Thalyta Swanepoel

Thalyta Swanepoel was vir byna 20 jaar ’n joernalis, subredakteur, advertensieverkoper en skakelpraktisyn voordat sy in 2003 by die Noordwes-Universiteit (NWU) aangesluit het om verskillende media- en kommunikasiekursusse aan te bied. In 2009 is sy by die Olivet Nazarene University in Bourbonnais in Illinois in die VSA aangestel as direkteur van die joernalistiekprogram. Sy was meer spesifiek gemoeid met studentemedia deur die College Media Association as ’n lid van die Illinois College Press Association se raad. Swanepoel het in 2015 na die NWU teruggekeer, waar sy steeds joernalistiek en mediaverhoudinge doseer en studieleiding aan verskeie honneurs- en meestersgraadstudente gee. Sy dien ook in die raad van die studentekoerant Wapad, wat op die NWU se Potchefstroomkampus versprei word, waar sy haar belangstelling in joernalistieke opleiding verder uitleef. Swanepoel doen veral navorsing oor mediabestuur en gehalte-joernalsitiek, spesifiek in die gemeenskapsmedia-sektor. Swanepoel is ’n skrywer/medeskrywer van twee handboeke en verskeie artikels in nasionale en internasionale akademiese tydskrifte. Sy het ook al aanbiedings by Suid-Afrikaanse en buitelandse konferensies gedoen, aan navorsingspanele deelgeneem en gaslesings aangebied. Swanepoel was voorts by werkswinkels en opleidingsessies in verskillende situasies betrokke. Sy is ’n lid van die South African Communication Association (SACOMM).

Quality reporting in the satellite office of a South African daily newspaper 

Susan Cilliers, Thalyta Swanepoel Academic research 2020-02-05

“Newspapers’ declining circulation figures have led to smaller newsrooms where a handful of journalists often, at greater speeds, have to produce news for online platforms while catering to the expectations of increasingly involved audiences and maintaining high-quality output.”

Gehalteberiggewing in die buitekantoor van ’n Suid-Afrikaanse dagblad

Susan Cilliers, Thalyta Swanepoel LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2020-02-05

“Die doelwit was om praktiese riglyne te identifiseer en te formuleer wat joernaliste in buitekantore kan help om hul kantore doeltreffend te bestuur sonder om gehalte in te boet.”

Top