Wian Spies

Wian Spies is ’n kandidaat-prokureur by VZLR Ingelyf. Hy het in 2019 sy LLB aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Gedurende sy studentedae het hy in Sonop Christelike Koshuis gebly, waar hy later tot primarius verkies is.

Hy skryf van tyd tot tyd meningstukke wat al deur Maroela Media gepubliseer is.

Tans is hy besig met sy LLM in Strafprosesreg, maar meer spesifiek oor privaat vervolgings in Suid-Afrika.

Hy is ook lid van die Pretoria Attorneys Association waar hy onder meer op die bemarkingskomitee dien.

Vonnisbespreking: Privaat vervolgings as meganisme vir die ontwikkeling van ’n grondwetlike regstaat

Wian Spies, Llewelyn Curlewis LitNet Akademies (Regte) 2022-07-20

"Daar kan nuwe privaat vervolgingsorganisasies geskep word wat as hoofdoelwit het om oortreders te vervolg. Suid-Afrika sal definitief daarby kan baat vind indien die entiteite wat vervolgings kan inisieer en dryf, vermeerder word."

Top