Vera Roos

Vera Roos is ʼn professor in sielkunde aan die Noordwes-Universiteit. Sy is ʼn geregistreerde kliniese en navorsingsielkundige en het ʼn NRF C1-gradering. Haar publikasies sluit 66 navorsingsartikels en 20 hoofstukke in boeke in. Sy lewer gereeld bydraes op nasionale en internasionale kongresse oor onderwerpe wat verband hou met gemeenskapsielkunde, intergenerasie relasionele welsyn en maatskaplike gerontologie. Sy ontwikkel die Mmogo-method®, ’n projektiewe visuele data-insamelingsmetode wat in 2016 as boekpublikasie by Springer verskyn.

The roles and experiences of grandparents who act as the primary caregivers of their grandchildren

Issie Jacobs, Susan Brink, Vera Roos, Sandra Steyn Academic research 2016-11-29

"According to the grandparents the added financial responsibility has the most profound impact on their role as the primary caregivers of their grandchildren."

Grootouers se rolle en belewenisse as hoofversorgers van hulle kleinkinders

Issie Jacobs, Susan Brink, Vera Roos, Sandra Steyn LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2016-11-23

"In die Suid-Afrikaanse konteks word die sosiale konteks waarin grootouers hulle bevind, onderlê deur sosiale norme wat teenstrydig is met die opneem van primêre ouerskaprolle wat eintlik in ’n jonger lewensfase hoort."

Top