004-02-10 On 10 February 2004 LitNet published an exclusive interview by Erns Grundlingh with Paulo Coelho.

Sekurokratisering en Suid-Afrika: ’n onderhoud met André Duvenhage 2

Menán van Heerden 2017-11-15 "Ek wil nie so ver gaan om te sê dat die demokratiese projek reeds op die ashoop is nie, maar die uitdagings is baie groot en die finale toets lê ook nie te ver hiervandaan nie."
Top