Bybel in Kaaps: Job 2

  • 0

Satan Praat Wee Met Die Jirre

1 Die seuns van Got het eendag wee voo die Jirre veskyn, en Satan was oek wee daa voodie Jirre. 2 En die JIrre het vi Satan gevra, “Waa kô djy vedaan?”

Satan het vi die Jirre geantwoort en gesê, “Ek was ooral oorie wêreld, ek het hien-en-wee oorie wêreld gan, en van die een hoek naarie anner oorie wêreld geloep.”

3 Toe sê die Jirre vi Satan, “Het djy my dienaar Job gesien? Daa is niemand op die Aare wat soes hy issie. Hy’s ʼn man wat niks vekeet doenie, ʼn opregte man, ʼn man wat bang is vi Got en, en wat tien alles staan wat godeloos is. En nog steeds is hy die selle man wat hy gewies het, al het djy my gesê om hom te lat swaa kry het hy as man nie veannerie. Hy doen nog steeds wat reg is.”

4 Satan antwoort toe die Jirre en sê, “Maa kyk vi Job, hy’s nog stêk en gesond. Ja, ienige mens sal alles gie wat hy het net om te liewe. 5 Maa as U moet U hand oo Job nou moet uitstiek en sy liggaam anraak  dan sal hy vesieker vi U vevloek.”

6 En die Jirre sê vi Satan, “Djy mag met Job doen wat djy wil, maa djy mag hom nettie dood maakie.”

Job Raak Siek

7 Soe het Satan weg van die Jirre afgegan, en hy het vi Job gat siek maak. Job se hele liggaam het vol slegte sere geraak, van die sole van sy voet af tot boe op sy kop. 8 Job het ʼn stuk van ʼn kleipot afgevat, en hy’t homself daamien gekrap tewyl hy op ʼn ashoep gesit het.

9 Sy vrou sê toe vi hom, “Hoekô hou djy nog an om ʼn goeie man te wies? Vevloek vi Got en dan kan djy sterf!”

10 Maa Job sê toe vi haa, “Djy praat nou soes ʼn vrou wattie vestand hettie. Soes ôs die goeie dinge van Got af anvaar, moet ôs dannie oek die slegte dinge anvaarie? Terwyl al die goed gebeerit, het Job nie eenkee gesondig met sy montie.

Job se Drie Vrinne

11 Drie van Job se vrinne het gehoo van allie slegte dinge wat hy oogekommit, en elke-een het van sy huis af gekô, Elifas het uit die land van Temen gekô, Bildad het uit die land van Suag gekô, en Sofar het uit die land Naäma gekô. Hulle het saam besluit om tot by Job te kô, en saam vi Job te wys dat hulle jammer is vi die goed wat met Job gebeerit, hulle wou daa wies vi hom.  12 Toe hulle nog oppad was na Job toe, toe sien hulle hom van vê af, maa hulle het hommie geken nie, van Job het heel annes gelyk. Job se drie vrinne hen amal klip hard beginte huil. Hulle het hulle klere van hulle self afgeskeu en elkeen het stof op hulle eie kop gegooi. Job se vrinne het vi siewe dae en siewe nagte lank by hom op die grond gesit. Hulle het niks met hom gepraatie, wan hulle kon sien dat Job se droef baie swaa was.

  • 0

Reageer

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Kommentaar is onderhewig aan moderering.


 

Top