Tian Alberts

Tian Alberts het in 2018 ’n BComm (Regte)-graad aan die US verwerf en is nou 'n nagraadse LLB-student. Hy was ook vanjaar die primarius van Dagbreek-manskoshuis.

US en Afrikaans: die student se werklikheid

Tian Alberts Universiteitseminaar | University Seminar 2019-10-31

"Die rektor se bewering dat die US nie ’n Engelse universiteit is nie en dat die US nie op verengelsing ingestel is nie, is kennelik teenstrydig met die student se werklikheid op kampus."

Top