Bybel in Kaaps: Dawid en Goliat (deel 2)

  • 0

David slays Goliath deur Gustave Doré

1 Samuel 17

Dawid en Goliat

(Lees deel 1 hier.)

26 Dawid vra toe die ouens wat naby an hom staan, “Wat sal gedoen wôd virrie man wattie Filistyn doodmaak en wattie skanne van Israel sal wegvat? Wie is die onbesnede Filistyn dat hy die manskappe vannie liewendige God soe sal bespot?”

27 Hulle sê toe dieselle vi hom, “Soe sal gedoen wôd annie man wat die Filistyn sal doodmaak.”

28 Toe Eliab, Dawid se oudste broe, hoo hoe hy praat mettie anner manne toe raak Eliab veskriklik kwaad vi Dawid en vra toe vi hom, “Hoekô het djy hientoe gekô? En met wie het djy daai paa skape innie veld gelos? Ek wiet hoe baie djy dink oo jouself en hoe sleg jou hart is. Het djy net hientoe gekô ommie bettel te kyk?”

29 “Nou wat het ek nou wee gedoen?” vra Dawid. “Kan ekkie eens net praatie?”

30 Dawid het toe van sy broe af weg gedraai na ieman anners toe, ennie selle ding gevra, en die man hettie selle geanwoord soesie eeste man.

31 Die goed wat Dawid gesê het, was gehoo deurie anner manne en iemand het dit an Saul gan oovetel, en hy’t vi Dawid lat haal.

32 Dawid het vi Saul gesê, “Lat niemand bang raak vi die Filistynie, ek sal tien hom gan baklei.”

33 Saul sê toe vi Dawid, “But djy kannie tien die Filistyn gan baklei nie. Djy is maa net ’n jong man, en hy baklei al van jonk af.”

34 En toe sê Dawid vi Saul, “As ek my pa se skape oppas en daa kom ’n leeu of ’n beer wat ’n lam wegdra vannie trop af, het ek agte hom an gegan en hom dood geslaan, ennie lam uit sy bek uit gered. Toe dit wee trug draai en my wil anval toe gryp ek hom by sy baard, toe slaan ek hom en maak hom dood. 36 Ek hettie leeu ennie beer doodgeslaan, en hierie veil Filistyn sal soes een van hulle wies, wan hy’t die manskappe vannie liewendige God bespot. 37 Die Jirre wat my gered het uitie kloue vannie leeu en uitie kloue vannie beer, hy sal my red uitie hanne van die Filistyn.”

Saul sê toe vi Dawid, “Gan, en maggie Jirre met jou wies.”

38 Toe het Saul sy eie uitrusting vi Dawid an lat trek. Hy’t ’n bronshelmet op sy kop gesit, en hom ’n harnas lat antrek. 39 Dawid het Saul se swaard boe oo die uitrusting vasgemak en hy’t proebee om met dit innie ronte te loep, wan hy wassie gewoont an dittie. Dawid sê toe vi Saul, “Ek kannie in dié goed loepie, wan ek issitie gewoontie.” En toe trek Dawid die klere uit.

40 Hy’t toe sy kierie in sy hand gevat, vyf gladde klippies innie stroempie loep optel ennit in sy slingersak gesit, en met sy slingervel in sy hand het hy narrie Filistyn toe geloep.

41 Meanwhile, toe kô stap die Filistyn, met sy skilddraer voo hom, al hoe nader an Dawid. 42 Toe hy vi Dawid sien toe bekyk hy hom an Dawid met jaloesie, ommat Dawid nog jonk was en hy’t gegloei met gesondheid, en hy was antreklik oek daby. 43 Hy sê toe vi Dawid, “Lyk ek vi jou soes ’n hond dat djy na my toe kô met stokke in jou hand?” Ennie Filistyn vevloek toe vi Dawid innie naam vannie Filistynse gode. 44 “Kô hiesô,” sê hy toe, “lat ek jou vleis annie voëls ennie wille diere kan gie.”

45 Dawid sê toe virrie Filistyn, “Djy kô na my toe met ’n swaard, ’n spies, en ’n dolk, maa ek kô tien jou innie Naam vannie Jirre die Almagtige, die God vannie manskappe van Israel, wie djy heeltyd bespot. 46 Vedag sallie Jirre vi jou oo gie in my hanne, en ek sal jou lat val en jou kop af kap. Dan vandag nog sal ekkie karkaste vannie Filistynse manskappe virrie roofvoëls en virrie wille diere gie, soedatie hele wêreld kan besef dat Israel ’n God het. 47 Dan sal hierie hele skare besef dattie Jirre nie deur swaard of spies verlos nie, maa dattie oolog annie Jirre behoot en dat Hy julle in ôs mag oo gie.”

48 Soesie Filistyn regmaak om nader an Dawid te kô om hom an te val, toe haloep Dawid vinnig na die veglyn toe om hom daa te kry. 49 Hy stiek toe sy hand in sy slingersak en haal toe ’n klip uit, en gooi dit met sy slingervel. Die klip slat toe die Filistyn tienie vookop. Die klip het in sy vookop in ingesak, en hy’t voo-oo tienie grond vas geval.

50 Soe was Dawid met ’n slingervel en ’n klip stêker assie Filistyn. Sonner ’n swaard in sy hand het hy die Filistyn gelat val en hom doodgemaak.

51 Toe het Dawid gehaloep en boe oo hom gan staan. Hy’t die Filistyn se swaard gevat en dit uitie skede uit getrek. Na hy hom dood gemakit, het hy sy kop afgesny.

Toe die Filistyne sien dat hulle held dood is, het hulle omgedraai, en gehaloep. 52 Toe hettie manskappe van Israel en Juda opgestaan en begin skree om an te val. Hulle het toe die Filistyne agtena gesit tot byrie ingang van Gat, ennie hekke van Ekron. Die dooie Filistyne het al langsie Saärajim-pad af gelê tot by Gat en Ekron. 53 Toe die Israeliete klaa was ommie Filistyne te jaag, het hulle trug gegan ennie Filistyne se kamp gan afbriek.

54 Dawid hettie Filistyn se kop gevat ennit na Jerusalem toe gebring, maa die Filistyn se wapens het hy in sy eie tent gan sit.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top