Susann Louw

Susann Louw is ’n akademikus en dosent by die Universiteit van die Wes-Kaapland. In haar navorsing verken sy die vervlegte verhouding tussen die media, gender en seksualiteit. Sy fokus ook op die multimodaliteit van genderkonstruksie in Suid-Afrikaanse tydskrifte.

USAN-kongres 2024: ’n onderhoud met Susann Louw

Naomi Meyer, Susann Louw Onderhoude 2024-02-13

"My inspirasie kom van my belangstelling in gender, maar ook die waarneming dat die media, samelewing en gender in ’n konstante en vervlegte verhouding tot mekaar ontwikkel en verander."

Top