Bybel in Kaaps: Markus 10 (deel 2)

  • 0

Jesus sê die dêre kee dat Hy sal sterf en wee liewe

32  Jesus en sy dissipels was op pad Jerusalem toe. Jesus het voo hulle uit geloep, en die dissipels was vebaas toe hulle dit sien, en die mense wat hulle gevolg het, was bang. Jesus het wee met die twaalf dissipels gepraat. Hy't vi hulle gesê oo die dinge wat met hom gat gebee. 33 “Ôs gat Jerusalem toe,” het Hy gesê. “Iemand sal vi My, die Seun van die Mens, vi die priesterleiers en skrifgeleerdes gie, en hulle sal besluit dat Ek moet sterf. Dan sal hulle My vi die heidene gie, 34 wat gaai gat maak van My en op My gat spoeg, en My met ’n swiep gat slat, en My gat doodmaak. Maa na drie dae sal Ek wee liewendig raak.”

Jakobus en Johannes wil langs Jesus sit

35 Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedeus, het na Jesus toe gekô en gesê, “Menee, as ôs vi U iets vra, dan moet U dit asseblief vi ôs doen.”

36 Jesus het vi hulle gevra, “Wat wil julle hê moet Ek vi julle doen?”

37 Hulle het geantwoort, “Lat een van ôs langs U regte hand sit, en die anne ene langs U linke hand sit in U heerlikheid.”

38 “Julle wietie wat julle vra nie,” het Jesus gesê. “Kan julle swaakry soes Ek moet swaakry? Kan julle uitie bieke uit drink wat Ek moet uit drink? Kan julle gedoep wôt soes Ek gedoep sal wôt?”

39 “Ôs kannit doen!” het hulle geantwoort.

40 Jesus sê toe vi hulle, “Ja, julle sal uit dieselle bieke uit drink wat Ek uit moet drink, en julle sal gedoep wôt soes Ek gedoep sal wôt. 40 Maa Ek kan nie besluite maak wie an My regte- en an My linkekant gat sittie. Got het klaa besluit wie daa moet sit.”

41 Toe die anne tien dissipels hoo wat Johannes en Jakobus gevra het, het hulle kwaad gewôt. 42 Jesus het die dissipels na Hom toe geroep en Hy het vi hulle gesê, “Julle wiet daa is mense wat dink dat hulle oo anne mense regeer, en hulle kan die mense vedruk, daa is belangrike mense wat altyd hard wil regeer oo anne mense. 43 Dit moetie soe wies by julle nie. As een van julle die belangrikste wil wies, dan moet hy die anne mense dien. 44 En as een van julle boe die anne wil wies, dan moet hy amal se slaaf wies. 45 Wan Ek, die Seun van die Mens, het gekô, maa nie soerat amal My moet dienie. Ek het gekô om mense te dien, en om my liewe te gie en te sterf. Soe sal Ek betaal om baie mense vry te maak van hulle sonde.”

Blinde Bartimeus kan wee sien

46 Jesus en sy dissipels het in die stad van Jerigo angekô. Toe hulle en baie anne mense wee uit Jerigo uitgan, het Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad gesit. Bartimeus was blind en hy't gebedel.

47 Toe hy hoo Jesus van Nasaret is daa het hy hard beginte roep, “Jesus, Seun van Dawid, wies my genadig, en help my asseblief!” 48 Baie mense het hom veskrie en gesê hy moet sy mond hou, maa hy het angehou, en nog hadder geskrie, “Seun van Dawid, wies my genadig, en help my asseblief!

49 Jesus het gat staan en gesê, “Roep hom!” Hulle het toe die blinne man geroep en vi hom gesê, “Moetie warrie nie! Staan op, Jesus roep jou!”

50 Die blinne man het sy jas eenkant op die grond gegooi, hy't opgespring en na Jesus toe gegan. 51 Jesus het vi hom gevra, “Wat wil djy hê moet Ek vi jou doen?” Die blinne man sê toe vi hom, “Menee, ek wil wee kan sien!”

52 Jesus het vi hom gesê, “Djy mag gan. Djy kan nou wee sien, wan djy het gegloe.” Die man kon somme dadelik sien. En hy het Jesus gevolg en saam Hom op die pad gegan.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top