Susanna Louw

Susanna Louw behaal in 1972 die graad BMus en in 1973 die graad BMus Honneurs aan die Universiteit van die Vrystaat. In 2013 voltooi sy ’n meestersgraad aan dieselfde instansie. In 1973 begin sy haar loopbaan aan die Christelike en Nasionale Primêre Meisieskool Oranje as musiekonderwyseres, en sy is sedert 1999 aan Grey Kollege Primêre Skool verbonde. Hier lei haar bydrae ten opsigte van die afrigting en bevordering van die Grey-boereorkeste tot die toekenning van verskeie goue medaljes op die Boeremusiekgilde se nasionale kompetisies. In 2007 ontvang Louw die MJ Thom-Onderwystoekenning van die FAK vir voortreflike diens aan die Afrikaanse Onderwys, en in 2010 die FAK se HB en MJ Thom-prys vir navorsing.

 

Hybridity and authenticity as cultural markers in the music of Nico Carstens

Susanna Louw, Nicol Viljoen, Martina Viljoen Academic research 2018-12-11

"The question on which we focus highlights the ways in which Carstens, both as a composer and as a piano accordion player, succeeded in enriching traditional boeremusiek idioms by way of the fusion of a variety of musical influences and styles in order to produce a stylised, yet highly accessible and marketable South African popular music identity."

Hibriditeit en outentisiteit as kulturele merkers in Nico Carstens se musiek

Susanna Louw, Nicol Viljoen, Martina Viljoen LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 2018-12-11

"Die vraag waarop daar gefokus word, belig die wyses waarop Carstens as komponis en trekklavierspeler daarin geslaag het om tradisionele boeremusiekidiome deur middel van ’n versmelting van verskillende musikale invloede en style te verryk tot ’n gestileerde, dog hoogs toeganklike en bemarkbare Suid-Afrikaanse populêre-musiek-identiteit."

Top