Bybel in Kaaps: Daniël innie leeukuil

  • 0

Daniel's answer to the king deur Briton Rivière

Daniël innie leeukuil

6 Darius het een honnerd en twintag prinse angestel om oorie hele koninkryk te regeer, 2 met drie ministers, van wie Daniël een was, en an wie die prinse veantwoordelik was soedat die koning se belange agte gekyk sal wôd en dat hy nie sy goed sal veloo nie. 3 Nou Daniël was soe goed in sy wêk, en het geskyn oorie res vannie prinse ennie anner ministers, dattie koning beplan het om hom oorie hele koninkryk an te stel. 4 Toe die res vannie ministers ennie prinse van dit hoo, toe proebee hulle iets tien Daniël kry in die manier waaop hy sy wêk doen, maa hulle kon niks kry nie. Hulle kon niks korrupsie in sy wêk kry nie, wan hy was betroubaar, en hy was an gien nalatigheid of korrupsie skuldigie. 5 Dis toe die manne vi mekaa gesê het, “Ôs sal nooit iets tien Daniël kry nie, behalwe as ôs iets kry in veband met sy godsdiens.”

6 Soe hettie ministers en die prinse as ’n groep narrie koning gegan en gesê, “Mag koning Darius baie lank liewe! 7 Al u ministers en al die goeweneurs, die prinse, raadgewers en administrateurs het met mekaa saamgestem dat daa ’n koninklike dekreet uitgevoer moet wôd. Die dekreet moet baie streng wies en sê dat wie oekal bid an ienige God of mens oorie volgenne dêtag dae, behalwe vi u, U Majesteit, innie leeukuil gegooi sal wôd. 8 Soe, U Majesteit, stel nou soe ’n dekreet op en gie dit op skrif uit soedat dittie kan veanner wôtie, dis mos die wet vannie Mediërs ennie Perse, dit kannie truggeroep wôtie.” 9 Soe het koning Darius soe ’n dekreet toe op skrif gesit.

10 Toe Daniël hoo vannie dekreet wat uitgevaardig was, het hy na sy huis toe gegan, boe na sy dakkame toe waa die venste oepmaak na Jerusalem se kant toe. Hy’t drie kee per dag op sy knieë gegan en gebid om vi sy God dankie te sê, net soes hy nog altyd gedoen het. 11 Dis toe die manne as ’n groep gegan het en vi Daniël da gekry het tewyl hy vi God bid en vra vi hulp. 12 Hulle het toe na die koning toe gegan en met hom gan praat oorie koninklike dekreet: “Het u nie die dekreet uitgevaardig wat sê dat oorie volgenne dêtag dae sal ienige een wat vi sy God of mens anbid, behalwe vi u, U Majesteit, innie leeukuil gegooi wôtie?” Die koning het toe geantwoord, “Ja, ennie dekreet staan vas. Die wet kannie truggeroep wôtie. Dis ’n wet vannie Mediërs ennie Perse.”

13 Hulle het toe virrie koning gesê, “Daniël, wat een vannie kinners is vannie Joodse gevangenes, het glattie gewharrie oo wat u sê nie, U Majesteit, offie dekreet wat u in skrif gesit hettie. Hy bid dan nog steeds drie kee ’n dag.” 14 Toe die koning dit gehoorit, het hy baie sleg gevoel. Hy’t ’n plan proebee maak om Daniël te red, en hy’t alles proebee tottie son onner gegan het om hom te red.

15 Dis toe die manne as ’n groep wee trug na koning Darius toe gegan het en hulle het vi hom gesê, “Onthou, U Majesteit, dat volgensie wet vannie Mediërs ennie Perse mag daa nie ’n dekreet of ’n wet wat deurie koning uitgevaardig is, veanner wôtie.”

16 Dis toe die koning die opdrag gegie het dat hulle moet vi Daniël vat en innie leeukuil smyt. Die koning het vi Daniël gesê, “Mag jou God, vi wie djy soe gereeld anbid, jou red!”

17 ’n Klip was gebring en oppie opening vannie leeukuil gesit, ennie koning hettie opening geseël met sy seëlring ennie ringe van sy hoofamptenare, soedat Daniël se lot nie veanner kon wôtie.

18 Die koning het trug gegan na sy paleis toe en hettie daai nag geïet of gevra dat hy in sy kame ge-entetain moes wôtie. En hy konnie slaapie.

19 Mettie eeste lig vannie niewe dag hettie koning opgestaan en haastig narrie leeukuil toe gegan.  20 Toe hy daa naby die leeukuil kô, het hy met ’n bangerige stem vi Daniël geroep en vi hom gevra, “Daniël, dienaar vannie liewendige God, het jou God vi wie djy soe gereeld anbid jou gered vannie leeus af?”

21 Daniel het toe geantwoord, “Maggie koning vi iewig liewe! 22 My God het sy engel gestuu en hy’tie bekke vannie leeus kô sluit. Hulle het my nie seer gemaakie, wan ek het Hommie ootree nie. Oek tienoo u het ek niks vekeerds gedoenie, U Majesteit.”

23 Die koning was soe bly en hettie bevel gegie dat Daniël uittie leeukuil gehaal moes wôd. Daniël was toe uittie leeukuil uit gehaal, en daa wassie ’n skrapie op hom gekry nie, wan hy’t in God gegloe.

24 Die koning het toe bevel dattie manne wat vi Daniël vekla het, dat hulle gebring wôd en innie leeukuil gegooi wôd, saamit hulle vrouens en hulle kinners. En nog voo hulle die vloer vannie leeukuil gehaal het, toe wassie leeus boe-op hulle, om hulle te veskeu.

25 Dis toe koning Darius an allie nasies ennie mense van allie tale innie hele wêreld geskryf het: “Voospoed!

26 Ek gie hiermee opdrag dat in my hele koninkryk die God van Daniël gevrees en geëer moet wôd. Hy is die liewendige God.
Hy bestaan vi iewig;
sy koninkryk sallie venietig wôtie.
sy heerskappy sal nooit eindigie.

27 Hy red en hy maak vry;
hy maak tiekens en wonnerwêke
innie hiemel en oppie aarde.
Hy’t vi Daniël
uitie kloue vannie leeus gered.”

28 Dit het goed gegan met Daniël gedurende die regering van Darius ennie regering van Kores die Pers.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top