Tanja Botha

Tanja Botha is verbonde aan die Universiteit van Suid-Afrika se Fakulteit Regte as tegniese redakteur vir akademiese regsjoernale. Sy behaal in 2017 die MA-graad in Afrikaanse letterkunde (Unisa).

Mens-masjien-verhoudinge en Afrikaanse poësie: ’n onderhoud

Menán van Heerden, Tanja Botha Onderhoude 2018-06-27

"Soos wat tegnologiese ontwikkelinge ’n uitwerking op mense se alledaagse lewens het, kan digters ook nie hulself heeltemal losmaak van dié invloede nie. Digters dig oor tegnologie en die invloede daarvan op die samelewing, maar dig ook in die 'taal' van tegnologie."

The manifestation of human-machine relationships in Afrikaans poetry (1990–2012): a quantitative and text-analytical perspective

Tanja Botha Academic research 2018-05-24

"A notable shift from fear, paranoia and antagonism towards the representation of more moderate human-machine relationships takes place. The relationships are characterised by acceptance of the changes brought about by machines, but also include disappointment, disillusionment and a rational awareness of technological limits."

Die manifestasie van mens-masjien-verhoudinge in die Afrikaanse poësie (1990–2012): ’n kwantitatiewe en teksontledende beskouing

Tanja Botha LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-05-24

"Representasies van 1990 tot 1999 dui op ’n vervaging van grense en onderskeide tussen mens en masjien, maar die totale opheffing van grense is eers in representasies ná 2000 aantoonbaar. In dié opsig word die volledige integrasie tussen mens en masjien nie in alle gevalle positief uitgebeeld nie."

Top